Kölelik Hayatı

Mısır’dan Çıkış 5:15-23

15 Bunun üzerine İsrailli görevliler Firavun'un yanına varıp yakındılar: "Neden kullarına böyle davranıyorsun?

16 Neden bize saman verilmediği halde, 'Kerpiç yapın!' deniyor? İşte kulların dövülüyor, oysa suçlu senin kendi halkındır."

17 Firavun, "Tembelsiniz siz, tembel!" diye karşılık verdi, "Bu yüzden 'Gidip RAB'be kurban keselim' diyorsunuz.

18 Haydi, işinizin başına dönün. Size saman verilmeyecek; yine de aynı sayıda kerpiç üreteceksiniz."

19 Kendilerine, "Her gün üretmeniz gereken kerpiç sayısını azaltmayacaksınız" dendiğinde İsrailli görevliler zor durumda olduklarını anladılar.

20 Firavun'un yanından ayrılınca, kendilerini bekleyen Musa'yla Harun'a çıkıştılar.

21 "RAB yaptığınızı görsün, cezanızı versin!" dediler, "Bizi Firavun'la görevlilerinin gözünde rezil ettiniz. Bizi öldürmeleri için ellerine bir kılıç verdiniz."

Tanrı Kurtuluş Sözü Veriyor

22 Musa RAB'be döndü ve, "Ya Rab, niçin bu halka kötü davrandın?" dedi, "Beni bunun için mi gönderdin?

23 Senin adına Firavun'la konuşmaya gittim gideli Firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendi halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın."


Bana hangi öğütler verilmektedir?

15,16: İsrailli görevliler, kendilerine çok baskı yapılınca firavuna giderek yakındılar. Kendilerini firavuna, “Senin kulların” diye tanıtıp onurlarını alçalttılar. Artık onlarda Tanrı’nın halkında bulunınası gereken onur bulunınuyordu. Yalnızca yüreklerinin derinliklerine işlemiş olan kölelik ruhu kalmıştı. Bende hâlâ dünyanın kölesi olarak yaşadığım zamanlardan kalan alışkanlıklar bulunuyor mu? Artık günaha kölelik etmeden, doğruluğun kölesi olarak yaşamalıyım (Rom.6:19).

17,18: Firavun, İsrailliler’in çektiği ıstırabı anlamak yerine tembel olduklarım, işten kaçmak için böyle yakındıklarını söyledi. Firavun her şeyi kendi ölçüsüne göre yargılayan insafsız biriydi. Ben de başkalarının durumunu anlama konusunda firavun gibi merhametsiz mi davranıyorum?

20,21: İsrailli görevliler durumlarının daha kötüye gittiğini anlayınca Musa’yla Harun’u suçladılar ve Tanrı’nın ismini ağızlarına alarak şikayet ettiler. İşler istediğim gibi yürümüyor diye, hayatımda ters giden şeyler için Tanrı’ya şikayet ediyor muyum?

22,23: Musa’nın insanların şikayetlerinden dolayı yüreğinin sarsılmakta olduğunu görebiliriz. Sıkıntı ya da engellerle karşı karşıya geldiğimde benim tutumum nasıl oluyor? Kolayca hayal kırıklığına uğruyor muyum? Rab yeni bir güç verecek. İnsanları biz değiştirenleyiz. Bunu ancak Tanrı başarabilir. Musa halkın gösterdiği tepkiden dolayı görevini bırakmayı düşünınüş olmalı. Ama Tanrı’ya güvenerek ayakta kalmayı başarmıştı. Zorluklarla karşılaştığımda yüzümü Rab’be çevirirsem, O beni yeniden güçlendirecektir. İnsanları ben değiştiremem. Bunu yalnız Tanrı yapabilir.


 
Mujde.org