Yaratan, Hüküm Veren, Gören Tanrı

Mezmur 33:1-22

1 Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

2 Lir çalarak RAB'be şükredin,

On telli çenk eşliğinde O'nu ilahilerle övün.

3 O'na yeni bir ezgi dizin,

Sevinç çığlıklarıyla sazınızı konuşturun.

4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

6 Gökler RAB'bin sözüyle,

Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

7 Deniz sularını bir araya toplar,

Engin suları ambarlara depolar.

8 Bütün yeryüzü RAB'den korksun,

Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.

9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;

O buyurunca, her şey belirdi.

10 RAB ulusların planlarını bozar,

Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

11 Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,

Yüreğindeki tasarılar kuşaktan kuşağa geçer.

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

13 RAB göklerden bakar,

Bütün insanları görür.

14 Oturduğu yerden,

Yeryüzünde yaşayan herkesi gözler.

15 Herkesin yüreğini yaratan,

Yaptıkları her şeyi tartan O'dur.

16 Ne büyük ordularıyla zafer kazanan kral var,

Ne de büyük gücüyle kurtulan yiğit.

17 Zafer için at boş bir umuttur,

Büyük gücüne karşın kimseyi kurtaramaz.

18 Ama RAB'bin gözü kendisinden korkanların,

Sevgisine umut bağlayanların üzerindedir;

19 Böylece onları ölümden kurtarır,

Kıtlıkta yaşamalarını sağlar.

20 Umudumuz RAB'dedir,

Yardımcımız, kalkanımız O'dur.

21 O'nda sevinç bulur yüreğimiz,

Çünkü O'nun kutsal adına güveniriz.

22 Madem umudumuz sende,

Sevgin üzerimizde olsun, ya RAB!

Yaratan, Hüküm Veren, Gören Tanrı

Bu Mezmur’da Tanrı övülerek, O’na tapınmanın içeriği sıralanmaktadır.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

4, 5. ayetler: Tanrı’nın sözü doğru, işleri güvenilirdir. Ben de O’na aynı şekilde güven duyuyor muyum?

6, 7, 8. ayetler: Tanrı Yaratıcı’dır. O’nun Kendi soluğuyla gökcisimlerini (6) yaratıp, denizlerin sularını bir araya topladığını (7) düşünürsek, yarattığı insanlardan ve denizlerden ne kadar büyük, güçlü ve yüce olduğunu anlayabiliriz.

10, 11. ayetler: Tanrı tasarladığı planını değiştirmeden yerine getirendir. Hiç kimse O’nun planını değiştiremez. Aksine, Kendi planını gerçekleştirmek için, insanın planını bozar (10). Bugünlerde tasarladığım işler iyi yönde gelişiyor mu? ıyi yönde gelişmiyorsa, bunun nedeni Tanrı’nın planına uymaması olabilir mi? Tanrı’nın isteğini daha derin düşünmeliyiz. Büyük bir olasılıkla kişiyi planından çıkardıysa, kişinin kendi planını hemen iptal etmesi gerekir.

13-1. ayetler: Tanrı bütün davranışlarımızı ve yüreğimizde gizlediklerimizi biliyor. Bugünlerde, hem davranışlarımızla hem de yüreklerimizin tutumuyla Tanrı’yı hoşnut edebiliyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3. ayetler: Bugün Tanrı’yı nasıl öveceğiz?

8, 16-19. ayetler: Tanrı’dan korkarak ve saygı duyarak, insana değil yalnızca O’na güvenelim. Bugünlerde bu şekilde davranmadığım oldu mu?

Dua: Rabbim, her zaman senden korkarak övgüler sunayım.

 
Mujde.org