ıhtiyaçları Sağlayan Tanrı

Mısır'dan Çıkış 15:22 – 16:12

Acı Su

22 Musa ısrailliler'i Kızıldeniz'in ötesine çıkardı. şur Çölü'ne girdiler. Çölde üç gün yol aldılarsa da su bulamadılar.

23 Mara'ya vardılar. Ama Mara'nın suyunu içemediler, çünkü su acıydı. Bu yüzden oraya Mara adı verildi.

24 Halk, "Ne içeceğiz?" diye Musa'ya yakınmaya başladı.

25 Musa RAB'be yakardı. RAB ona bir ağaç parçası gösterdi. Musa onu suya atınca sular tatlı oldu. Orada RAB onlar için bir kural ve ilke koydu, hepsini sınadı.

26 "Ben, Tanrınız Yahve'nin sözünü dikkatle dinler, gözümde doğru olanı yapar, buyruklarıma kulak verir, bütün kurallarıma uyarsanız, Mısırlılar'a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim" dedi, "Çünkü size şifa veren RAB benim."

27 Sonra Elim'e gittiler. Orada on iki su kaynağı, yetmiş hurma ağacı vardı. Su kıyısında konakladılar.

Man ve Bıldırcın

1 Bütün ısrail topluluğu Elim'den ayrıldı. Mısır'dan çıktıktan sonra ikinci ayın on beşinci günü Elim ile Sina arasındaki Sin Çölü'ne vardılar.

2 Çölde hepsi Musa'yla Harun'a yakınmaya başladı.

3 "Keşke RAB bizi Mısır'dayken öldürseydi" dediler, "Hiç değilse orada et kazanlarının başına oturur, doyasıya yerdik. Ama siz bütün topluluğu açlıktan öldürmek için bizi bu çöle getirdiniz."

4 RAB Musa'ya, "Size gökten ekmek yağdıracağım" dedi, "Halk her gün gidip günlük ekmeğini toplayacak. Böylece onları sınayacağım: Benim yasama göre yaşıyorlar mı, yaşamıyorlar mı, göreceğim.

5 Altıncı gün her gün topladıklarının iki katını toplayıp hazırlayacaklar."

6 Musa'yla Harun ısrailliler'e, "Bu akşam sizi Mısır'dan RAB'bin çıkardığını bileceksiniz" dediler,

7 "Sabah da RAB'bin görkemini göreceksiniz. Çünkü RAB kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki, bize söyleniyorsunuz?"

8 Sonra Musa, "Akşam size yemek için et, sabah da dilediğiniz kadar ekmek verilince, RAB'bin görkemini göreceksiniz" dedi, "Çünkü RAB kendisine söylendiğinizi duydu. Biz kimiz ki? Siz bize değil, RAB'be söyleniyorsunuz."

9 Musa Harun'a, "Bütün ısrail topluluğuna söyle, RAB'bin huzuruna gelsinler" dedi, "Çünkü RAB söylendiklerini duydu."

10 Harun ısrail topluluğuna bunları anlatırken, çöle doğru baktılar. RAB'bin görkemi bulutta görünüyordu.

11 RAB Musa'ya şöyle dedi:

12 "ısrailliler'in yakınmalarını duydum. Onlara de ki, 'Akşamüstü et yiyeceksiniz, sabah da ekmekle karnınızı doyuracaksınız. O zaman bileceksiniz ki, Tanrınız RAB benim.'"

ıhtiyaçları Sağlayan Tanrı

ısrailliler'in sadece bedenleri Mısır'dan çıkmıştı, ama yüreklerinin derinliklerine işlemiş olan kölelik ruhu hiç değişmemişti. Tanrı bizi kurtarmıştır, ama bazen yüreğimizin tutumu Tanrı'nın isteğine uygun olmayabilir. O, yüreğimizi de tamamen doğru kılmak istiyor. Bu bir süreçtir, ama ancak biz bunu istersek Tanrı bize yol gösterecektir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

15:24 -25, 16:4 , 5, 7. ayetler: ısrailliler Kızıldeniz'in önünde şikayet ettikleri gibi, şimdi de acı su ve açlık yüzünden şikayet etmeye başlamışlardı. Yine de Tanrı ısrailliler'in ihtiyaçlarını karşılamaya devam etti. Acı suyla karşılaşmalarını sağlayan da, acı suyu tatlıya çeviren de, bir süre aç kalan ısrailliler'i man ve bıldırcınla doyuran da Tanrı'dır. Ne kadar sıkıntı içinde olursak olalım, biz daha O'ndan dilemeden ihtiyaçlarımızı bilen ve sağlayan Tanrı'ya güvenelim.

25-26, 16:4 . ayetler: Tanrı ısrailliler'e, “Buyruklarıma kulak verir, bütün ku­rallarıma uyarsanız, Mısırlılar'a verdiğim hastalıkların hiçbirini size vermeyeceğim. Çünkü size şifa veren RAB benim” dedi. Böylece ısrail halkı ya kendilerini Mısır'dan çıkaran Tanrı'ya güvenecekti ya da etraflarında gelişen olaylara bakıp sıkıntı çekecekti. Tanrı bu kural ve ilkeleri koyarak onları sınamak istedi. Bu, kendilerine güvenmeyi bırakıp, Kızıldeniz'den geçmelerini sağlayan Tanrı'ya güvenmelerini gerektiren bir sınamaydı. “Yalnız Tanrı'ya güvenip O'nu sevin” buyruğunu bir yük olarak mı algılıyoruz? Tüm evreni yaratan Tanrı'nın zenginliğini tadabilmemiz için bizi özgür kılan kurtuluş armağanını kabul ediyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

24-27, 16:1 -3. ayetler: ısrailliler Kızıldeniz'de firavunun ordusunu yok eden ve Mara'da acı suyu tatlıya çeviren Tanrı'nın gücünü görmüşlerdi. Ama Elim'de on iki su kaynağı ile yetmiş hurma ağacının keyfini çıkardıktan son ra, istediklerini elde edemeyince Musa'yla Harun'a yakınmaya başladılar. Ben de ısrailliler gibi, bir isteğim yerine gelmedi diye, Tanrı'nın o zamana kadar ver-diği bereketleri unutarak, şükretmek yerine şikayet eden biri miyim?

Dua: Zor anlarımda da şikayet etmeden sana bakmamı sağla Rab!

 
Mujde.org