Denenmeden Dolayı Güvenceye Sahip Oldu

Mezmur 31:1-13

Müzik şefi için - Davut'un mezmuru

1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım,

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

10 Ömrüm acıyla,

Yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor,

Kemiklerim eriyor.

11 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum,

Özellikle komşularıma.

Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum,

Kırılmış bir çömleğe döndüm.

13 Birçoğunun iftirasını duyuyorum,

Her taraf dehşet içinde,

Bana karşı anlaştılar,

Canımı almak için düzen kurdular.

Denenmeden Dolayı Güvenceye Sahip Oldu

Davut denemeyi nasıl karşılıyordu? Bu durumdan yalnızca kaçmak mı istiyordu, yoksa doğrudan göğüslüyor muydu? Denenmeyi doğrudan karşılamak için, bizim durumumuzu en iyi şekilde anlayan Kişiden yardım istememiz gerekir. Mezmur yazarının deneme karşısında takındığı tutuma bakalım.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

2-3. ayetler: Tanrı Kayamız ve Kalemiz'dir. Mezmur yazarının 2. ayette, Tanrı'nın kendisi için, ‘sığınacak Kaya', ‘Güçlü bir kale' olmasını istemektedir. Davut yaşadığı tecrübelerden dolayı (özellikle kral Saul'un tehdidi altındayken) Tanrı'nın onu nasıl koruduğunu ve gereken yardımı nasıl sağladığını iyi biliyordu. şimdiyse başka bir denenmenin o-tasında, kurulan tuzaktan (4) kurtulmak istemektedir. şu anda Tanrı'dan hangi istekte bulunuyorum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

5-8. ayetler: Tanrı'ya kesinlikle güvenmeliyiz. Davut tüm deneyimlerine rağmen hâlâ, yalnızca Tanrı'ya güvendiğini söyleyerek, kendine güvenmediğini itiraf etmektedir. Davut içinde bulunduğu sıkıntıdan he- men kurtarılmadı, ama Her şeye Gücü Yeten Tanrı'ya olan imanı, güveni ve sevgisinden dolayı kurtarılacağından emindi. Ben de böyle bir imana sahip miyim?

9-13. ayetler: Bu ayetlerde Davut, ruhsal sağlığı hariç, bedensel sağlığının bozulduğunu, gururunun kırılmasıyla yaşadığı hayal kırıklığını, tüm duygularını ve sıkıntılarını Rab'be açıkça anlatır. Ben de O'na her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatacağım.

Dua: Sevgili Babam, yürekten dua etmem için bana yardımcı ol!

 
Mujde.org