Musa’nın Büyümesi

Mısır’dan Çıkış 2:1-22

1 Levili bir adam kendi oymağından bir kızla evlendi.

2 Kadın gebe kaldı ve bir oğlan doğurdu. Güzel bir çocuk olduğunu görünce, onu üç ay gizledi.

3 Daha fazla gizleyemeyeceğini anlayınca, hasır bir sepet alıp katran ve ziftle sıvadı. İçine çocuğu yerleştirip Nil kıyısındaki sazlığa bıraktı.

4 Çocuğun ablası kardeşine ne olacağını görmek için uzaktan gözlüyordu.

5 O sırada Firavun'un kızı yıkanmak için ırmağa indi. Hizmetçileri ırmak kıyısında yürüyorlardı. Sazların arasındaki sepeti görünce, Firavun'un kızı onu getirmesi için hizmetçisini gönderdi.

6 Sepeti açınca ağlayan çocuğu gördü. Ona acıyarak, "Bu bir İbrani çocuğu" dedi.

7 Çocuğun ablası Firavun'un kızına, "Gidip bir İbrani sütnine çağırayım mı?" diye sordu, "Senin için bebeği emzirsin."

8 Firavun'un kızı, "Olur" diye yanıtladı. Kız gidip bebeğin annesini çağırdı.

9 Firavun'un kızı kadına, "Bu bebeği al, benim için emzir, ücretin neyse veririm" dedi. Kadın bebeği alıp emzirdi.

10 Çocuk büyüyünce, onu geri getirdi. Firavun'un kızı çocuğu evlat edindi. "Onu sudan çıkardım" diyerek adını Musa koydu.

Musa Midyan'a Kaçıyor

11 Musa büyüdükten sonra bir gün soydaşlarının yanına gitti. Yaptıkları ağır işleri seyrederken bir Mısırlı'nın bir İbrani'yi dövdüğünü gördü.

12 Çevresine göz gezdirdi; kimse olmadığını anlayınca, Mısırlı'yı öldürüp kuma gizledi.

13 Ertesi gün gittiğinde, iki İbrani'nin kavga ettiğini gördü. Haksız olana, "Niçin kardeşini dövüyorsun?" diye sordu.

14 Adam, "Kim seni başımıza kâhya atadı?" diye yanıtladı, "Mısırlı'yı öldürdüğün gibi beni de mi öldürmek istiyorsun?" O zaman Musa korkarak, "Bu iş ortaya çıkmış!" diye düşündü.

15 Firavun olayı duyunca Musa'yı öldürtmek istedi. Ancak Musa ondan kaçıp Midyan yöresine gitti. Bir kuyunun başında oturuyordu ki,

16 Midyanlı bir kâhinin yedi kızı su çekmeye geldi. Babalarının sürüsünü suvarmak için yalakları dolduruyorlardı.

17 Ama bazı çobanlar gelip onları kovmak istedi. Ne var ki, Musa kızların yardımına koştu, hayvanlarını suvardı.

18 Sonra kızlar babaları Reuel'in yanına döndüler. Reuel, "Nasıl oldu da bugün böyle tez geldiniz?" diye sordu.

19 Kızlar, "Mısırlı bir adam bizi çobanların elinden kurtardı" diye yanıtladılar, "Üstelik bizim için su çekip hayvanlara verdi."

20 Babaları, "Nerede o?" diye sordu, "Niçin adamı dışarıda bıraktınız? Gidin onu yemeğe çağırın."

21 Musa Reuel'in yanında kalmayı kabul etti. Reuel de kızı Sippora'yı onunla evlendirdi.

22 Sippora bir oğlan doğurdu. Musa, "Garibim bu yabancı diyarda" diyerek çocuğa Gerşom adını verdi.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

I-10: Tanrı Musa’yı ölümden kurtarıp firavunun kızının yardımıyla sarayda büyümesini sağladı. Bu bölümde her şeyi kontrol altında tutan Tanrı’nm güçlü elini görüyoruz. Bazen içinde bulunduğumuz koşullarda kendimizi çaresiz hissedip hedeflerimizden kolayca vazgeçiyor muyuz? Kendimizi çaresiz hissetsek de, Tanrı bu güçlükleri kullanarak hayal bile edemeyeceğimiz harikalar yapar.

II-22: Tanrı bir Mısırlı’yı öldürdükten sonra kaçmak zorunda kalan Musa’ya yeni bir ortam hazırladı. Bizim başarısızlığımız, Tanrı’nın başansızlığı anlamına gelmez. Başansızlık anlarında Tanrı’nın mükemmel yönlendirişi saklıdır. Başansızlıklanmız aracılığıyla da çalışan Tanrı'nın huzuruna gelip O’na şükredelim.
Bana hangi öğütler verilmektedir?

1,2,20-22: Bir kişinin evlenip çocuk sahibi olması olağanüstü bir olay değildir. Ama Tanrı böyle sıradan olayları da kendi işini devam ettirmek için kullanır. Tanrı’nın yetkin isteğinin yalnızca büyük olayları değil, küçük sıradan olayları da kapsadığını bilerek, her gün yaşadığım ufak tefek şeylere iman gözüyle bakmam gerekir. Evlenmek ve çocuk doğurmak da Tanrı’nın isteğini yansıtan olaylar olabilir.

3-10: Musa’nın babası ve annesi firavunun buyruğuna boyun eğmeyip tüm gayretleriyle Musa’yı korumaya çalıştılar. Tanrı’nın sağladığı lütfun yaşamımda tümüyle yerine gelmesi için gayret etmem gerekir.
11-15: Musa İsrail halkının ağır işlerde çalışmasına dayanamayıp bir Mısırlı’yı öldürdü ve kaçmak zorunda kaldı. Eğer alacağım kararlan Tann’ya sormadan kendi başıma verirsem başarısızlığa uğrarım. Kararlarımı kendi arzu ve isteklerime göre mi veriyorum?

 
Mujde.org