Seni Firavuna Karşı Tanrı Gibi Yaptım

Mısır'dan Çıkış 6:28-7:7

RAB Musa'yla Harun'a Buyruk Veriyor

28-29 RAB Mısır'da Musa'yla konuştuğunda, ona, "Ben RAB'bim" dedi, "Sana söylediğim her şeyi Mısır Firavunu'na ilet."

30 Musa RAB'bin huzurunda, "Ben iyi konuşan biri değilim" diye karşılık verdi, "Firavun beni nasıl dinler?"

1 RAB, "Bak, seni Firavun'a karşı Tanrı gibi yaptım" dedi, "Ağabeyin Harun senin peygamberin olacak.

2 Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da Firavun'a ısrailliler'i ülkesinden salıvermesini söylesin.

3 Ben Firavun'u inatçı yapacağım ki, belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da arttırabileyim.

4 Ama Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım ısrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım.

5 Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve ısrailliler'i aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim RAB olduğumu anlayacak."

6 Musa'yla Harun RAB'bin buyurduğu gibi yaptılar.

7 Firavun'la konuştuklarında Musa seksen, Harun seksen üç yaşındaydı.

Seni Firavuna Karşı Tanrı Gibi Yaptım

Bugünkü metinde, Tanrı'nın Mısır'a on belayı vermeden önce Musa'yla Harun'u bir kez daha teşvik edişini ve sonunda ısrail halkını Mısır'dan çıkarmak için nasıl harekete geçtiğini göreceğiz.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

29. ayet: Tanrı Musa'ya firavuna söylemesi gereken her şeyi bildirdiği için, ona yalnızca Tanrı'nın söylediklerini firavuna iletmek kalmıştı. Müjde'yi duyurmak da buna benzer. Insanları ikna etmeye çalışmamıza gerek yok. Yalnızca Mesih'in bize söylediği işi yapalım ve Müjde'yi duyurmaktan korkmayalım.

7:1,2. ayetler: Tanrı Musa'yı firavunun gözünde Tanrı gibi, Harun'u da Musa'nın peygamberi gibi yaptı. Musa'ya Kendi yetkisini vererek onun aracılığıyla firavunla konuştu. Harun, Musa'nın yanında çalışarak onun zayıflığını tamamladı. Tanrı hizmetkârlarına bir görev verdiğinde, bu görevi yapabilmeleri için gereken gücü de verir. Tanrı'nın bana verdiği görev ve güç nedir?

7:3-5. ayetler: Musa firavunun karşısında yaptığı belirtiler ve şaşılası işlere rağmen, onun halkı bırakmayacağını biliyordu. Ama firavunun inatçılığı, Tanrı'nın planının gerçekleşmesini engelleyemez. Tersine, firavunu kullanıp tüm Mısırlılar'a kendisinin Rab olduğunu gösterdi. Tüm engellere rağmen, Tanrı'nın planı mutlaka gerçekleşecektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

30. ayet: Musa gerçekten iyi bir konuşmacı olmayabilir. Ama Tanrı'ya bu yüzden sürekli şikayette bulunması doğru değildi. Tanrı'nın yardım edeceğine inanarak, O'na itaat etmeye hazır olmalıyız.

6. ayet: Musa'yla Harun Tanrı'nın buyurduğu gibi yaptılar. Firavunun dinlemeyeceğini bildikleri halde, buna aldırmadan Tanrı'nın sözlerini ona ilettiler. şu sıralarda benim de itaat etmem gereken, Tanrı'nın bir buyruğu var mı?

7. ayet: Musa seksen, Harun seksen üç yaşında oldukları halde, Tanrı'nın verdiği görevi yaptılar. Tanrı'nın işini yapmanın yaşı yoktur. Yaşımı mazeret olarak gösterip Tanrı'nın işine yeterli önemi vermemek doğru değildir.

Dua: Rab, bugün kime gidip Müjde'yi paylaşmam gerektiğini bana göster.

 
Mujde.org