Vaşti'nin Tacı Elinden Alınıyor

Ester 1:13 -22

13 Kral yasaları bilen bilge kişilerle görüştü. Çünkü kralın, yasaları ve adaleti bilen kişilere danışması gelenektendi.

14 Kendisine en yakın olan Karşena, şetar, Admata, Tarşiş, Meres, Marsena ve Memukan onunla yüzyüze görüşebiliyorlardı. Pers ve Med ımparatorluğu'nun bu yedi önderi krallığın en üst yöneticileriydi.

15 Kral Ahaşveroş onlara, "Kralın haremağaları aracılığıyla gönderdiği buyruğa uymayan Kraliçe Vaşti'ye yasaya göre ne yapmalı?" diye sordu.

16 Memukan, kralın ve önderlerin önünde şu yanıtı verdi: "Kraliçe Vaşti yalnız krala karşı değil, bütün önderlere ve kralın bütün illerindeki halklara karşı suç işledi.

17 Bütün kadınlar, kraliçenin davranışıyla ilgili haberi duyunca, 'Kral Ahaşveroş Kraliçe Vaşti'nin huzuruna getirilmesini buyurdu, ama kraliçe gitmedi' diyerek kocalarını küçümsemeye başlayacaklar.

18 Bugün kraliçenin davranışını öğrenen Pers ve Medli soylu kadınlar da kralın soylu adamlarına aynı biçimde davranacak. Bu da alabildiğine kadınların küçümsemesine, erkeklerin de öfkelenmesine yol açacak.

19 Kral uygun görüyorsa bir ferman yayınlansın; bu ferman Persler'le Medler'in değişmeyen yasalarına eklensin. Buna göre Vaşti bir daha Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkmasın ve kral ondan daha iyi birini kraliçeliğe seçsin.

20 Kralın çıkardığı ferman büyük krallığının dört bir yanına ulaşınca, ister soylu ister halktan olsun, bütün kadınlar kocalarına saygı gösterecektir."

21 Bu sözler kralın ve önderlerinin hoşuna gitti. Kral, Memukan'ın önerisine uyarak,

22 krallığın bütün illerine yazılı buyruklar gönderdi. Her ile kendi işaretleriyle ve her halka kendi diliyle yazıldı. Her erkeğin kendi evinin egemeni olduğu her dilde vurgulandı.

Vaşti'nin Tacı Elinden Alınıyor

 Kralın zenginliği ve hükümdarlığının övülmesiyle başlayan birinci bölüm, kraliçenin tacını yitirmesiyle sona eriyor. Ayetlerde krallığının onurunu ayaklar altına aldıran kralın ne kadar gülünç bir duruma düştüğüne tanık oluyoruz. Aynı zamanda bu metinde, kralın akılsızca tavırlarıyla daha sonra Yahudi halkının bir felaketle karşı karşıya kalmasına neden olduğunu görüyoruz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15. ayet: Yasalar zayıfları güçlülerden korumak için vardır. Ama kral, kraliçeyi yerinden etmek ve kendini haklı çıkarmak amacıyla yasayı yanlış yorumlayarak uyguluyor. Ben de yaşadığım onur kırıklığını ve çıkar sorunlarını aynı şekilde çözmeye çalışıyor muyum?

16-19. ayetler: Bilge kişiler, kralın hatalarına hiç değinmeyerek, yalnızca kraliçenin davranışını eleştirdiler. Ortaya çıkacak etkileri de abartılı bir şekilde yorumlayarak kraliçenin tacının alınmasını önerdiler. Bu kişiler adaleti aramak yerine, krala yaranmanın telaşındaydılar (14. ayet). Bana danışmaya gelen evli çiftlere, her iki tarafı da dinledikten sonra mı, yoksa benimle olan ilişkilerinin yakınlığına göre mi öğüt veriyorum?

16. ayet: Kral bilge ki şilere danıştığı zaman, bilgeler yasaya göre adaletle öğüt vermek yerine, henüz gerçekleşmemiş tahmini suçlarla kraliçeyi cezalandırmaya çalıştılar. Bazen ben de kardeşlerimin hatalarını gereğinden fazla abartarak, onları adaletsiz bir şekilde yargılıyor muyum?

19. ayet: Dünyanın en akıllı insanlarının önerilerinin ne kadar akılsızca olduğuna dikkat edelim! Bu durum, Tanrı'dan korkmayanların bilgeliğini yansıtan insanların resmidir. Bilgelikten önce Tanrı'dan korkmayı öğrenelim!

22. ayet: Kral zor kullanarak, kendi kurallar ını yasalaştırarak aile düzenini kurmaya çalışıyor. Aile ve kilise düzeni yasayla, zor kullanarak oluşturulamaz. Düzen, Mesih'in kurtarışını derin düşünerek, sevgi ve itaat ile oluşturulabilir (Ef. 5:22 -33). Bir eş ve ebeveyn olarak, eşim ve çocuklarıma yetkimi nasıl gösteriyorum?

Dua: Rabbim, ailem ve kilisemdeki düzeni yasa ile değil, sevgiyle kurmak için beni eğit ve kullan!

 
« BaşlangıçÖnceki671672673674675676677678679680SonrakiSon »

Sayfa 678 - 686
Mujde.org