Felaketin Habercisi şölen

Ester 1:1 -12


Ahaşveroş'un şölenleri

1 Ahaşveroş Hoddu'dan Kûş'a uzanan bölgedeki yüz yirmi yedi ilin kralıydı.

2 O sırada ülkeyi Sus Kalesi'ndeki tahtından yönetiyordu.

3 Krallığının üçüncü yılında bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna bir şölen verdi. Pers ve Med ordu komutanları, ileri gelenler ve il valileri de oradaydı.

4 Ahaşveroş tam yüz seksen gün süren şenliklerle krallığının sonsuz zenginliğini, büyüklüğünün görkemini ve yüceliğini gösterdi.

5 Bunun ardından, sarayının avlusunda küçük büyük ayırmadan, Sus Kalesi'nde bulunan bütün halka yedi gün süren bir şölen verdi.

6 Mermer sütunlar üzerindeki gümüş çemberlere mor ve beyaz renkli iplikten yapılmış sicimlerle bağlanmış beyaz ve lacivert kumaşlar asılmıştı. Somaki, mermer, sedef ve pahalı taşlar döşenmiş avluya altın ve gümüş sedirler yerleştirilmişti.

7 Sarayın en iyi şarabı kralın cömertliğine yaraşır biçimde bol bol ve her biri değişik altın kupalar içinde sunuluyordu.

8 Kralın buyruğu uyarınca, konuklar içki içmeye zorlanmadı. Kral saray hizmetkârlarına konukların dileklerini yerine getirmeleri için buyruk vermişti.

Kraliçe Vaşti'nin Tacını Yitirmesi

9 O sırada Kraliçe Vaşti de Kral Ahaşveroş'un sarayındaki kadınlara bir şölen veriyordu.

10-11 Yedinci gün, şarabın etkisiyle keyiflenen Kral Ahaşveroş, hizmetindeki yedi haremağasına - Mehuman, Bizta, Harvona, Bigta, Avagta, Zetar ve Karkas'a - Kraliçe Vaşti'yi başında tacıyla huzuruna getirmelerini buyurdu. Kraliçe Vaşti güzeldi. Kral halka ve önderlere onun ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyordu.

12 Ama Kraliçe Vaşti haremağalarının kraldan getirdiği buyruğu reddedip gitmedi. Bunun üzerine kral çok kızdı, öfkesinden küplere bindi.

Felaketin Habercisi şölen

Bugünkü metinden; o dönemin en güçlü ülkesinde yapılan bir şölen aracılığıyla, dünyada egemen olanın kimliği ve onun sağladığı sahte sevinç ve şölenin ileride getireceği yıkımı anlamaya çalışacağız.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-4. ayetler: Ahaşveroş kendi zenginliğini, büyüklüğünü, görkemini ve yüceliğini göstermek için (4. ayet) bütün önderlerinin ve görevlilerinin onuruna tam yüz seksen gün süren büyük bir şölen verdi. O, Hindistan'dan Etiyopya'ya kadar büyük bir imparatorluğu olan, o dönemin en güçlü kralıydı. Ama Ester kitabı, Haman ve Ester tarafından yönetilen Ahaşveroş'un hükümdar olarak ne kadar etkisiz ve zayıf olduğunu gözler önüne serer, insanların önünde sahip olduğum hangi niteliklerle (zenginlik, onur, sağlık, çevre, ilişki, soy, eğitim düzeyi vb.) övünüyorum?

5-9. ayetler: Birincisi gibi, ikinci şölen de kralın zenginliğini ve cömertliğini gösteriyordu. şölenin süresi (180+7 gün), davetlilerin nitelikleri (büyükler+bütün halk), şölende kullanılan güzel eşyalar (6. ayet), iyi şarap (7. ayet) gibi özellikler, kralın zenginliğini göstermektedir. şölen sahibi kralın cömertliğine dikkat edelim (5-8. ayetler). Tanrı Egemenliği'nin şölenini taklit eden bir şölene benzemiyor mu? Ama bu şölen halkı savaşa sürükle yen yanıltıcı bir şölendi. Yahudi halkının Adar ayıyla kıyaslandığında, bu şölende şarap dışında sevinç ve mutluluk bulunmuyordu ( 8:7 , 9:17 -19. ayetler). Bu dünya ne kadar zengin ve cömert bir şekilde yaklaşırsa yaklaşsın aldanmayalım. Gerçek sevinç ve mutluluk yalnızca Tanrı'nın Egemenliğindeki şölende tadılabilir. Ben de bu şölende miyim?

10, 12. ayetler: Kralın büyük şöleni felaketin habercisiydi. Kral sarhoş olup, kraliçeyi aşağılayan bir davranışta bulundu, ama kraliçe de hizmetkârların önünde kralı aşağıladı. Bu olayla yazar, kralın hükümdarlığının değersizliğini gözler önüne seriyor. Ben de böyle dünyasal yetkilere özlem duyuyor veya yetkilerimi böyle yanlış bir şekilde kullanıyor muyum?

Dua: Tanrım, dünyanın aldatıcılığına kapılmadan yaşamam için beni uyanık kıl!

 
« BaşlangıçÖnceki671672673674675676677678679680SonrakiSon »

Sayfa 679 - 686
Mujde.org