Firavunun Kibri

Mısır'dan Çıkış 10:1-11

Çekirge Felaketi

1 RAB Musa'ya, "Firavun'un yanına git" dedi, "Belirtilerimi aralarında göstermek için Firavun'la görevlilerini inatçı yaptım.

2 Mısır'la nasıl alay ettiğimi, aralarında gösterdiğim belirtileri sen de çocuklarına, torunlarına anlat ki, benim RAB olduğumu bilesiniz."

3 Musa'yla Harun Firavun'un yanına varıp şöyle dediler: "ıbraniler'in Tanrısı RAB diyor ki, 'Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin? Halkımı salıver, bana tapsınlar.

4 Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim.

5 Yeryüzünü öylesine kaplayacaklar ki, toprak görünmez olacak. Doludan kurtulan ürünlerinizi, kırda biten bütün ağaçlarınızı yiyecekler.

6 Evlerine, bütün görevlilerinin, bütün Mısırlılar'ın evlerine çekirge dolacak. Ne babaların, ne ataların ömürlerince böylesini görmediler.'" Sonra Musa dönüp Firavun'un yanından ayrıldı.

7 Görevlileri Firavun'a, "Ne zamana dek bu adam bize tuzak kuracak?" dediler, "Bırak gitsinler, Tanrıları RAB'be tapsınlar. Mısır harap oldu, hâlâ anlamıyor musun?"

8 Böylece, Musa'yla Harun'u Firavun'un yanına geri getirdiler. Firavun, "Gidin, Tanrınız RAB'be tapın" dedi, "Ama kimler gidecek?"

9 Musa, "Genç, yaşlı hep birlikte gideceğiz" dedi, "Oğullarımızı, kızlarımızı, davarlarımızı, sığırlarımızı yanımıza alacağız. Çünkü RAB'be bayram yapmalıyız."

10 Firavun, "Alın çoluk çocuğunuzu gidin gidebilirseniz, RAB yardımcınız olsun!" dedi, "Bakın, kötü niyetiniz ne kadar açık.

11 Olmaz. Yalnız erkekler gidip RAB'be tapsın. Zaten istediğiniz de bu." Sonra Musa'yla Harun Firavun'un yanından kovuldular.

Firavunun Kibri

Tanrı firavunu, "Halkımı salıvermeyi reddedersen, yarın ülkene çekirgeler göndereceğim" diyerek uyarmışa. Bu uyarı karşısında firavunun görevlilerinin yüreğini korku kapladığı görülüyor.


Tanrı'nın ayetierdeki kimliği:

1.2. ayetler : Tanrı yürekteki değişikliklere de egemendir. Firavun'la görevlilerini inatçı yapmak, Tanrı'nın hem Mısırlılarda bir belirtisiydi hem de ısraillier'e Mısır'dan kendilerini çıkaran Tanrı'nın gücünü anlatmak içindi Bu ayetlerde, insanların itaatsizliğine rağmen Tanrı'nın planını yürüttüğü görülüyor.

3, 4. ayetler: Tanrı, "Ne zamana dek alçakgönüllü olmayı reddedeceksin?" diyerek firavunu azarladı. Firavunun sorunu gururuydu. Mısır'ın basma gelen belalar sayesinde, firavun kendi kibirliliğini anlayarak, Tanrı'nın iradesine boyun eğdiğinde belalar kesilecekti. Firavun kibrinden vazgeçip Tanrı'nın isteğine itaat etseydi yaşayabilirdi Ama itaat etmesi geciktikçe acısı daha da büyüyecekti.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

4-7. ayetler: Firavunun görevlileri Musa'yla Harun'un kendilerine tuzak kurduğunu düşünüyorlardı. Firavun çekirge belasıyla uyarılınca görevlileri korkuyla titrediler. O dönemde çekirgeler yüzünden uğranılan zarar sözle anlatılmayacak kadar korkunçtu. Çekirgelerin geçtiği her yerde doğa mahvolur ve büyük bir kıtlık baş gösterirdi. Bu nedenle görevliler firavunun inatçılığından şikayet ettiler. Aslında sürekli gelen belalardan dolayı Mısır zaten mahvolmaktaydı. Bir önderin inatçılığı tüm toplumun mutsuzluğuna yol açar. Bu yüzden önderlerin doğru bir bakış açısına sahip olmaları için danışmanları olmalıdır. Başkalarının verdiği öğüt ya da uyarıları dinliyor muyum?

8-11. ayetler: Firavun Musa'ya, "Yalnız erkekler gidip RAB'be tapsın" dedi. Çünkü çocukları rehin alıp ısrailliler'i geri dönmeye zorlamak niyetindeydi. Firavun yalnız erkeklerin gitmesine izin vererek ısrail halkına karşı tutumunu değiştirmiş gibi görünüyordu, aslında tutumu hiç değişmemişti. Ben de bazen tutumum değişmediği halde, Rab'bi sevindirmek için O'na kendimce açıklamalar yapıyor muyum?

Dua: Rabblm, sana karşı suç işlediğimde yüreğimin katlaşmasma izin verme. Eğer hâlâ yüreğimde gurur ve inat varsa onları sen temizle.

 
Mujde.org