Tanrı'nın Sağladığı Değişiklik

Mezmur 30:1-12

Tapınak adanırken söylenen bir ilahi

Davut'un mezmuru

1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

4 Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

5 Çünkü öfkesi bir an sürer,

Lütfu ise bir ömür;

Gözyaşlarınız belki bir gece akar,

Ama sabahla sevinç doğar.

6 Huzur duyunca dedim ki,

"Asla sarsılmayacağım!"

7 Ya RAB, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi

Sarsılmaz kıldın;

Ama sen yüzünü gizleyince,

Dehşete düştüm.

8 Ya RAB, sana sesleniyorum,

Rab'be yalvarıyorum:

9 "Ne yararı olur senin için dökülen kanımın,

Çukura inersem?

Toprak sana övgüler sunar mı,

Senin sadakatini ilan eder mi?

10 Dinle, ya RAB, acı bana;

Yardımcım ol, ya RAB!"

11 Yasımı şenliğe döndürdün,

Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!

Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

Tanrı'nın Sağladığı Değişiklik

Bu mezmur, Davut'un savaşabilecek halkı sayarak Tanrı'ya karşı işlediği günahtan sonra (1Ta. 21:1 -17) ya da Ornan harman yerinde Rab'be bir sunak kurarken (15. ayet) veya Beytlehem'deki sarayın adanma töreni ile ilgili yazılmıştır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3. ayetler: Tanrı bizim durumumuzu istediği zaman değiştirebilir. 1. ayette geçen, ‘kurtardı' kelimesi, ıbranice'de kuyudan su kabağıyla su çekerken kullanılır. Onun dışında 2 ve 3. ayetlerde, ‘şifa', ‘yaşam verdi' gibi Davut'un bahsettiği fiillere dikkat edelim. Bugünlerde Tanrı'nın yardımını aldıysak şükredelim.

5. ayet: Tanrı günahımızdan ötürü öfkelenir, ama O'nun öfkesi kİsa sürer. Öfkesinin sebebi bize yanlışlarımızı göstererek değişmemizi sağlamak içindir. Ayrıca, içtenlikle tövbe edip Tanrı'nın bağışlamasını dileyene ömür boyu lütfeder.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

6 ve 7. ayetler: Bereketli ve başarılı olduğumuzda dikkat etmeliyiz. Davut başarılı olduğu zaman (6. ayet) ne dedi? Başarıdan sonraki gurur, dikkatsizlik ve kendine daha fazla güvenme duyguları, Tanrı'yla olan ilişkide soruna yol açacaktır. 7. ayet, Davut'a başına gelenin ne olduğunu söylüyor? Bugünlerde ben de aynı durumda kaldım mı?

11, 12. ayetler: Rab'bin hayatımızı yenileyerek değiştirmek istemesindeki amaç nedir? Bugünlerde Tanrı'ya ne şekilde yücelik sunuyorum?

Dua: Rabbim, zor durumda kaldığımda, benim yanımda olduğunu hatırlat!

 
Mujde.org