Fısıh Bayramı ve Mısır'dan Çıkış

Mısır'dan Çıkış 12:29-51

29 Gece yarısı RAB tahtında oturan Firavun'un ilk çocuğundan zindandaki tutsağın ilk çocuğuna kadar Mısır'daki bütün insanların ve hayvanların ilk doğanlarını öldürdü.

30 O gece Firavun'la görevlileri ve bütün Mısırlılar uyandı. Büyük feryat koptu. Çünkü ölüsü olmayan ev yoktu.

Mısır'dan Çıkış

31 Aynı gece Firavun Musa'yla Harun'u çağırttı ve, "Kalkın!" dedi, "Siz ve ısrailliler halkımın arasından çıkıp gidin, istediğiniz gibi RAB'be tapın.

32 Dediğiniz gibi davarlarınızı, sığırlarınızı da alın götürün. Beni de kutsayın!"

33 ısrailliler'in ülkeyi hemen terk etmesi için Mısırlılar diretti. "Yoksa hepimiz öleceğiz!" diyorlardı.

34 Böylece halk mayası henüz katılmamış hamurunu aldı, giysilere sarılı hamur teknelerini omuzlarında taşıdı.

35 ısrailliler Musa'nın dediğini yapmış, Mısırlılar'dan altın, gümüş eşya ve giysi istemişlerdi.

36 RAB ısrailliler'in Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı. Mısırlılar onlara istediklerini verdiler. Böylece ısrailliler onları soydular.

37 ısrailliler kadın ve çocukların dışında altı yüz bin kadar erkekle yaya olarak Ramses'ten Sukkot'a doğru yola çıktılar.

38 Daha pek çok kişi de onlarla birlikte gitti. Yanlarında çok sayıda davar ve sığır vardı.

39 Mısır'dan getirdikleri hamurla mayasız pide pişirdiler. Maya yoktu. Çünkü Mısır'dan kovulmuşlar, kendilerine azık hazırlayacak zaman bulamamışlardı.

40 ısrailliler Mısır'da dört yüz otuz yıl yaşadı.

41 Dört yüz otuz yılın sonuncu günü RAB'bin halkı ordular halinde Mısır'ı terk etti.

42 O gece RAB ısrailliler'i Mısır'dan çıkarmak için sürekli bekledi. ısrailliler de kuşaklar boyunca aynı gece RAB'bi yüceltmek için uyanık olmalıdır.

Fısıh Kuralları

43 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi: "Fısıh Bayramı'nın kuralları şunlardır: Hiçbir yabancı Fısıh etini yemeyecek.

44 Ama satın aldığınız köleler sünnet edildikten sonra ondan yiyebilir.

45 Konuklar ve ücretli işçiler ondan yemeyecek.

46 Fısıh eti evde yenmeli, evin dışına çıkarılmamalı. Kemiklerin hiçbirini kırmayacaksınız.

47 Bütün ısrail topluluğu Fısıh Bayramı'nı kutlayacak.

48 Yanınızdaki yabancı bir konuk RAB'bin Fısıh Bayramı'nı kutlamak isterse, önce evindeki bütün erkekler sünnet edilmeli; sonra yerel halktan biri gibi ısrail halkına katılıp bayramı kutlayabilir. Ama sünnetsiz biri Fısıh etini yemeyecektir.

49 Ülkede doğan için de, aranızda yaşayan yabancı için de aynı kural geçerlidir."

50 ısrailliler RAB'bin Musa'yla Harun'a verdiği buyruğu eksiksiz yerine getirdiler.

51 O gün RAB ısrailliler'i ordular halinde Mısır'dan çıkardı.

Fısıh Bayramı ve Mısır'dan Çıkış

Söz edilen Fısıh gecesi geldiğinde, Tanrı Mısır'ın tüm ilk doğanlarını öldürdü ve ısrail halkını altın, gümüş eşyalar ve giysiler ile Mısır'dan çıkardı. Tanrı ısrailliler'in o geceyi kuşaklar boyunca kalıcı bir kural olarak kutlamalarını buyurmaktadır.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

29,30. ayetier: ısrailliler Mısır'da köleyken firavun yeni doğan bütün ıbrani erkek çocukları öldürtmüştü. Bu ayetlerde ise Tanrı'nın Mısırlılar'ın ilk doğan çocuklarını öldürdüğü görülüyor. Kederi dansa çeviren Tanrı'nın kudretine inanarak, yüce mücadeleyi sürdürmeliyiz.

31-36. ayetier: Mısırlılar bu son beladan sonra ısrailliler'in ülkeyi terk etmesi için direttiler. Çünkü kendi canlarından da olmak istemiyorlardı. Rab, halkının Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağladı ve ısrailliler Mısır'dan büyük bir ganimetle çıktılar. Bu olay, Tanrı'nın ıbrahim'e verdiği vaadin tamamlanmasıdır (Yaratılış 15:14). Tanrı'nın tasarısının zamanını bilmeden etrafta koşuşturup durmak yerine Tanrı'nın sözüne kulak verelim.

37-42. ayetler: Tanrı ıbrahim'e verdiği vaadi gerçekleştirendir. Başlangıçta sayılan yetmiş olan ısrailliler'i 600.000 kişiye ulaştıran O'dur. Tanrı kendi krallığını kurmak için 430 yıl çalıştı. Beni kurtarmak için de ayrıntılı planlar yapıp gerçekleştiren Tanrı'ya güveniyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

38, 43-48. ayetler: Mısırlılar'ın cezalandırılmasıyla, gerçek Tanrı'yı tanıyıp ısrailliler'le birlikte Mısır'dan çıkan kişilerde vardı. Birlikte olduğum kişilerde benim hayatımı yönetenin gücünü görüp O'nun gerçek Tanrı olduğunu anlıyorlar mı?

43-48. ayetler: Fısıh Bayramı'na yalnızca sünnet olanlar katılabilirdi. Yani, Mısır'dan Çıkış Tanrı'nın ısrail'le yaptığı antlaşmanın gerçekleşmesi, sünnet ise ısrail halkının buna karşı olan sorumluluğuydu. Tıpkı evlerde mayanın yok edildiği gibi, ben merkezli yaşantıdan vazgeçerek, Tanrı'yı yaşamının Rab'bi olarak kabul edenler, Fısıh Bayramı'nın lütfunu tadabilirler. Ben de bunu tadarak yaşıyor muyum?

Dua: Vaadini yerine getiren Tanrım, yüreğimi de sünnet et ki, senin kurtarışının harika anlamını daha iyi tadabileyim.

 
Mujde.org