Yahve Tanrı

Mısır’dan Çıkış 3:11-22

11 Musa, "Ben kimim ki Firavun'a gidip İsrailliler'i Mısır'dan çıkarayım?" diye karşılık verdi.

12 Tanrı, "Kuşkun olmasın, ben seninle olacağım" dedi, "Seni benim gönderdiğimin kanıtı şu olacak: Halkı Mısır'dan çıkardığın zaman bu dağda bana tapacaksınız."

13 Musa şöyle karşılık verdi: "İsrailliler'e gidip, 'Beni size atalarınızın Tanrısı gönderdi' dersem, 'Adı nedir?' diye sorabilirler. O zaman ne diyeyim?"

14 Tanrı, "Ben Ben'im" dedi, "İsrailliler'e de ki: 'Beni size Ben Ben'im diyen gönderdi.'

15 "İsrailliler'e de ki, 'Beni size atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı Yahve gönderdi.' Sonsuza dek adım bu olacak. Kuşaklar boyunca böyle anılacağım.

16 Git, İsrail ileri gelenlerini topla, onlara şöyle de: 'Atalarınız İbrahim'in, İshak'ın, Yakup'un Tanrısı Yahve bana görünerek şunları söyledi: Sizinle ve Mısır'da size yapılanlarla yakından ilgileniyorum.

17 Söz verdim, sizi Mısır'da çektiğiniz sıkıntıdan kurtaracağım; Kenanlılar'ın, Hititler'in, Amorlular'ın, Perizliler'in, Hivliler'in, Yevuslular'ın ülkesine, süt ve bal ülkesine götüreceğim.'

18 "İsrail ileri gelenleri seni dinleyecekler. Sonra birlikte Mısır Kralı'na gidip, 'İbraniler'in Tanrısı Yahve bizimle görüştü' diyeceksiniz, 'Şimdi izin ver, Tanrımız Yahve'ye kurban kesmek için çölde üç gün yol alalım.'

19 Ama biliyorum, güçlü bir el zorlamadıkça Mısır Kralı gitmenize izin vermeyecek.

20 Elimi uzatacak ve aralarında şaşılası işler yaparak Mısır'ı cezalandıracağım. O zaman sizi salıverecek.

21 "Halkımın Mısırlılar'ın gözünde lütuf bulmasını sağlayacağım. Gittiğinizde eli boş gitmeyeceksiniz.

22 Her kadın Mısırlı komşusundan ya da konuğundan altın ve gümüş takılar, giysiler isteyecek. Oğullarınızı, kızlarınızı bunlarla süsleyeceksiniz. Mısırlılar'ı soyacaksınız."


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

11,12: Tanrı, “Ben seninle olacağım” diyerek Musa’yı teşvik etti. Tanrı bizimle birlikte olduğu sürece karşılaştığımız sorun lan aşabiliriz. Kendimizi zayıflıklarımızdan dolayı aciz hissediyor muyuz? Yalnızca Tanrı’ya güvenıneliyiz. Musa’yı cesaretlendiren Tanrı’nın teşviki bugün bize de gerekli değil mi?

13-15: Musa’nın ikinci sorusuna Tanrı’nın verdiği yanıt, “Ben Ben’im” oldu. Bu söz, Tanrı’nın var olan her şeyin kaynağı olduğunu ifade etmektedir. O, kendiliğinden var olan, sonsuz ve ebedi Tanrı’dır. Rab, Musa’nın bilgisizliğini azarlamadı ve onun sorularına karşılık vererek, sabırlı bir Tanrı olduğunu da gösterdi.

16,17: Tanrı Musa’yı firavuna gönderirken, ona söylemesi gerekenleri öğretti. Bir işe başlamadan önce Tanrı ’nın bana söylediği şeylere kulak verip yerine getiriyor muyum? Tanrı Musa’ya buyruk verenin kendisi olduğunu tekrar tekrar vurguladı. Rab, Musa aracılığıyla İsrail halkını Mısır’dan çıkarıp vaat edilen Kenan diyarına götürecektir. O, egemen Tanrı’dır. Geleceğin belirsizliğinden dolayı yüreğimizde kaygı ve bunun neden olduğu bir ağırlık hissediyor muyuz? Tanrımız olan Rab’be güvenelim.

19-22: Tanrı firavunun inatçı olduğunu ve bu yüzden kolay kolay söz dinlemeyeceğini, ancak Mısırlılar’ı cezalandırdıktan sonra halkını Mısır’dan çıkarabileceğini biliyordu. Tanrı Israilliler’e Mısır’dan çıkarlarken ellerinin boş olmayacağını da söyledi. O, geleceğimizi önceden bilir ve bizim için en iyi olanı hazırlar.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

11,13: Musa, kendi sorunlarını gizlemeden Tanrı’ya bildirdi. Açık bir yürekle Rab’be yönelirsem, Tanrı da sorunlarıma yüz çevirmeyecek ve onlarla yakından ilgilenecektir.

 
Mujde.org