Belanın Başlaması

Mısır'dan Çıkış 7:8-25

Harun'un Değneği Yılan Oluyor

8 RAB Musa'yla Harun'a şöyle dedi:

9 "Firavun size, 'Bir mucize yapın' dediğinde, söyle Harun'a, değneğini alıp Firavun'un önüne atsın. Değnek yılan olacak."

10 Böylece Musa'yla Harun Firavun'un yanına gittiler ve RAB'bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini Firavun'la görevlilerinin önüne attı. Değnek yılan oluverdi.

11 Bunun üzerine Firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar.

12 Her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu.

13 Yine de, RAB'bin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi.

Kan Felaketi

14 RAB Musa'ya, "Firavun inat ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor" dedi,

15 "Sabah git, Firavun Nil'e inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneği eline al

16 ve ona de ki: 'Çölde bana tapsınlar diye halkımı salıver, demem için ıbraniler'in Tanrısı RAB beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın.

17 Benim RAB olduğumu şundan anla, diyor RAB: ışte, elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım, sular kana dönecek.

18 Irmaktaki balıklar ölecek, ırmak leş gibi kokacak, Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler.'"

19 Sonra RAB Musa'ya şöyle buyurdu: "Harun'a de ki, 'Değneğini al ve elini Mısır'ın suları üzerine - ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birikintileri üzerine - uzat, hepsi kana dönsün. Bütün Mısır'da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek.'"

20 Musa'yla Harun RAB'bin buyurduğu gibi yaptılar. Harun Firavun'la görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü.

21 Irmaktaki balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı. Mısırlılar ırmağın suyunu içemez oldular. Mısır'ın her yerinde kan vardı.

22 Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. RAB'bin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa'yla Harun'u dinlemedi.

23 Olanlara aldırmadan sarayına döndü.

24 Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı.

25 RAB'bin ırmağı vurmasının üzerinden yedi gün geçti.

Belanın Başlaması

Harun'un değneğinin yılana dönüşmesi, Tanrı'nın Mısır halkının üzerine gönderdiği on beladan biri değildir. On bela, 15. ayetten itibaren ele alınmaktadır Bu belalardan ilki, ülkedeki bütün suların kana dönüşmesiydi.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

8, 9, ayetler: Harun firavunun önünde değneğini yere attı. Değnek yılan oluverdi. Burada önemli olan, gerçekleşen mucizenin anlamı değil, Tanrı'nın firavuna karşı savaşmasıdır. Tanrı'nın o andan itibaren Musa'ya daha sık seslendiği görülmektedir. Musa'nın yapması gereken tek şey Tanrı'ya itaat etmek ve 0'nu izlemekti. Tanrı'nın buyruğun işitip onu hassasiyetle yerine getiriyor muyum? Yaptığım planlarda Tanrı'nın buyruğunu gözetiyor muyum?

10-12, ayetler: Bu ayetlerde, Harun'un değneği yılana dönüştüğünde, aynısını Mısırlı büyücülerin de yaptığını görüyoruz. Aslında bu, bir anlık göz yanılmışıdır. Ama Harun'un yılana dönüşen değneği onların değneklerini yuttu. Bu. firavunun Tanrı'ya karşı gelemeyeceğinin işaretiydi.

13. ayet: Tanrı'nın söylediği gibi, firavun inat ediyordu. Tanrı insanların yüreğini önceden bilendir. Başkalarının bana ne tepki vereceğini de bilir ve yol gösterir.

20-22. ayetler: Tanrı firavunun inat etmesi üzerine, Musa'yla Harun'a birinci bela için gerekli buyruğu verdi. Musa'yla Harun, Tanrı'nın buyruğuna göre hareket ettiler ve O'nun Mısırlılar için hazırladığı ilk bela gerçekleşti. Harun, firavunla görevlilerinin gözü önünde değneğini kaldırıp ırmağın sularına vurdu. Bütün sular kana dönüştü. Balıklar öldü, ırmak kokmaya başladı, su içilmez oldu. O günlerde Nil Irmağı Mısırlılar'm taptıkları putlardan biriydi. Tanrı'nın uyarılarına rağmen firavun ısrail halkını bırakmadı. Nil Irmağı'nın kana dönüşmesi, Tanrı'nın Mısırlılar için hazırladığı yargının gerçek anlamda başladığını gösterir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23. ayet: Firavun Tanrı'nın bu ilk yargısına aldırmadı ve aynı mucizeleri Mısırlı büyücülerin de yapabileceğini düşündü. Dünyanın verdiği boş huzur nedeniyle gözleri görmüyor, kulakları işitmiyordu. Ben de dünyanın verdiği boş vaatlerden dolayı kendimi aldatıyor muyum?

Dua: Rab, ker gün senin buyruğunu doğru algılayarak yasamamı sağla.

 
Mujde.org