Kurtaran Tanrı

Mısır'dan Çıkış 14:10-31

10 Firavun yaklaşırken, ısrailliler Mısırlılar'ın arkalarından geldiğini görünce dehşete kapılarak RAB'be feryat ettiler.

11 Musa'ya, "Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin?" dediler, "Bak, Mısır'dan çıkarmakla bize ne yaptın!

12 Mısır'dayken sana, 'Bırak bizi, Mısırlılar'a kulluk edelim' demedik mi? Çölde ölmektense Mısırlılar'a kulluk etsek bizim için daha iyi olurdu."

13 Musa, "Korkmayın!" dedi, "Yerinizde durup bekleyin, RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün. Bugün gördüğünüz Mısırlılar'ı bir daha hiç görmeyeceksiniz.

14 RAB sizin için savaşacak, siz sakin olun yeter."

15 RAB Musa'ya, "Niçin bana feryat ediyorsun?" dedi, "ısrailliler'e söyle, ilerlesinler.

16 Sen değneğini kaldır, elini denizin üzerine uzat. Sular yarılacak ve ısrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçecekler.

17 Ben Mısırlılar'ı inatçı yapacağım ki, ardlarına düşsünler. Firavun'u, bütün ordusunu, savaş arabalarını, atlılarını yenerek yücelik kazanacağım.

18 Firavun, savaş arabaları ve atlılarından ötürü yücelik kazandığım zaman, Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim."

19-20 ısrail ordusunun önünde yürüyen Tanrı'nın meleği yerini değiştirip arkaya geçti. Önlerindeki bulut sütunu da yerini değiştirip arkalarına, Mısır ve ısrail ordularının arasına geldi. Gece boyunca bulut bir yanı karartıyor, öbür yanı aydınlatıyordu. Bu yüzden, bütün gece iki taraf birbirine yaklaşamadı.

21 Musa elini denizin üzerine uzattı. RAB bütün gece güçlü doğu rüzgarıyla suları geri itti, denizi karaya çevirdi. Sular ikiye bölündü,

22 ısrailliler kuru toprak üzerinde yürüyerek denizi geçtiler. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturdu.

23 Mısırlılar ardlarından geliyordu. Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları denizde onları izliyordu.

24 Sabah nöbetinde RAB ateş ve bulut sütunundan Mısır ordusuna baktı ve onları şaşkına çevirdi.

25 Arabalarının tekerleklerini çıkardı; öyle ki, arabalarını zorlukla sürdüler. Mısırlılar, "ısrailliler'den kaçalım!" dediler, "Çünkü RAB onlar için bizimle savaşıyor."

26 RAB Musa'ya, "Elini denizin üzerine uzat" dedi, "Sular Mısırlılar'ın, savaş arabalarının, atlılarının üzerine dönsün."

27 Musa elini denizin üzerine uzattı. Sabaha karşı deniz olağan haline döndü. Mısırlılar sulardan kaçarken RAB onları denizin ortasında silkip attı.

28 Geri dönen sular savaş arabalarını, atlıları, ısrailliler'in peşinden denize dalan Firavun'un bütün ordusunu yuttu. Onlardan bir kişi bile sağ kalmadı.

29 Ama ısrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçmişlerdi. Sular sağlarında, sollarında onlara duvar oluşturmuştu.

30 RAB o gün ısrailliler'i Mısırlılar'ın elinden kurtardı. ısrailliler deniz kıyısında Mısırlılar'ın ölülerini gördüler.

31 RAB'bin Mısırlılar'a gösterdiği büyük gücünü görünce korkan ısrail halkı, RAB'be ve kulu Musa'ya güvendi.

Kurtaran Tanrı

Firavunun peşlerine düştüğünü gören ısrailliler dehşete kapılarak Musa'ya yakınmaya başlamışlardı. Ama Tanrı, tabiatı da kontrol edendir. Kurtarıcı gücüyle hem ısrail'e hem de Mısırlılar'a Kendisinin RAB olduğunu bu şekilde gösterecektir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

15-18. ayetler: Tanrı Musa'nın duasına cevap verir ve geçecekleri yolu ayrıntılı bir şekilde gösterir. Tanrı'nın isteğine uygun ve kararlı bir yürekle dua ettiğimizde, Tanrı'da bize ayrıntılı bir şekilde yol gösterecektir.

19-31. ayetler: Tanrı firavunla ısrailliler için savaşır ve onları kurtarır, ısrailliler'in önündeki bulut sütunu yer değiştirerek Mısır ile ısrail ordusunun arasında durmuştu. Böylece Tanrı, Mısır ordusunun Israiıliler'e yaklaşmasını önledi ve Kızıldeniz'i ikiye böldü. ısrailliler denizi kuru toprakta yürüyerek geçtiler, ama deniz ısrailliler'in peşine düşen firavunun ordusunu yuttu. Tanrı savaş eridir. Kurtarış verenin ve yargı sahibinin Kendisi olduğunu bu örnekle bütün Israiıliler'e gösterdi. Kızıldeniz örneğindeki gibi, biz de hayatımızda karşılaştığımız engeller nedeniyle kaygılanıyor muyuz?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

10-12. ayetler: ısraüliler Kızıldeniz'in önünde paniğe kapılarak, "Mısır'da mezar mı yoktu da bizi çöle ölmeye getirdin?" diyerek Musa'yı suçlamaya başladılar. Çünkü hâlâ kendilerini Mısır'dan çıkaran Tanrı'nm gücünü anlayamıyorlar, olaylara ruhsal gözleriyle değil, bedensel gözleriyle bakıyorlardı. Kendilerini kurtaran Tanrı'yla birlikte dar yolda yürümektense, tutkularının ardından gitmek istediler.

13,14. ayetler: Musa cesaretle: "Korkmayın", "RAB bugün sizi nasıl kurtaracak görün" dedi. Tanrı'ya karşı çıkan kişileri görüp korkuyor muyum? Yalnızca Tanrı'ya güvenmeliyim. O, asla önümde duran düşmanlardan korkmama izin vermeyecektir.

Dua: Kızıldeniz 'de benim için savaşan Tanrı 'ya güveneceğim.

 
Mujde.org