Kraliçe Olan Ester

Ester 2:1 -18

Ester Kraliçe Oluyor

1 Bu olaylardan sonra öfkesi dinen Kral Ahaşveroş, Vaşti'yi, yaptıklarını ve ona karşı alınan kararı anımsadı.

2 Kralın özel hizmetkârları, "Kral için genç, güzel, el değmemiş kızlar aransın" dediler,

3 "Kral, egemen olduğu bütün illerde görevliler atasın. Bu görevliler bütün genç, güzel, el değmemiş kızları toplayıp Sus Kalesi'ndeki hareme getirsinler, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'a teslim etsinler. Güzelleşmeleri için ne gerekiyorsa verilsin.

4 Sonunda kralın hoşuna giden kız, Vaşti'nin yerine kraliçe olsun." Kral bu öneriyi beğendi ve söyleneni yaptı.

5 Sus Kalesi'nde Mordekay adında bir Yahudi vardı. Benyamin oymağından olan Mordekay, Kiş oğlu şimi oğlu Yair'in oğluydu.

6 Kiş, Babil Kralı Nebukadnessar'ın Yahuda Kralı Yehoyakin ile birlikte Yeruşalim'den sürgün ettiği kişilerden biriydi.

7 Mordekay'ın Hadassa adında bir amca kızı vardı. Annesiyle babasını yitiren Hadassa'yı Mordekay evlat edinip büyütmüştü. Hadassa'nın öbür adı Ester'di; endamı ve yüzü güzeldi.

8 Kralın buyruğu ve fermanı yayınlandıktan sonra çok sayıda genç kız Sus Kalesi'ne getirilip harem sorumlusu Hegay'a teslim edildi. Saraya getirilen kızlar arasında Ester de vardı.

9 Hegay Ester'i beğendi ve ona ayrıcalık tanıdı. En iyi biçimde beslenip güzelleşmesi için ne gerekiyorsa hemen sağladı; ayrıca kralın sarayından seçilen yedi hizmetçiyi buyruğuna verdi. Sonra onu hizmetçileriyle birlikte haremin en güzel bölümüne yerleştirdi.

10 Ester halkını da, soyunu da açıklamadı. Çünkü Mordekay bunları açıklamasını yasaklamıştı.

11 Mordekay, Ester'in nasıl olduğunu ve ona nasıl davranıldığını öğrenmek için her gün haremin avlusunun önünde gezinip dururdu.

12 Her genç kız sırası geldiğinde Kral Ahaşveroş'un huzuruna çıkacaktı. Ama kızlarla ilgili kurallar uyarınca, önce on iki ay süren güzellik bakımını tamamlaması gerekiyordu. Altı ay süreyle her kıza mür yağı sürülüyor, altı ay da kremler, losyonlar uygulanıyordu.

13 Kralın yanına girme sırası gelen genç kız, haremden her istediğini alıp birlikte saraya götürürdü.

14 Akşam kralın yanına giren kız, ertesi sabah ikinci hareme, cariyelerden sorumlu haremağası şaaşgaz'ın yönetimindeki hareme dönerdi. Yalnız kralın beğendiği, adıyla çağırdığı kız yeniden onun yanına girebilirdi.

15 Kralın yanına girme sırası Mordekay'ın evlat edindiği Ester'e (Mordekay'ın amcası Avihayil'in kızına) gelince, Ester, kralın kızlardan sorumlu haremağası Hegay'ın kendisine önerdiklerinden başka bir şey istemedi. Kendisini gören herkesin beğenisini kazandı.

16 Ahaşveroş'un krallığının yedinci yılında, Tevet diye adlandırılan onuncu ayda, Ester saraya, kralın yanına götürüldü.

17 Kral Ester'i öbür kızlardan daha çok sevdi, en çok ondan hoşlandı, en çok ona ayrıcalık tanıdı. Kraliçelik tacını ona giydirip Vaşti'nin yerine kraliçe yaptı.

18 Ardından Ester'in onuruna büyük bir şölen verdi. Bu şölende bütün önderler ve görevliler hazır bulundu. Kral bütün illerde bayram ilan etti ve krallara yaraşır cömertlikle armağanlar dağıttı.

Kraliçe Olan Ester

Vaşti'nin kraliçelik tacı alındıktan sonra, Ester kraliçe seçilme şansına kavuştu. Ester kitabında Tanrı'nın isminin geçtiği görünmemektedir. Ama Tanrı ilerde kendi halkını kurtarmak için arka planda çalışmakta, insanları ve olayları kullanarak hazırlık yapmaktadır.  

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

9,15,17. ayetler: Tanrı Ester'in önce Hegay'ın sonra da kralın lütfunu ve beğenisini kazanarak kraliçe olmasını sağlıyor. Yakup'un ailesini kurtarmak için, öncelikle Yusuf'u gönderip Mısır'a yönetici olmasını sağladığı gibi, halkını kurtarmak için de öksüz Ester'i yücelttiğini görüyoruz. Bizi nasıl ve neden yücelttiğini derin düşünelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2-4. ayetler: Krala verilen akılsızca öğüde dikkat edelim! Kraliçe olmanın standardı, bedensel güzellikti. Evliliğim veya mesleğimle ilgili öğütleri dinlerken, dünyasal nitelikleri Öven sözlere kulak vermemeliyim!

5-7. ayetler: Mordekay öksüz Ester'i kendi kızı gibi yetiştirdi. Gerçekten Tanrı'nın halkından olan bir kişi ne kadar zor durumda olursa olsun, diğer
kardeşlerini ihmal edemez. ılgilenmem gereken öksüz, dul vb. umutsuz bir kardeşim var mı? Bugün ona somut bir şekilde nasıl yardım edebilirim?

10, 11 ayetler: Mordekay Ester'in danışmam gibi sürekli sevgi ve ilgi gösteren bir koruyucuydu. Bu durum ilerde Mordekay'm sorumluluğunu daha
iyi yerine getireceğini de işaret ediyor. Kutsal Kitap'tan gerçek bilgeliğin ne anlama geldiğini öğrenelim.

17.18, ayetler: Kral. Estere krali çelik tacım giydirdikten sonra bütün ülkede bayram ilan etti. Daha sonra ise Yahudi halkı Ester aracılığıyla gerçek bir bayram sevinci yaşayacaktı.

Dua: Rab, beni de yücelttiğin için Sana hamtlar sunarım. Bunun nedeni üzerinde derin düşüneceğim.

 
« BaşlangıçÖnceki671672673674675676677678679680SonrakiSon »

Sayfa 677 - 686
Mujde.org