Musa'yı Teşvik Eden Tanrı

Mısır’dan Çıkış 4:18-31

18 Musa kayınbabası Yitro'nun yanına döndü. Ona, "İzin ver, Mısır'daki soydaşlarımın yanına döneyim" dedi, "Bakayım, hâlâ yaşıyorlar mı?" Yitro, "Esenlikle git" diye karşılık verdi.

19 RAB Midyan'da Musa'ya, "Mısır'a dön, çünkü canını almak isteyenlerin hepsi öldü" demişti.

20 Böylece Musa karısını, oğullarını eşeğe bindirdi; Tanrı'nın buyurduğu değneği de eline alıp Mısır'a doğru yola çıktı.

21 RAB Musa'ya, "Mısır'a döndüğünde, sana verdiğim güçle bütün şaşılası işleri Firavun'un önünde yapmaya bak" dedi, "Ama ben onu inatçı yapacağım. Halkı salıvermeyecek.

22 Sonra Firavun'a de ki, 'RAB şöyle diyor: İsrail benim ilk oğlumdur.

23 Sana, bırak oğlum gitsin, bana tapsın, dedim. Ama sen onu salıvermeyi reddettin. Bu yüzden senin ilk oğlunu öldüreceğim.'"

24 RAB yolda, bir konaklama yerinde Musa'yla karşılaştı, onu öldürmek istedi.

25 O anda Sippora keskin bir taş alıp oğlunu sünnet etti, derisini Musa'nın ayaklarına dokundurdu. "Gerçekten sen bana kanlı güveysin" dedi.

26 Böylece RAB Musa'yı esirgedi. Sippora Musa'ya sünnetten ötürü "Kanlı güveysin" demişti.

27 RAB Harun'a, "Çöle, Musa'yı karşılamaya git" dedi. Harun gitti, onu Tanrı Dağı'nda karşılayıp öptü.

28 Musa duyurması için RAB'bin kendisine söylediği bütün sözleri ve yapmasını buyurduğu bütün belirtileri Harun'a anlattı.

29 Musa'yla Harun varıp İsrail'in bütün ileri gelenlerini topladılar.

30 Harun RAB'bin Musa'ya söylemiş olduğu her şeyi onlara anlattı. Musa da halkın önünde belirtileri gerçekleştirdi.

31 Halk inandı; RAB'bin kendileriyle ilgilendiğini, çektikleri sıkıntıyı görmüş olduğunu duyunca, eğilip tapındılar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

19:Tanrı Musa’nın Mısır’a dönınesi için gereken ortamı ve zamanı sağlayandır. Musa’nın canını almak isteyenlerin hepsi öldüğü için, yapacağı görevi engelleyecek kimse yoktu. Tanrı bugün de amacını gerçekleştirmek için gerekli ortam ve zamanı sağlıyor. Bize düşen, Rab’bin yönlendirişine itaat etmektir.

21-23: Tanrı, firavunun göreceği belirtilere rağmen inatçılık edeceğini ve İsrail halkını Mısır’dan çıkarmanın o kadar kolay olmayacağını Musa’ya anlatır. Yüreği katılaşan firavun ise, ancak ilk oğlunu kaybettikten sonra halkı salıverecektir. îmanla yaşadığımız halde, bazen başarısızlık ve sıkıntılarla biz de karşılaşacağız. Ama hayal kırıklığına uğramayalım ve şüphe etmeyelim. Sonunda zafer bizim olacaktır.

24-26: Tanrı, oğlunu sünnet etmeyen Musa’yı öldürmek istedi. Çocuk sünnet olmadan Tanrı’nın vaadine ortak olamazdı. İsrailliler’i kurtarmaya çalışırken kendi ailesiyle ilgilenınemesi, Musa’nın en büyük hatasıydı. Çocuklanınızı Tanrı’nın sözüne sadık imanlılar olarak yetiştirmeye gayret ediyor muyuz?
27: Tanrı Harun’a Musa’yı karşılamak için çöle gitmesini buyurdu. İnsanlarla karşılaşmalarımız da Rab’bin iradesi doğrultusunda olmaktadır. Bugün kimlerle görüşmem gerekiyor?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

27-31: Olaylar Musa’nın endişe duyduğu şekilde gerçekleşmemişti. Halk Rab’bin kendileriyle ilgilendiğini belirtiler aracılığıyla görünce O’na tapındı. Tanrı bugün benden ne yapmamı istiyor? Bunu tereddüt etmeden yapmalıyım.


 
Mujde.org