Sulara ve Rüzgâra Hükmeden Tanrı

Mezmur 29:1-11

Davut'un mezmuru

1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

3 RAB'bin sesi sulara hükmediyor,

Görkemli Tanrı gürlüyor,

RAB engin sulara hükmediyor.

4 RAB'bin sesi güçlüdür,

RAB'bin sesi görkemlidir.

5 RAB'bin sesi sedir ağaçlarını kırar,

Lübnan sedirlerini parçalar.

6 Lübnan'ı buzağı gibi,

Siryon Dağı'nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

7 RAB'bin sesi şimşek gibi çakar,

8 RAB'bin sesi çölü titretir,

RAB Kadeş Çölü'nü sarsar.

9 RAB'bin sesi geyikleri doğurtur,

Ormanları çıplak bırakır.

O'nun tapınağında herkes "Yücesin!" diye haykırır.

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

Sulara ve Rüzgâra Hükmeden Tanrı

Bu mezmurda Davut, sulara ve rüzgâra hükmeden Tanrı'ya yücelik sunuyor. Yalnızca tabiat ve rüzgârla ilgili görüntüyü değil, özellikle sözüyle tabiatı etkileyen Tanrı'nın kişiliği üzerinde derin düşünelim.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3, 4. ayetler: O, güçlü ve görkemlidir. Sularda ve rüzgârlarda Tanrı'nın gücü açığa çıkar.

5-7. ayetler: Tanrı'nın sesi güçlüdür. Tanrı'nın gücü yağmurlar ve rüzgârlarla tabiata da yansır. şöyle ki: Kuzey Lübnan Dağı'nı ve Siryon Dağı'nı (Hermon Dağı olabilir) saran rüzgârın, 8. ayete baktığımızda güneydeki Kaldeş Çölü'nde bile etkili olduğunu görüyoruz. Rab'bin rüzgâr ve yağmur üzerindeki yetkisi bu kadar geniş olduğu gibi, O'nun sesi de (Söz) dünyanın dört bucağını etkiler.

8. 9. ayetler: Rüzgâr ve yağmurun etkisi Kadeş Çölü'ne kadar her yeri sarsıp titrettiği gibi, kolayca dokunulmayan yürekler de Tanrı'nın sözüyle etkilenecektir (ıbr. 4:12 ). Rab'bin sözünü korkmadan ve çekinmeden paylaşalım.

10. ayet: Bu ayet rüzgâr ve yağmurlardan sonra, tufan üstünde taht kurarak her şeye hükmeden Tanrı'yı gösteriyor. Hiç çıkmaz bir yolda çaresiz kaldım mı? Rab'bin 11. ayetteki vaadini tekrar hatırlayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1, 2. ayetler: Tanrı'ya tapınmalıyım.

Dua: Rabbim, her zaman sesin sesine kulak vermeme yardımcı ol!

 
Mujde.org