Davut'un Tanıklığı

Mezmur 34:1-10

Davut'un mezmuru

Avimelek'in önünde kendini deli gösterip kovulduğu, gittiği zaman

1 Her zaman RAB'be övgüler sunacağım,

Övgüsü dilimden düşmeyecek.

2 RAB'le övünürüm,

Mazlumlar işitip sevinsin!

3 Benimle birlikte RAB'bin büyüklüğünü duyurun,

Adını birlikte yüceltelim.

4 RAB'be yöneldim, yanıt verdi bana,

Bütün korkularımdan kurtardı beni.

5 O'na bakanların yüzü ışıl ışıl parlar,

Yüzleri utançtan kızarmaz.

6 Bu mazlum yakardı, RAB duydu,

Bütün sıkıntılarından kurtardı onu.

7 RAB'bin meleği O'ndan korkanların çevresine ordugah kurar,

Kurtarır onları.

8 Tadın da görün, RAB ne iyidir,

Ne mutlu O'na sığınan adama!

9 RAB'den korkun, ey O'nun kutsalları,

Çünkü O'ndan korkanın eksiği olmaz.

10 Genç aslanlar bile aç ve muhtaç olur;

Ama RAB'be yönelenlerden hiçbir iyilik esirgenmez.

Davut'un Tanıklığı

Bugünkü metinde Davut'un, sıkıntıdayken Tanrı'nın lütfuyla kurtulduğu olaya tanıklık ettiğini ve Kurtaran Tanrı'yı övdüğünü görüyoruz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

4, 6, 7. ayetler: Tanrı, çocuklarını bütün korkularından ve sıkıntılarından kurtarır. Bizler, korkularımızdan dolayı sık sık güçsüz ve başarısız oluyoruz! Tanrı'ya dua ederek yalnız O'na güvenmek, bütün korku ve sıkıntılardan çıkış yoludur. Bugünlerde, korku ve sıkıntıdan dolayı Tanrı'nın yardımına gereksinim duyuyor muyum?

9, 10. ayetler: Tanrı, Kendisini arayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez. Tanrı benim için en iyi şeyin ne olduğunu bilir. ıstediğim şeylerden hehangi birini vermedi diye şikayet ettiğim oluyor mu? ıyi şeyler sırasıyla sağlık, zenginlik, eş, çocuk, iş, hizmet vb. olabilir. Açgözlülükle daha fazla istemeden önce, verdiği şeyleri gözden geçirerek O'na şükran sunmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1. ayet: Her zaman Tanrı'yı sevinçle övelim. Davut, Tanrı'yla beraber yürüdüğü halde, hayatında inişler ve çıkışlar çok oldu. Buna rağmen, ‘her zaman' Tanrı'yı övdü. Çevremin durumuna ve duygularıma göre Tanrı'yı övme tavrım değişiyor mu? Bugünlerde Tanrı'ya sunduğum övgülerde herhangi bir gevşeme var mı?

8. ayet: Gücümüz ve bilgimizden vazgeçerek, yalnızca Tanrı'ya güvenelim. Bu şekilde davranırsak Tanrı'nın iyiliğini gerçekten tadabiliriz.

Dua: Rab, yalnızca sana güvenmem için imanımı arttır!

 
Mujde.org