Sıkıntı ıçinde Yalvarmak (1)

Mezmur 35:1-16

Davut'un mezmuru

1 Ya RAB, benimle uğraşanlarla sen uğraş,

Benimle savaşanlarla sen savaş!

2 Al küçük kalkanla büyük kalkanı,

Yardımıma koş!

3 Kaldır mızrağını, kargını beni kovalayanlara,

"Seni ben kurtarırım" de bana!

4 Canıma kastedenler utanıp rezil olsun!

Utançla geri çekilsin bana kötülük düşünenler!

5 Rüzgarın sürüklediği saman çöpüne dönsünler,

RAB'bin meleği artlarına düşsün!

6 Karanlık ve kaygan olsun yolları,

RAB'bin meleği kovalasın onları!

7 Madem neden yokken bana gizli ağlar kurdular,

Nedensiz çukur kazdılar;

8 Başlarına habersiz felaket gelsin,

Gizledikleri ağa kendileri tutulsun,

Felakete uğrasınlar.

9 O zaman RAB'de sevinç bulacağım,

Beni kurtardığı için coşacağım.

10 Bütün varlığımla şöyle diyeceğim:

"Senin gibisi var mı, ya RAB,

Mazlumu zorbanın elinden,

Mazlumu ve yoksulu soyguncudan kurtaran?"

11 Kötü niyetli tanıklar türüyor,

Bilmediğim konuları soruyorlar.

12 ıyiliğime karşı kötülük ediyor,

Yalnızlığa itiyorlar beni.

13-14 Oysa onlar hastalanınca ben çula sarınır,

Oruç tutup alçakgönüllü olurdum.

Duam yanıtsız kalınca,

Bir dost, bir kardeş yitirmiş gibi dolaşırdım.

Kederden belim bükülürdü,

Anası için yas tutan biri gibi.

15 Ama ben sendeleyince toplanıp sevindiler,

Toplandı bana karşı tanımadığım alçaklar,

Durmadan didiklediler beni.

16 Tanrıtanımaz, alaycı soytarılar gibi,

Diş gıcırdattılar bana.

Sıkıntı ıçinde Yalvarmak (1)

Bugün ele alınacak Mezmurlar , Davut'un kral Saul'dan kaçmakta olduğu dönemle ilgilidir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: Tanrı, Kendi halkı için savaşandır. Davut, düşmana karşı kalkanla savaşan Tanrı'nın görünüşünü çizer. Tanrı'nın ruhsal savaşıma katıldığına inanıyor muyum? O zaman, zafer kazanacağımdan emin olarak cesur olmalıyım. Bugün, Tanrı'ya savaşması için teslim edeceğim ruhsal bir sorunum var mı?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-8. ayetler: Davut, düşmanlarının (kral Saul ve kulları) utandırılıp rezil olmalarını ister. Bu isteğinin nedeni, kral Saul'e sadece kin beslemesi değildir. 1.Samuel 24. bölüme bakarsak, Davut'un fırsatı olduğu halde Saul'u öldürmediğini görürüz. Davut yalnızca Rab'bin belirlediği za­manda Tanrı'nın doğruluğunun ortaya çıkmasını istedi. şu an nefret ve zulüm altında mıyım? O zaman ne yapmam gerekiyor? (Bk. Matta 5:34-38; Romalılar 12:17-21).

11-16. ayetler: Davut düşmanlarına nasıl davrandı? (13, 14. ayetler). Onlar Davut'a ne yaptılar? (11-12, 15-16). Böyle bir durumda bile sabrederek, sorunumuzu tamamen Tanrı'ya teslim edelim.

9, 10. ayetler: Tanrı'ya teslim ettiğimiz sorunumuzu O'nun çözeceğine güvenmeliyiz. Davut'un da buna inandığı için sevindiği görülüyor. Sorunumu Tanrı'ya teslim ettiğim dediğim halde, hâlâ kaygılanarak uykumun kaçtığı oluyor mu?

Dua: Ya Rab, Haksızlığımı (sorunlar, vb.) somut bir şekilde sana açıklamak istiyorum.

 
Mujde.org