Ester'in ılk şöleni

Ester 5:1 -14

Ester Dileğini Krala Bildiriyor

1 Üçüncü gün Ester kraliçe giysilerini kuşanıp sarayın iç avlusunda, taht odasının önünde durdu. Kral bu odanın giriş kapısının karşısındaki tahtında oturuyordu.

2 Avluda bekleyen Kraliçe Ester'i görünce onu hoşgörüyle karşılayıp elindeki altın asayı ona doğru uzattı. Ester yaklaşıp asanın ucuna dokundu.

3 Kral ona, "Ne istiyorsun Kraliçe Ester, dileğin ne?" diye sordu. "Krallığın yarısını bile istesen sana verilecektir."

4 Ester, "Kral uygun görüyorsa, bugün kendisi için vereceğim şölene Haman'la birlikte gelsin" diye karşılık verdi.

5 Kral adamlarına, "Ester'in isteğini yerine getirmek için Haman'ı derhal çağırın" dedi. Böylece kralla Haman Ester'in verdiği şölene gittiler.

6 şarap içerlerken kral yine Ester'e sordu: "Söyle, ne istiyorsun? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak."

7 Ester, "ısteğim ve dileğim şu" diye yanıtladı,

8 "Kral benden hoşnutsa, istediğimi vermek, dileğimi yerine getirmek istiyorsa, kral ve Haman yarın kendileri için vereceğim şölene gelsinler, o zaman kralın sorusunu yanıtlarım."

Haman'ın Öfkesi

9 Haman o gün şölenden mutlu ve sevinçli ayrıldı. Ama Mordekay'ı sarayın kapısında görünce ve onun ayağa kalkmadığını, kendisine saygı göstermediğini fark edince öfkeden kudurdu.

10 Yine de kendini tuttu ve evine gitti. Sonra dostlarını ve eşi Zereş'i çağırttı.

11 Onlara sonsuz zenginliğinden, çok sayıdaki oğullarından, kralın, kendisini nasıl onurlandırdığından, öbür önderlerinden ve görevlilerinden üstün tuttuğundan söz etti.

12 "Üstelik, Kraliçe Ester, verdiği şölene kralın yanısıra yalnız beni çağırdı" diye ekledi, "Yarınki şölene de kralla birlikte beni davet etti.

13 Ne var ki, o Yahudi Mordekay'ı sarayın kapısında otururken gördükçe bunlardan hiçbirinin gözümde değeri kalmıyor."

14 Karısı Zereş ve bütün dostları Haman'a şöyle dediler: "Elli arşın yüksekliğinde bir darağacı kurulsun. Sabah olunca kraldan Mordekay'ı oraya astırmasını iste. Sonra da sevinç içinde kralla birlikte şölene gidersin."

Ester'in ılk şöleni

Ester üç gün oruç tuttuktan sonra kralın önüne çıkar. Bu olayın kötü bir şekilde sonuçlanacağını beklerken, kurtuluş planının son derece huzurlu bir şekilde ger çekleşmekte olduğunu görüyoruz.

Tanrı'nın ayetierdeki kimliği:

1, 2. ayetler: Ester yasaya karşı gelerek kralın önüne çıkmasına rağmen Tanrı'nın, kralın yüreğini yumuşatarak Ester'e lütuf gösterdiği görülüyor. Biz de herhangi bir konuda imanla dua edip, karar verdikten sonra ( 4:16 ) harekete ge çelim (1). Sonra da Tanrı'nın merhametini bekleyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3,5,6, ayetler: Kral, Ester'e bütün isteklerini yerme getireceğine dair söz verdi (6). Kralın yüreği Tanrı'nın elindedir (Özd. 21:1 ), bu nedenle hangi mevkide olurlarsa olsunlar insanlardan korkmayalım. Tanrı'ya güvenelim, çünkü O bütün insanların yüreğine hükmeder.

4,7,8. ayetler; Ester krala isteğini söyleyecek fırsatı yakalamıştı. Buna rağmen acele etmedi. Olayların çözümü için yalnızca Rab'be güvenerek dua etti. Tanrı'nın bilgeliğiyle dolarak, O'nun uygun gördüğü zamanı beklemesi gerektiğini anladı. Çoğu zaman fırsatları kaçırmamak adına aceleyle harekete geçtiğimiz zamanlar olur. Bu konuda Ester'i örnek alarak Tanrı'ya güvenip, O'nun uygun gördüğü zamanı anlayabilecek bilgeliği edinmeye çalışalım.

9. ayet: Çula sarınıp kül içinde yatarak oruç tutan Mordekay, henüz sorun çözülmediği, çözülmesi de imkansız göründüğü halde görevini yapmaya devam ediyordu. Bu davranış, her durumda Tanrı'ya güvenmenin ne demek olduğuna dair güzel bir örnektir.

10-12. ayetler: Ahaşveroş zenginliğini ve krallığının görkemini göstermek amacıyla şölen verdiği gibi ( 1:4 ), Haman da zenginliği, yetkisi, çocukları ve kraliçenin özel ilgisine sahip olmakla övünüyordu. Kendimle övünmekten hoşlanıyor muyum?

13,14. ayetler: Haman şölene sevinçle gitmek amacıyla (14) düşmanı gördüğü Mordekay'ı öldürtmeye çalıştı. Benim de nefret ettiğim, öç almak istediğim birisi var mı? Bu, bir kişi bile olsa yaşamımdaki tüm mutluluk yok olacaktır. Ancak herkesi severek gerçek sevinçle yaşayabiliriz.

Dua: Tanrım, en sıkıntılı anlarımda bile Senin isteğini iyi bilen ve sabırla bekleyen, bilge bir kişi olmak istiyorum!

 
« BaşlangıçÖnceki671672673674675676677678679680SonrakiSon »

Sayfa 673 - 686
Mujde.org