Doğru Bir Yaşam

Mezmur 34:11-22

11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:

Size RAB korkusunu öğreteyim.

12 Kim yaşamı seviyorsa,

ıyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten,

Dudaklarını yalandan sakınsın.

14 Vazgeçin kötülükten, iyilik yapın;

Barış için çalışın, barışın ardından koşun.

15 RAB'bin gözleri doğru insanların üzerindedir,

Kulakları onların yakarışına açıktır.

16 RAB'bin yüzü kötülere karşıdır,

Onların anısını yeryüzünden siler.

17 Doğrular yakarır, RAB duyar;

Bütün sıkıntılarından kurtarır onları.

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

19 Doğrunun dertleri çoktur,

Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

20 Bütün kemiklerini korur,

Hiçbiri kırılmaz.

21 Kötü insanın sonu kötülükle biter,

Cezasını bulur doğrulardan nefret edenler.

22 RAB kullarını fidyeyle kurtarır,

O'na sığınanların hiçbiri ceza görmez.

Doğru Bir Yaşam

Bu metin, Tanrı'nın önünde doğrulukla yaşamak üzerine öğüt verir. Doğru kişinin lütufla kazanacağı, doğru olmayanın ise kaybedeceğine ilişkin konulardan söz eder.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

15-17. ayetler: Rab, doğru kişinin sesine kulak verir. Bir çocuğun kendi babasından yardım istediği gibi, sevgili Babamız olan Tanrı'nın önüne çıkabileceğimiz gerçeği ne harika bir Lütuf ve ayrıcalıktır! şu anda Baba'yla neyi paylaşmak istiyorum?

18. ayet: Tanrı, günah yüzünden hayal kırıklığına uğrayanı kurtuluş yolu-na yönlendirir. Günah yüzünden acı duyup tövbe ettim mi?

19, 20. ayetler: Tanrı, doğru kişinin bile bazen sıkıntı çekmesine izin verir. Ama sıkıntı içinde olana Kurtuluş Tanrısı'nın Kendisi olduğunu gösterir. Sıkıntılarımda, kurtuluş veren Tanrı'yı algılama tecrübesini yaşadım mı?

22. ayet: Tanrı, bedensel yaşama yardım etmekten çok, ruhsal Kurtarıcıdır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Doğrulukla yaşamanın üç özelliğine bakalım.

13. ayet: Kötü söz ve yalan söylenmemelidir. Bugünlerde dilimi nasıl dizginledim?

14. ayet: Kötülükten vazgeçerek iyi yönde ilerlemeliyiz. Somut bir şekilde vazgeçtiğimiz bir kötülük var mı?

14. ayet: Barışı arzu eden bir yaşam sürdürmeliyiz. Bugün barışmam gereken birisi veya iş var mı?

Dua: Tanrım, gözlerin doğru insanların üzerinde olduğu için şükrediyorum.

 
Mujde.org