Sıkıntı ıçinde Yalvarmak (2)

Mezmur 35:17-28

17 Ne zamana dek seyirci kalacaksın, ya Rab?

Kurtar canımı bunların saldırısından,

Hayatımı bu genç aslanlardan!

18 Büyük toplantıda sana şükürler sunacağım,

Kalabalığın ortasında sana övgüler dizeceğim.

19 Sevinmesin boş yere bana düşman olanlar,

Göz kırpmasınlar birbirlerine

Nedensiz benden nefret edenler.

20 Çünkü barış sözünü etmez onlar,

Kurnazca düzen kurarlar ülkenin sakin insanlarına.

21 Bana karşı ağızları bir karış açık:

"Oh! Oh!" diyorlar, "ışte kendi gözümüzle gördük!"

22 Olup biteni sen de gördün, ya RAB, sessiz kalma,

Ya Rab, benden uzak durma!

23 Uyan, kalk savun beni,

Uğraş hakkım için, ey Tanrım ve Rab'bim!

24 Adaletin uyarınca haklı çıkar beni, ya RAB, Tanrım benim!

Gülmesinler halime!

25 Demesinler içlerinden:

"Oh! ışte buydu dileğimiz!",

Konuşmasınlar ardımdan:

"Yedik başını!" diye.

26 Utansın kötü halime sevinenler,

Kızarsın yüzleri hepsinin;

Gururla karşıma dikilenler

Utanca, rezalete bürünsün.

27 Benim haklı çıkmamı isteyenler,

Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar;

şöyle desinler sürekli:

"Kulunun esenliğinden hoşlanan RAB yücelsin!"

28 O zaman gün boyu adaletin,

Övgülerin dilimden düşmeyecek.

Sıkıntı ıçinde Yalvarmak (2)

Davut sıkıntı çektiği anlarda Rab'be sürekli yalvardı ve Tanrı'nın yardımını istedi. Biz de kolayca vazgeçmeyip sabırla O'na yalvaralım.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17. ayet: Tanrı, çoğu zaman hemen harekete geçmez. Bu şekilde davranmasının nedeni, bizim iyiliğimizi gözetmesidir. O'nun harekete geçmesini beklerken çok şey öğrenebiliriz. Eğer bütün isteklerimizi anında karşılarsa, Tanrı'yı kolayca unutma tehlikesiyle karşılaşabiliriz. Ama sabırla bekler ken, Tanrı'ya daha çok güvenerek ve dayanarak yüreğimizin durumunu inceleyebiliriz. Böyle tecrübeler aracılığıyla Tanrı'yla olan ilişkiler daha da derinleşir.

22. ayet: Tanrı içinde bulunduğumuz zorlukları bilir. Bu gerçek, ne kadar büyük bir tesellidir! Bizler, sık sık sorunlarımızdan kimsenin haberi olmadığını düşünürüz. Ama Tanrı her şeyi bilir (Bk. Yeşaya 40: 27-31).

24, 28. ayetler: Tanrı adildir. Kötüler haksızlıklarla iyi bir yaşam sürdürürken, bizler ne tür sıkıntılar çekiyoruz. Hayal kırıklıklarıyla karşılaştığımızda, temiz ve dürüst yaşamlarımızdan vazgeçerek, biz de onlar gibi yaşamayı tercih ediyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18, 28. ayetler: Rab'bin yardımını yaşamımızda gördüğümüz zaman, bunu diğer insanlarla paylaşmamız çok önemlidir. Özellikle bu hafta Tanrı'nın yardımından yararlandım mı? Rab'be teşekkür ederek, bunu başkalarıyla nasıl paylaşabilirim?

Dua: Ya Rab, daha fazla sabrederek, adil yargını beklememe yardım et!

 
Mujde.org