Tanrı’dan Korkun!

Mısır’dan Çıkış 1:15-22

15 Mısır Kralı, Şifra ve Pua adındaki İbrani ebelere şöyle dedi:

16 "İbrani kadınlarını doğum sandalyesinde doğurturken iyi bakın; çocuk erkekse öldürün, kızsa dokunmayın."

17 Ama ebeler Tanrı'dan korkan kimselerdi, Mısır Kralı'nın buyruğuna uymayarak erkek çocukları sağ bıraktılar.

18 Bunun üzerine Mısır Kralı ebeleri çağırtıp, "Niçin yaptınız bunu?" diye sordu, "Neden erkek çocukları sağ bıraktınız?"

19 Ebeler, "İbrani kadınlar Mısırlı kadınlara benzemiyor" diye yanıtladılar, "Çok güçlüler. Daha ebe gelmeden doğuruyorlar."

20 Tanrı ebelere iyilik etti. Halk çoğaldıkça çoğaldı.

21 Ebeler kendisinden korktukları için Tanrı onları ev bark sahibi yaptı.

22 Bunun üzerine Firavun bütün halkına buyruk verdi: "Doğan her İbrani oğlan Nil'e atılacak, kızlar sağ bırakılacak."


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

17: Ebeler kralın buyruğuna değil, Tanrı’nın buyruğuna itaat etmişlerdi. Biz de tüm işlerimizi Tanrı korkusuyla mı yapıyoruz? Yoksa Tanrı'dan daha çok, insanlardan mı korkuyoruz? Ya da dünyasal güçlerden (yetki, mülk) korkup Tanrı’nm isteğini yerine getirmeyi ihmal mi ediyoruz?

17-20: Tanrı ebeleri kullanarak, firavunun çocukları öldürmek için verdiği buyruğun yerine gelmesini engelledi. Kendisine itaat ettikleri için de ebelere lütfetti. Böylece İsrail halkı çoğaldıkça çoğaldı. Tanrı’nın lütfü bugün de devam etmektedir. Biz ya da kilisemiz, buna benzer sıkıntılarla karşılaşıyor muyuz? Eğer karşılaşıyorsak sevinelim Çünkü Tanrı bu duruma mutlaka müdahale edecektir. O, kudretli eliyle ve bilgeliğiyle bizi kurtarır.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

18,19: Firavun kendilerini sorguladığı zaman ebeler ona bilgece yanıtlar verdiler. Bu ebeler gibi, Tanrı’nın yardımıyla kötülüğe karşı bilgece yanıtlar verebilmek için, her zaman Tanrı’nın sözünde kalmalıyım.

15,16,22: Firavun, sayılan gittikçe artan İsrail halkından korkarak baskıyı çoğaltır ve İbrani ebelere, yeni doğan İsrailli erkek çocukları öldürme buyruğunu verir. İsrail halkının çoğalmasını kıskanan firavun, onları ağır işlerde çalıştırmasına rağmen çoğalmalarım engelleyememişti. Firavun Tanrı’nın verdiği yetkiyi kötüye kullanarak İsrail halkına doğrudan meydan okumuştu. Ben de yetkimi kendi çıkarım için kullanıyor muyum? Şu an yapmakta olduğum iş ve planların Tanrı’nın Egemenliği’ne aylan olup olmadığını incelemeliyim.

 
Mujde.org