Haman' ın Mahvoluşu

Ester 7:1 -10

Haman'ın Ölümü

1 Böylece kral ve Haman, Kraliçe Ester'in şölenine gittiler.

2 O gün şarap içerlerken kral Ester'e yine sordu: "ısteğin nedir, Kraliçe Ester? Ne istersen verilecek. Dileğin nedir? Krallığın yarısını bile istesen sana bağışlanacak."

3 Kraliçe Ester şöyle yanıt verdi: "Ey kralım, eğer benden hoşnutsan ve uygun görüyorsan, isteğim canımı bağışlaman, dileğim de halkımı esirgemendir.

4 Çünkü ben ve halkım öldürülüp yok edilmek, yeryüzünden silinmek üzere satıldık. Eğer köle ve cariye olarak satılmış olsaydık sesimi çıkartmazdım; böyle bir sorun için kralı rahatsız etmek uygun olmazdı."

5 Kral Ahaşveroş Kraliçe Ester'e, "Böyle bir şeyi yapmaya cesaret eden kim, nerede bu adam?" diye sordu.

6 Ester, "Düşmanımız, hasmımız, işte bu kötü Haman'dır!" dedi. Haman kralla kraliçenin önünde dehşete kapıldı.

7 Kral öfkeyle içki masasından kalkarak sarayın bahçesine çıktı. Haman ise Kraliçe Ester'den canını bağışlamasını istemek için içerde kaldı. Çünkü kralın kendisini yok etmeye kararlı olduğunu anlamıştı.

8 Kral sarayın bahçesinden şölen salonuna dönünce, Haman'ı Ester'in uzandığı sedire kapanmış olarak gördü ve, "Bu adam sarayda, gözümün önünde kraliçeye bile el uzatmaya mı kalkıyor?" diye bağırdı. Kral sözlerini bitirir bitirmez Haman'ın yüzünü örttüler.

9 Krala hizmet eden haremağalarından biri olan Harvona şöyle dedi: "Bakın, kralı uyarıp hayatını kurtaran Mordekay için Haman'ın hazırlattığı elli arşın yüksekliğindeki darağacı Haman'ın evinin önünde hazır duruyor." Kral, "Haman o darağacına asılsın!" diye buyurdu.

10 Böylece Haman Mordekay için hazırlattığı darağacına asıldı; kralın öfkesi de yatıştı.

Haman' ın Mahvoluşu

Dünyasal onur ve görkemi, Tanrı'nın halkına haksızlık ederek ele geçirmeye çalışan şeytan'ın kölesinin sonuna dikkat edelim! 7:4 b. ayetini Ester'in; Haman' ın Kral'a vaat ettiği para miktarının, Yahudiler'i yok etmesiyle uğrayacağı zararın yanında hiç kalacağını, büyük bir ekonomik zarara uğrayacağını belirttiği şeklinde yorumlayabiliriz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2,5,8. ayetler: Tanrı, Kral'ın yüreğini yumuşatarak Ester'in dileğini dinlemesini sağlayandır (8). Tanrı insanın yüreğine hakimdir ve olayları kendi isteğine göre yönlendirendir. Dualarımızın yanıtlanmadığı, sorunların gitgide büyüdüğü zamanlarda bile Rab'be tümüyle güvenmeliyiz.

9,10. ayetler: Tanrı olayların kontrolünü eline alarak, Mordekay için hazırlanan elli arşın yüksekliğindeki darağacına Haman'ın asılmasını sağladı. Kötülerin işlerine hiçbir şekilde istek duymayalım ve her zaman onların sonunu anımsayalım (Mez.73).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3,4. ayetler: ımanlının, 'Tanrı'nın halkı ve ben biriz" bilincinde olması büyük önem taşır. Ester, geleceğinin Yahudi halkıyla aynı olduğunu biliyordu. Onları korumak için kendi canını hiçe sayarak kuralları çiğnemiş ve kralın önüne çıkmıştı. Ben, Türkiye'deki kiliseler, dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi bir kilise, hepimiz biriz. Bugün imanı nedeniyle sıkıntı çeken kardeşlerimiz için Ester gibi dua edelim!

6. ayet: Tanrı'nın halkına kötülük yapanlar Tanrı'nın düşmanıdırlar. Rabbin sadık çocuklarını kolayca eleştirmekten sakınalım. Tanrı, çocuklarından birine karşı bile yapılmış haksızlığı bağışlamayacak, karşılığını verecektir (Rom. 12:19 ).

7,8. ayetler: Haman canını kurtarmak için çabaladı, ama kraliçeden hiçbir karşılık bulamadı. Buna karşılık Ester'in yalvarışını anımsayalım (3-6. ayetler). Tanrı kötülerin duasını yanıtlamaz.

Dua: Rabbim, imanından dolayı sıkıntı içinde olan kardeşlerime dayanma gücü sağla!

 
« BaşlangıçÖnceki671672673674675676677678679680SonrakiSon »

Sayfa 671 - 686
Mujde.org