Kurbağa Belası

Mısır'dan Çıkış 8:1-15

Kurbağa Felaketi

1 RAB Musa'ya şöyle dedi: "Firavun'un yanına git ve ona de ki, 'RAB şöyle diyor: Halkımı salıver, bana tapsınlar.

2 Eğer halkımı salıvermeyi reddedersen, bütün ülkeni kurbağalarla cezalandıracağım.

3 Irmak kurbağalarla dolup taşacak. Kurbağalar çıkıp sarayına, yatak odana, yatağına, görevlilerinin ve halkının evlerine, fırınlarına, hamur teknelerine girecekler.

4 Senin, halkının, bütün görevlilerinin üstüne sıçrayacaklar.'

5 "Harun'a de ki, 'Elindeki değneği ırmakların, kanalların, havuzların üzerine uzatıp kurbağaları çıkart; Mısır'ı kurbağalar kaplasın.'"

6 Böylece Harun elini Mısır'ın suları üzerine uzattı; kurbağalar çıkıp Mısır'ı kapladı.

7 Ancak büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar ve ülkeye kurbağaları saldılar.

8 Firavun Musa'yla Harun'u çağırtıp, "RAB'be dua edin, benim ve halkımın üzerinden kurbağaları uzaklaştırsın" dedi, "O zaman halkınızı RAB'be kurban kessinler diye salıvereceğim."

9 Musa, "Sen karar ver" diye karşılık verdi, "Bunu sana bırakıyorum. Kurbağalar senden ve evlerinden uzak dursun, yalnız ırmakta kalsınlar diye senin, görevlilerin ve halkın için ne zaman dua edeyim?"

10 Firavun, "Yarın" dedi. Musa, "Peki, dediğin gibi olsun" diye karşılık verdi, "Böylece bileceksin ki, Tanrımız RAB gibisi yoktur.

11 Kurbağalar senden, evlerinden, görevlilerinden, halkından uzaklaşacak, yalnız ırmakta kalacaklar."

12 Musa'yla Harun Firavun'un yanından ayrıldılar. Musa RAB'bin Firavun'un başına getirdiği kurbağa felaketi için RAB'be feryat etti.

13 RAB Musa'nın isteğini yerine getirdi. Kurbağalar evlerde, avlularda, tarlalarda öldüler.

14 Kurbağaları yığın yığın topladılar. Ülke kokudan geçilmez oldu.

15 Ancak Firavun ülkenin rahatladığını görünce, RAB'bin söylediği gibi inatçılık etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi.

Kurbağa Belası

Tanrı'nın Mısırlılar üzerine gönderdiği ikinci bela olan kurbağalar. Mısırlılar'ın çoğalmasını ve verimli olmalarını sağlayan tanrıça Hegt'i simgeliyordu. Tanrı kurbağa belasını kullanarak taptıkları tanrıçanın kendilerine ne kadar zarar verdiğini göstermeye çalıştı.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-4 ayetler: Tanrı'nın bu ayetlerde firavuna, "Halkımı salıver" buyruğunu yinelediğini görüyoruz. Firavun herhalde ısrail halkının kendisine ait köleler olduğunu düşünüyordu. Ama Tanrı ısrail'in Kendi halkı olduğunu açıkça bildirdi ve bırakılmadıkları takdirde Mısır'ın her yanında kurbağa belasının gerçekleşeceğini söyledi. Tanrı kendi halkını Mısır'dan çıkarmak için öne çıkıp savaşandır. Ben kimin halkmdanım? Hâlâ şeytan'ın kölesi olarak dünyanın gidişatına uyarak mı yaşıyorum?

5-8. ayetler: Harun değneğini Nil Irmağı'na uzatarak kurbağaları çıkarttı ve Mısır'ın her yerini kurbağalar bastı. Firavun ise buna aldırmayınca durum daha da kötüleşti. Bunun üzerine tutumunu düzeltmek zorunda kalan firavun, sonunda Tanrı'ya boyun eğdi Ancak Tanrı, onun boyun eğişinin samimi olduğuna inanmıyordu. Bu, bulunduğu durumdan kurtulmak için ettiği geçici bir tövbeydi Ama ne kadar direnirse dirensin, Tanrı'nın olağanüstü gücü karşısında yenik düşecekti.

12,13. ayetler: Rab Musa'nın feryadına karşılık verdi ve kurbağalar öldüler. Dua etmemiz gereken bir konu varsa, tereddüt etmeden hemen dua edelim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-11. ayetler: Mısırlı büyücüler Harun'u taklit ederek ülkeye kurbağaları saldılar, ama yok edemediler. Her mucizeye inanmamalıyız. Bir mucize olduğu zaman, bunun Tanrı'dan olup olmadığına bakmamız gerekir.

15. ayet: Sorun çözülünce firavun tutumunu bir anda değiştiriverdi Sadece yüzeydeki sorunun çözülmesiyle tüm sorunun çözüldüğünü sanmak aldatıcı bir düşüncedir, bu gibi durumlarda nasıl davranıyorum?

Dua: Rab, hiçbir şeye yaramayan bu boş dünyaya güvenmek yerine, yalnız sana güvenerek yaşamamı sağla.

 

 
Mujde.org