Bağışlananın Sevinci

Mezmur 32:1-11

Davut'un mezmuru - Maskil

1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

3 Sustuğum sürece

Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

4 Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi. Sela

5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın. Sela

6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın. Sela

8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

9 At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;

Ey yüreği temiz olanlar,

Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

Bağışlananın Sevinci

Davut günahının bağışlanmasına sevinip, bu sevinci bilmediği zamanları hatırlıyor ve doğruların Tanrı’da aynı sevinci paylaşmalarını arzu ediyor.

Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1, 2, 5. ayetler: Hemen yargılanmamak günahkârlar için en büyük bereket değil midir? (Rom 8:1). Tanrı, günahı bağışlayandır. ınsanın sadece günahını Tanrı’ya itiraf etmesi gerekir. Ama bağışlanmamızı sağlayacak kurtarma işi Tanrı’ya aittir.

7. ayet: Tanrı ne durumda olursak olalım bizi koruyan ve kurtuluşumuzu sağlayandır. Bugün Tanrı’ya sığınmamız gerekiyor mu? O’nun Kurtarış Eline bırakacağımız işler var mı?

8. ayet: Rab bizi yönlendirir. O bizi Kendi sözüyle eğiterek anlayış sağlar ve doğru yolda yürümemize yardım eder. Bugünlerde Rab’bin öğretişine itaat ederek, O’nun yönlendirişinde sarsılmadan yürüyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3-5. ayetler: ınsan Tanrı’ya günahla yaklaşamaz. Davut günahını itiraf etmediği süre boyunca nasıl bir durumdaydı? (3, 4). Bu durum karşısında ne yaptı? (5). Benim de dürüstçe itiraf etmeyip sakladığım bir günahım var mı? Tanrı’ya ve insanlara itiraf etmemiz gereken bir şey varsa, bu sorunu hemen çözelim.

9. ayet: Rab, anlayışsızlık konusunda kime benzemememizi istiyor? Tanrı’nın öğretişine sevinçle mi, yoksa zorunlu olduğum için mi itaat ediyorum?

Dua: Kutsal Tanrım, beni bağışladığın için, sana teşekkür ediyorum.

 
Mujde.org