Sen Benimsin!

Mısır'dan Çıkış 13:1-16

ılk Doğanların Adanması

1-2 RAB Musa'ya, "Bütün ilk doğanları bana adayın" dedi, "ısrailliler arasında insan olsun, hayvan olsun her rahmin ilk ürünü bana aittir."

3 Musa halka, "Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıktığınız bugünü anımsayın" dedi, "Çünkü RAB güçlü eliyle sizi oradan çıkardı. Mayalı hiçbir şey yenmeyecek.

4 Bugün Aviv ayında buradan ayrılıyorsunuz.

5 RAB sizi Kenanlı, Hitit, Amorlu, Hivli ve Yevuslular'ın topraklarına, atalarınıza vereceğine ant içtiği süt ve bal ülkesine götürdüğü zaman bu ay şu törelere uyacaksınız:

6 Yedi gün mayasız ekmek yiyecek, yedinci gün RAB'be bayram yapacaksınız.

7 O yedi gün içinde yalnız mayasız ekmek yiyeceksiniz. Aranızda ve ülkenizin hiçbir yerinde mayalı bir şey görülmeyecek.

8 O gün oğullarınıza, 'Mısır'dan çıktığımızda RAB'bin bizim için yaptıklarından dolayı bunları yapıyoruz' diye anlatacaksınız.

9 Bu elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak; öyle ki, RAB'bin yasası hep ağzınızda olsun. Çünkü RAB güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı.

10 Siz de her yıl belirlenen tarihte bu kuralı uygulamalısınız.

11 "RAB size ve atalarınıza ant içerek söz verdiği gibi sizi Kenan topraklarına getirecektir. Orayı size verdiği zaman,

12 ilk doğan erkek çocuklarınızın ve hayvanlarınızın hepsini RAB'be adayacaksınız. Çünkü bunlar RAB'be aittir.

13 ılk doğan her sıpanın bedelini bir kuzuyla ödeyin. Bedelini ödemezseniz, boynunu kırın. Bütün ilk doğan erkek çocuklarınızın bedelini ödemelisiniz.

14 "ılerde oğullarınız size, 'Bunun anlamı ne?' diye sorduklarında, 'RAB bizi güçlü eliyle Mısır'dan, köle olduğunuz ülkeden çıkardı' diye yanıtlarsınız,

15 'Firavun bizi salıvermemekte diretince, RAB Mısır'da insanların ve hayvanların bütün ilk doğanlarını öldürdü. ışte bunun için hayvanların ilk doğan erkek yavrularını RAB'be kurban ediyoruz. ılk doğan erkek çocuklarımızın bedelini ise bir hayvanla ödüyoruz.'

16 Bu uygulama elinizde bir belirti ve alnınızda bir anma işareti olacak; RAB'bin bizi Mısır'dan güçlü eliyle çıkardığını anımsatacak."

Sen Benimsin!

Bugünkü metinde, Tanrı ısrailliler'in bütün ilk doğanlarının Kendisine ait olduğunu ve Kenan topraklarına girdikten sonra Mayasız Ekmek Bayramı'nın nasıl kutlanacağını açıklanıyor.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1,2,11-16. ayetler: ısrail halkının bütün ilk doğanları Tanrı'ya aittir. Çünkü Tanrı ısrail halkını Mısır'dan kurtarırken, Mısırlılar'ın bütün ilk doğanlarım öldürdü. ısrailliler'in ise canlarını bağışlayıp Kendi halkı yaptı. Tanrı bizi de imanımız aracılığıyla kurtardı. Artık biz de O'nun halkının bir parçasıyız.

3,9. ayetler: Tanrı söz verdiği gibi, kendi halkını köle olarak yaşadıkları Mısır'dan kurtardı. Daha önce kendi tutkularımızın kölesi olarak yaşadığımız o sıkıntılı günleri unutup, Tanrı'nın güçlü elini göz ardı ediyor muyuz?

5. ayet: Bu ayetle Tanrı'nın ısrailliler'i atalarına vereceğine ant içtiği toprakları götürdüğünü görüyoruz. şimdi de gelecekte tamamen gerçekleşecek olan egemenliğinde kalabilmemiz için, bize sadakatle yol gösteriyor. Mısır'dan çıkmak bir başlangıçtır. Vaat edilen Kenan topraklarına hemen ulaşamadık diye hayal kırıklığına uğramayalım. Hayatımızı, verdiği sözü tutan Tanrı'ya teslim edelim.

3-10. ayetler: 12:15-20. ayetlere göre, Tanrı ısrailliler'in tekrar Mayasız Ekmek Bayramı'nı kutlamalarını buyuruyor. Tanrı, kurtarışını hatırlamaları için, ilk doğanların Kendisine adanmasını ve bu olayın ısrailliler'in yaşamlarında ne kadar önemli bir yer tutması gerektiğinin anlaşılmasını istemektedir. 9. ayette anlatıldığı gibi, Tanrı'nın sözleri üzerine derin düşünmekle, kurtancımız olan ve hâlâ kurtarışını gerçekleştirmekte olan Tanrı'yla ilişki kurmak, bizim ve çocuklarımızın izlemesi gereken yoldur.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

Bütün ayetler: Tanrı ısrailliler'den, ilk doğanları Kendisine vermeleri gerektiğini ve Mısır'dan çıktıkları günü anmaları için mayalı ekmekten uzak durmalarını buyurdu. Bu, ısrail halkından olan çocuklara Tanrı'nın kurtarışını göstermek ve Rab'bin yasasını yerine getirmek içindir. Kendimi Tanrı'ya adayarak, O'na ait biri gibi yaşıyor muyum? (Romalılar 12:1-2).

Dua: Rabbim, ben seninim ve sana yaraşır kutsal bir yaşam sürdürmek istiyorum.

 
Mujde.org