Tanrı'nın Planı

Mısır'dan Çıkış 13:17-14:9

Kamış Denizi'ni Geçiş

17 Firavun ısrailliler'i salıverdiğinde, Filist yöresi yakın olmasına karşın, Tanrı onları oradan götürmedi. Çünkü, "Halk savaşla karşılaşınca, düşüncelerini değiştirip Mısır'a geri dönebilir" diye düşündü.

18 Halkı çöl yolundan Kamış Denizi'ne doğru dolaştırdı. ısrailliler Mısır'dan silahlanmış olarak çıkmışlardı.

19 Musa Yusuf'un kemiklerini yanına almıştı. Çünkü Yusuf ısrail'in oğullarına, "Tanrı kesinlikle size yardım edecek, kemiklerimi buradan götüreceksiniz" diye sıkı sıkı ant içirmişti.

20 Sukkot'tan ayrılıp çöl kıyısında, Etam'da konakladılar.

21 Gece gündüz ilerlemeleri için, RAB gündüzün bir bulut sütunu içinde yol göstererek, geceleyin bir ateş sütunu içinde ışık vererek onlara öncülük ediyordu.

22 Gündüz bulut sütunu, gece ateş sütunu halkın önünden eksik olmadı.

1-2 RAB Musa'ya, "ısrailliler'e söyle, dönsünler" dedi, "Pi- Hahirot yakınlarında, Migdol ile deniz arasında, Baal-Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklasınlar.

3 Firavun şöyle düşünecek: 'ısrailliler ülkede şaşkın şaşkın dolaşıyorlardır, çöl onları kuşatmıştır.'

4 Firavun'u inatçı yapacağım. Onların peşine düşecek. Böylece Firavun'la ordusunu yenerek yücelik kazanacağım. Mısırlılar bilecek ki, ben RAB'bim." ısrailliler söyleneni yaptılar.

5 Halkın kaçtığı Mısır Firavunu'na bildirilince, Firavun'la görevlileri onlara ilişkin düşüncelerini değiştirdiler: "Biz ne yaptık?" dediler, "ısrailliler'i salıvermekle kölelerimizi kaybetmiş olduk!"

6 Firavun savaş arabasını hazırlattı, ordusunu yanına aldı.

7 Seçme altı yüz savaş arabasının yanısıra, Mısır'ın bütün savaş arabalarını sorumlu sürücüleriyle birlikte yanına aldı.

8 RAB Mısır Firavunu'nu inatçı yaptı. Firavun sevinçle ilerleyen ısrailliler'in peşine düştü.

9 Mısırlılar Firavun'un bütün atları, savaş arabaları, atlıları, askerleriyle onların ardına düştüler ve deniz kıyısında, Pi-Hahirot yakınlarında, Baal-Sefon'un karşısında konaklarken onlara yetiştiler.

Tanrı'nın Planı

Bu metinde, Tanrı'nın ısrail halkını Kızıldeniz'e neden çöl yolundan götürdüğü anlatılmakta ve bu durumla ilgili iki neden belirtilmektedir ısrail'in zayıflığı ve Mısır'ın Tanrı'nın gücünü anlaması.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

17,18. ayetler: Mısır'dan Kenan topraklarına en yakın yol, "Filist bölgesi"ydi, ama ısrail halkı savaşı görünce düşünceleri değişebilir ve Mısır'a geri dönmek isteyebilirlerdi; bu yüzden Tanrı onları çöle götürdü. Aynı Tanrı, bizim zayıflıklarımızı da biliyor ve bizi en uygun yoldan götürüyor.

20-22. ayetler: Tanrı ısrail halkına gündüzleri bulut, gecelen ateş sütunu içinde yol gösterdi. Rab bizi hem şeytan'ın yetkisinden kurtarıyor hem de yetkin kılmak için çalışıyor. ısrailliler yaşamlarını o gün nasıl Tanrı'nın eline bıraknlarsa, bugün biz de aynısını yapalım.

14:1-4. ayetler: Tanrı, ısrailliler'in Baal-Sefon'un karşısında deniz kıyısında konaklamalarını buyurarak, onlan çıkmaz bir yola girmiş gibi göstermişti. Bunu, firavunun inadını kullanarak, ısrailliler'in peşine düşmelerini sağlamak ve onun ordusunu yenerek Mısırlılar'a Kendisinin tek gerçek Tanrı olduğunu göstermek için yaptı. Bazen kendimizi çıkmaz sokağa girmiş gibi hissettiğimiz durumlarda, Tanrı'nın bizi kurtarmak için hazırladığı harika bir plan vardır. ıçinde bulunduğumuz durumlar zor olsa bile, Tanrı'ya güvenip itaat edelim ve O'nun bizim için yapacağı mucizeleri düşünerek yolumuzda ilerleyelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

19. ayet: Musa Yusuf'un andını yerine getirmişti. Bu, Israilliler'e verdiği söze sadık kalan Tanrı'yı ve Tanrı'nın sözüne iman eden Yusuf'un imanını gösteren bir olaydır. Ben de çocuklanma maldan çok, bunun gibi bir imanı miras olarak bırakmayı düşünüyor muyum?

14:5-9. ayetler: Firavun ısrail halkını salıverdiğine pişman olup Mısır'ın bütün savaş arabalarını hazırlattı ve ordusunu yanma alıp ısrail'in peşine düştü. O güne kadar ısrail halkına karşı kullandığı yetkiden vazgeçemezdi. Bu konuda, yanındaki görevlilerin de firavunu kışkırtmış olma olasılığı vardır (5). Acaba ben de Tanrı'nın büyük yargısını yaşadıktan sonra aynı suçu işlemeye devam edip, Tanrı'ya karşı elime kılıç alan biri miyim?

Dua: Tanrım, yaşantımda hiçbir konuda sana karşı gelen bir durumda olmak istemiyorum. Lütfen imanımı güçlendir.

 
Mujde.org