Hayvanların Ölümü ve Çıban Belası

Mısır'dan Çıkış 9:1-12

Hayvanların Ölümü

1 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Firavun'un yanına git ve ona de ki: 'ıbraniler'in Tanrısı RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar.

2 Salıvermeyi reddeder, onları tutmakta diretirsen,

3 RAB'bin eli kırlardaki hayvanlarınızı - atları, eşekleri, develeri, sığırları, davarları - büyük kırıma uğratarak sizi cezalandıracak.

4 RAB ısrailliler'le Mısırlılar'ın hayvanlarına farklı davranacak. ısrailliler'in hayvanlarından hiçbiri ölmeyecek.'"

5 RAB zamanı da belirleyerek, "Yarın ülkede bunu yapacağım" dedi.

6 Ertesi gün RAB dediğini yaptı: Mısırlılar'ın hayvanları büyük çapta öldü. Ama ısrailliler'in hayvanlarından hiçbiri ölmedi.

7 Firavun adam gönderdi, ısrailliler'in bir tek hayvanının bile ölmediğini öğrendi. Öyleyken, inat etti ve halkı salıvermedi.

Çıban Felaketi

8 RAB Musa'yla Harun'a, "Yanınıza iki avuç dolusu ocak kurumu alın" dedi, "Musa kurumu Firavun'un önünde göğe doğru savursun.

9 Kurum bütün Mısır'ın üzerinde ince bir toza dönüşecek; ülkenin her yanındaki insanların, hayvanların bedenlerinde irinli çıbanlar çıkacak."

10 Böylece Musa'yla Harun ocak kurumu alıp Firavun'un önünde durdular. Musa kurumu göğe doğru savurdu. ınsanlarda ve hayvanlarda irinli çıbanlar çıktı.

11 Büyücüler çıbandan ötürü Musa'nın karşısında duramaz oldular. Çünkü bütün Mısırlılar'da olduğu gibi onlarda da çıbanlar çıkmıştı.

12 RAB Firavun'u inatçı yaptı, RAB'bin Musa'ya söylediği gibi, Firavun Musa'yla Harun'u dinlemedi.

Hayvanların Ölümü ve Çıban Belası

Mısırklar'ın üzerine gelen beşinci belaya rağmen, firavun halkı salıvermemek konusunda inat ediyordu. Böylece Tanrı'nın Israillüer'i kurtarma planı adım adım doruk noktasına yaklaşmaktadır

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

Bütün ayetler: Tanrı firavunun inat edeceğini bildiği için, uyan olarak Mısır halkı üzerine sürekli bela gönderir. Tanrı bunu, firavunun tövbe etmesinden çok, başka bir amaçla yapmaktadır. Firavunun şimdiye kadar yaptıklarına bakıldığında çoktan yargılanması gerekirdi. Tanrı Mısır'a gönderdiği belalar aracılığıyla Kendisinin tek gerçek Tanrı olduğunu, ısrail'i bu beladan koruyarak da onların Tanrı'nın seçilmiş halkı olduklarını gösteriyordu. Yapılan kötülüklerin cezalandırılmasıyla, Tanrı'nın kendisini açıkça gösterdiği bir olaya şahit oldunuz mu?

3-5. ayetler: Tanrı Mısır'daki tüm hayvanlan kırıma uğratıyordu. Çok tanrılı Mısır'da hayvanlar tapınma amacıyla kullanılıyorlardı. Ama şimdi Tanrı onların hayvanlarını öldürüyordu. Bu şekilde onların mallarına zarar vererek, taptıkları putların gerçek yüzlerini görmelerini sağladı. Malımız mülkümüz, Tanrı'nın bir sözüyle yok olacak değersiz şeylerdir.

5,6. ayetler: Tanrı verdiği sözü tutandır. Musa'yı uyarırken yaptığı gibi, Mısır'da da açıkça Kendi kudretini gösterdi. Firavuna, Kendi halkını salıvermediği taktirde, Mısır'daki hayvanlan büyük kırıma uğratacağını söyledi ve ertesi gün dediğini yaptı. Bu şekilde Mısır'da Kendi kudretini açıkça göstermiş oldu. Tanrı'nın verdiği sözlerin hayatımızda nasıl gerçekleşmekte olduğunu inceleyelim. Böylelikle Tanrı'nın lütfuyla yaşayabiliriz.

8,11. ayetler: Tanrı'nın Mısır üzerine verdiği çıban belası, diğer belalardan farklı bir biçimde, hiçbir uyan verilmeden gerçekleşti, öyle ki, bu çıbanlar hayvanlarda bile çıktı ve Tanrı'nın kudretinin önünde hiç kimse hiçbir şey yapamadı.

12. ayet: "RAB firavunu inatçı yaptı" ifadesi, iyi yürekli olan firavunu inatç yaptı anlamında değildir. Tanrı firavunun yüreğinin katılaşmasına izin verdi. Tanrı herkesi uyarır, ama uyan ciddiye alınmazsa onlan öylece bırakır (Romalılar 1:24-27). Herhangi bir konuda bu benim için uyan olabilir mi?

Dua: Rab, yüreğimin senin isteğine karşı direnmesine izin verme.

 

 
Mujde.org