Tanrı Duaya Cevap Verir

Mezmur 28:1-9

Kâhin Giysileri

1 "Bana kâhinlik etmeleri için ısrailliler arasından ağabeyin Harun'u, oğulları Nadav, Avihu, Elazar ve ıtamar'ı yanına al.

2 Ağabeyin Harun'a görkem ve saygınlık kazandırmak için kutsal giysiler yap.

3 Bilgelik verdiğim becerikli adamlara söyle, Harun'a giysi yapsınlar. Öyle ki, bana kâhinlik etmek için kutsal kılınmış olsun.

4 Yapacakları giysiler şunlardır: Göğüslük, efod, kaftan, nakışlı gömlek, sarık, kuşak. Bana kâhinlik etmeleri için ağabeyin Harun'a ve oğullarına bu kutsal giysileri yapacaklar.

5 Altın sırma, lacivert, mor, kırmızı iplik, ince keten kullanacaklar.

Efod

6 "Efodu altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden ustaca yapacaklar.

7 Bağlanabilmesi için iki köşesine takılmış ikişer omuzluğu olacak.

8 Efodun üzerinde efod gibi ustaca dokunmuş bir şerit olacak. Efodun bir parçası gibi lacivert, mor, kırmızı iplikle, altın sırmayla, özenle dokunmuş ince ketenden olacak.

9-10 ıki oniks taşı alacak, ısrailoğulları'nın adlarını, doğuş sırasına göre altısını birinin, altısını ötekinin üzerine oyacaksın.

11-12 ısrailoğulları'nın adlarını bu iki taşın üzerine usta oymacıların mühür oyduğu gibi oyacaksın. Taşları altın yuvalar içine koyduktan sonra ısrailliler'in anılması için efodun omuzluklarına tak. Harun, anılmaları için onların adlarını RAB'bin önünde iki omzunda taşıyacak.

13-14 Altın yuvalar ve saf altından iki zincir yap. Zincirleri örme kordon gibi yapıp yuvalara yerleştir.

Göğüslük

15 "Usta işi bir karar göğüslüğü yap. Onu da efod gibi, altın sırmayla, lacivert, mor, kırmızı iplikle, özenle dokunmuş ince ketenden yap.

16 Dört köşe, eni ve boyu birer karış olacak; ikiye katlanacak.

17 Üzerine dört sıra taş yuvası kak. Birinci sırada yakut, topaz, zümrüt;

18 ikinci sırada firuze, laciverttaşı, aytaşı;

19 üçüncü sırada gökyakut, agat, ametist;

20 dördüncü sırada sarı yakut, oniks ve yeşim olacak. Taşlar altın yuvalara kakılacak.

21 On iki taş olacak. Üzerlerine mühür oyar gibi ısrailoğulları'nın adları bir bir oyulacak. Bu taşlar ısrail'in on iki oymağını simgeleyecek.

22 "Göğüslük için saf altından örme zincirler yap.

23 ıki altın halka yap, göğüslüğün üst iki köşesine birer halka koy.

24 ıki örme altın zinciri göğüslüğün köşelerindeki halkalara tak.

25 Zincirlerin öteki iki ucunu iki yuvanın üzerinden geçirerek efodun ön tarafına, omuzlukların üzerine bağla.

26 ıki altın halka daha yap; her birini göğüslüğün alt iki köşesine, efoda bitişik iç kenarına tak.

27 ıki altın halka daha yap; efodun önündeki omuzluklara alttan, dikişe yakın, ustaca dokunmuş şeridin yukarısına tak.

28 Göğüslüğün halkalarıyla efodun halkaları lacivert kordonla birbirine bağlanacak. Öyle ki, göğüslük efodun ustaca dokunmuş şeridinin yukarısında kalsın ve efoddan ayrılmasın.

29 "Harun Kutsal Yer'e girerken, ısrailoğulları'nın adlarının yazılı olduğu karar göğüslüğünü yüreğinin üzerinde taşıyacak. Öyle ki, ben, RAB halkımı sürekli anımsayayım.

Tanrı Duaya Cevap Verir

Davut, 28. Mezmurda, tehlikeli durumlarda ve hayal kırıklığına uğradığında Rab'be nasıl yakardığını anlatır. 1-5. ayetlerde Tanrı'nın yardımı nı çağırır, 6-9. ayetlerde ise, yalvarışını duyan Tanrı'ya şükreder.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Tanrı kayamızdır. Kaya güçlü, değişmez ve sabittir. Tanrı da böyledir. Değişik durumlar karşısında kolayca değişebiliriz, ama Tanrı değişmez. Tanrı'yı, ‘kayam' olarak kabul ediyor muyum?

2, 6. ayetler: Tanrı, duaları işitendir. Davut'un Tanrı'ya, ‘kulak tıkama, ya da sessiz kalma' diye yalvarışı, onun imanının zayıflığından kaynaklanmamaktadır. Tanrı'nın sessiz kaldığı zamanlarda, O'nunla karşılıklı ilişkimden kuşku duyuyor muyum? Tanrı'nın belirlediği zaman, bizim zamanımızdan çok farklıdır.

7. ayet: Rab kalkanımızdır. Davut zor durumda kaldığı zaman Tanrı onun gücü ve kalkanı olmuş, haksızlığa uğradığında onu korumuştu. Bugün Tanrı'nın gücüne ve korumasına ihtiyaç duyuyor muyum?

9. ayet: Rab çobanımızdır. Çoban bizi yönlendirir, önden gider, yiyecek verir, korur ve sorumluluklarını yerine getirir. Bu işleri nasıl öğrettiği ni derin düşünerek Tanrı'ya şükredeceğim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

3. ayet: Davut kötülerle aynı kefeye konulmak istemiyordu. Bugünlerde günahla sürüklendim mi?

Dua: Kutsal Tanrım, her zaman kötülükten nefret etmeme yardımcı ol.

 
Mujde.org