Sivrisinek ve Atsineği Belası

Mısır'dan Çıkış 8:16-32

Sivrisinek Felaketi

16 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Harun'a de ki, 'Değneğini uzatıp yere vur, yerdeki toz sivrisineğe dönüşsün, bütün Mısır'ı kaplasın.'"

17 Öyle yaptılar. Harun elindeki değneği uzatıp yere vurunca, insanlarla hayvanların üzerine sivrisinekler üşüştü. Mısır'da yerin bütün tozu sivrisineğe dönüştü.

18 Büyücüler de kendi büyüleriyle tozu sivrisineğe dönüştürmek istedilerse de başaramadılar. ınsanların, hayvanların üzerini sivrisinek kapladı.

19 Büyücüler Firavun'a, "Bu işte Tanrı'nın parmağı var" dediler. Ne var ki, RAB'bin söylediği gibi Firavun inat etti, Musa'yla Harun'u dinlemedi.

Atsineği Felaketi

20 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Sabah erkenden kalk, Firavun ırmağa inerken onu karşıla ve şöyle de: 'RAB diyor ki, halkımı salıver, bana tapsınlar.

21 Halkımı salıvermezsen senin, görevlilerinin, halkının, evlerinin üzerine atsineği yağdıracağım. Mısırlılar'ın evleri ve üzerinde yaşadıkları topraklar atsinekleriyle dolup taşacak.

22 "'Ama o gün halkımın yaşadığı Goşen bölgesinde farklı davranacağım. Orada atsineği olmayacak. Böylece bileceksin ki, bu ülkede RAB benim.

23 Kendi halkımla senin halkın arasına fark koyacağım. Yarın bu belirti gerçekleşecek.'"

24 RAB dediğini yaptı. Firavun'un sarayına, görevlilerinin evlerine sürü sürü atsineği gönderdi. Mısır atsineği yüzünden baştan sona harap oldu.

25 Firavun Musa'yla Harun'u çağırtıp, "Gidin, bu ülkede Tanrınız'a kurban kesin" dedi.

26 Musa, "Bu doğru olmaz" diye karşılık verdi, "Çünkü Mısırlılar Tanrımız RAB'be kurban kesmeyi iğrenç sayıyorlar. ığrenç saydıkları bu şeyi gözlerinin önünde yaparsak bizi taşlamazlar mı?

27 Tanrımız RAB'be kurban kesmek için, bize buyurduğu gibi üç gün çölde yol almalıyız."

28 Firavun, "Çölde Tanrınız RAB'be kurban kesmeniz için sizi salıveriyorum" dedi, "Yalnız çok uzağa gitmeyeceksiniz. şimdi benim için dua edin."

29 Musa, "Yarın atsineklerini Firavun'un, görevlilerinin, halkının üzerinden uzaklaştırsın diye, yanından ayrılır ayrılmaz RAB'be dua edeceğim" dedi, "Yalnız Firavun RAB'be kurban kesmek için halkın gitmesini önleyerek bizi yine aldatmamalı."

30 Musa Firavun'un yanından çıkıp RAB'be dua etti.

31 RAB Musa'nın isteğini yerine getirdi; Firavun'un, görevlilerinin, halkının üzerinden atsineklerini uzaklaştırdı. Tek sinek kalmadı.

32 Öyleyken, Firavun bir kez daha inatçılık etti ve halkı salıvermedi.

Sivrisinek ve Atsineği Belası

Atsineği belasıyla felaketlerin şekli değişmeye başlar. Bu üçüncü beladan itibaren Mısırlılar'ın çekecekleri acıya rağmen, ısraillilerin oturduğu Goşen bölgesinde hiçbir sorun görülmeyecekti.

Tanrı'nın ayetlerdik! kimliği:

16-21. ayetler: inat eden firavuna Tanrı yeni bir bela daha gönderir. Yerin bütün tozunu sivrisineğe dönüştürerek, Mısırlılar'ın evlerine doldurur ve üzerinde yaşadıkları toprakları atsineğiyle kaplar. O dönemde sivrisinek toprak tanrısıyla, atsineği ise güneş tanrısını simgeleyen hayvanlardı ve bunların hepti Mısır krallığının inancıydı. Kendilerinin yarattığı bu tanrılar, şimdi onlara zarar vererek sıkıntı getirmişti. ınsanların yarattığı tanrılar boştur. Bunların yararlı olabileceğini düşünebiliriz, ama bize sıkıntı vermekten başka bir işe yaramazlar. Güvenebileceğimiz tek gerçek, tüm dünyanın hakimi olan Tanrı'dır. Bu olayiarı gören Mısırlı büyücüler bile şunu itiraf etmişlerdi: "Bu işte Tanrı'nın parmağı var."

22,23. ayetler: Tanrı belanın şiddetini arttırdığı zaman, halkını korumak için atsineklerini Goşen bölgesine yaklaştırmadı. Böylece, Kendi halkıyla firavunun halkı arasındaki farkı ortaya koyarak, Kendisinin tek gerçek Tanrı olduğunu anlamalarını sağladı. O, dünyayı yönetirken öz halkı olan bizleri başkalarından ayırıyor. Tanrı'nın çocuğu olarak bu ayrıcalıktan hoşnut muyuz? Rab'bin koruyucu gücüne güvenimiz tam mı?

Bana hangi öğütler verilmekledir?

25-27. ayetler: Bu ayetlerde firavunun Musa'yla Harun'u çağırıp çıkar bir yol arama çalışımasına tanık oluyoruz. "Bu ülkede" kelimesi. şeytan'ın kutsalları ayartırken sıkça kullandığı klasik bir metottur. Bu, ısrailliler'in kurban sunmalarını kabul eden, ama Mısır'dan kurtulmalarını kabul etmeyeceğini ima eden bir tavırdır ve 'ıman etmek istiyorlarsa etsinler, ama yaşamlarında bir değişlik olmasın, yalnız körü körüne inansınlar' anlamına gelir. Musa bu öneriyi doğal olarak reddetmişti. ımanın önemli prensiplerinden taviz vererek dünyayla anlaşma yapmak kabul edilebilir bir tavır değildir.

28, 29. ayetler: Firavun, "Yalnız çok uzağa gitmeyeceksiniz, şimdi benim için dua edin" diyerek şeytan'ın her zaman kullandığı klasik yöntemi kullanarak antlaşma yapmak istemişti. Bunu ısrailliler'i Mısır'da tutmak amacıyla söylüyordu. Kimin halkına aidim? Firavunun halkından mı, yoksa Tanrı'nın halkından mıyım? Bunu açıkça ortaya koymalıyım. Bunun orta yolu yoktur.

Dua: Tanrım, dünyanın ayartılarını reddederek yalnızca sana itaat edeceğim.

 

 
Mujde.org