Mordekay ve Haman

Ester 2:19 - 3:6

Mordekay Kralın Hayatını Kurtarıyor

19 Kızlar ikinci kez toplandıklarında Mordekay, kralın kapı görevlilerinden biri olmuştu.

20 Ester, Mordekay'ın verdiği buyruk uyarınca, soyunu ve halkını henüz açıklamamıştı; kendisini büyüttüğü günlerde olduğu gibi, Mordekay'ın sözünü dinlemeye devam etti.

21 Mordekay kralın kapı görevlisiyken, kapı nöbetçilerinden ikisi, Bigtan ve Tereş, Kral Ahaşveroş'a öfkelendiler; onu öldürmek için fırsat kollamaya başladılar.

22 Durumu öğrenen Mordekay bunu Kraliçe Ester'e iletti; o da Mordekay adına krala bildirdi.

23 Durum araştırıldı; doğru olduğu anlaşılınca da iki adam darağacına asıldı ve olay kralın önünde tarih kayıtlarına geçirildi.

Haman Yahudiler'e Karşı

1 Bu olaylardan sonra Kral Ahaşveroş, Agaglı Hammedata'nın oğlu Haman'ı yüksek bir göreve atayıp onurlandırdı. Onu bütün önderlerden daha yetkili kıldı.

2 Kralın buyruğu üzerine saray kapısında çalışan herkes Haman'ın önünde eğilip yere kapanırdı. Ama Mordekay ne eğildi, ne de yere kapandı.

3 Kralın kapı görevlileri Mordekay'a, "Kralın buyruğuna neden karşı geliyorsun?" diye sordular.

4 Görevliler ona bu soruyu her gün sordularsa da Mordekay onlara kulak asmadı. Bunun üzerine durumu Haman'a bildirdiler. Çünkü Mordekay onlara kendisinin Yahudi olduğunu söylemişti ve böyle davranmaya devam edip etmeyeceğini görmek istiyorlardı.

5 Haman, Mordekay'ın eğilip yere kapanmadığını görünce öfkeden kudurdu.

6 Yalnız onu öldürmeyi düşünmekle kalmadı, onun hangi halktan geldiğini bildiği için bütün halkını, Ahaşveroş'un egemenliğinde yaşayan bütün Yahudiler'i ortadan kaldırmaya karar verdi.

Mordekay ve Haman

Kral'ı öldürmek için fırsat kollayanların yakalanmasını sağlayan Mordekay yerine, Tanrı'nın halkına düşman olan Agaklı Haman yüceltilerek, yüksek bir makama getirilmişti. Bu durum dünyasal yönetimlerde atamalann çoğu zaman bu şekilde olduğunun bir kanıtıdır. Hamanın ortaya çıkmasıyla, Tanrının halkı yok edilme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

23. ayet: ıki adamın cezalandırılmasına rağmen, Mordekay'ın hiçbir ödül almamasından, Tanrı'nın onu ödüllendireceği zamanı ertelediğini görüyoruz. Rab Tanrı, aman'ı alçaltıp, hor görülen halkını yüceltmek için uygun zamanı beklemektedir. Sıkıntılarımda benim için de büyük bir kurtuluş hazırlayıp, uygun zamanı bekleyen Rab'be güvenmeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

20,22. ayetler: Ester kraliçelik tacını taktıktan sonra da Mordekay'ın öğütlerini dinlemeye devam etti (10. ayet). Kariyerim ve maddi durumum değişti diye Rab'be itaat etmekten vazgeçtim mi? Her durumda O'nun sözüne itaat ederek yaşamalıyım!

21-23. ayetler: Mordekay diktatör bir krala kölelik ettiği halde, doğruluk uğruna yaşayarak, Tanrı'ya olan hizmetinden taviz vermedi. Bir imanlı olarak, hangi durumda olursam olayım doğruluğun peşinden gitmeliyim. Dünyanın yozlaşmış olduğunu ve başka çarem olmadığını düşünerek doğruluktan kaçmaya mı çalışıyorum?

2, 4, 5. ayetler: Yahudi Mordekay' ın, Haman'ın önünde yere kapanmamasının nedeni, Haman'ın Tanrı'nın halkının düşmanı olan Amalek kralı Agak'ın soyundan (1. ayet, lSa.l5:8) gelmesiydi (4. ayet, Çık.l7:16). şeytan'ın yetkisine ve isteklerine boyun eğmemeliyim. Bu sıralarda böyle bir gerginlik yaşıyor muyum?

6. ayet: Haman Mordekay'a olan kişisel kızgınlığını, Tanrı'nın halkına karşı bir savaşa dönüştürdü.

Dua: Rabbim, Senin uygun gördüğün zamanı Mordekay gibi sabırla ve güvenle beklememe yardım et!

 
« BaşlangıçÖnceki671672673674675676677678679680SonrakiSon »

Sayfa 676 - 686
Mujde.org