İsrailliler’in Çoğalması

Mısır’dan Çıkış 1:1-14

1 Yakup'la birlikte aileleriyle Mısır'a giden İsrailoğulları'nın adları şunlardır:

2 Ruben, Şimon, Levi, Yahuda,

3 İssakar, Zevulun, Benyamin,

4 Dan, Naftali, Gad, Aşer.

5 Yakup'un soyundan gelenler toplam yetmiş kişiydi. Yusuf zaten Mısır'daydı.

6 Zamanla Yusuf, kardeşleri ve o kuşağın hepsi öldü.

7 Ama soyları arttı; türeyip çoğaldılar, gittikçe büyüdüler, ülke onlarla dolup taştı.

8 Derken Yusuf hakkında bilgisi olmayan biri Mısır Kralı oldu.

9 Halkına, "Bakın, İsrailliler sayıca bizden daha çok" dedi,

10 "Gelin, onlara karşı aklımızı kullanalım, yoksa daha da çoğalırlar; bir savaş çıkarsa, düşmanlarımıza katılıp bize karşı savaşır, ülkeyi terk ederler."

11 Böylece Mısırlılar İsrailliler'in başına onları ağır işlere koşacak angaryacılar atadılar. İsrailliler Firavun için Pitom ve Ramses adında ambarlı kentler yaptılar.

12 Ama Mısırlılar baskı yaptıkça İsrailliler daha da çoğalarak bölgeye yayıldılar. Mısırlılar korkuya kapılarak

13 İsrailliler'i amansızca çalıştırdılar.

14 Her türlü tarla işleri, harç ve kerpiç yapımı gibi ağır işlerde yaşamı onlara zehir ettiler. Bütün işlerinde onları amansızca kullandılar.


Tanrı’nın ayetlerdeki kimliği:

1-7: Tanrı İsrailliler’in çoğalmasını sağladı. Yakup’la birlikte Mısır’a göç edenlerin tamamı yetmiş kişiydi. Ama Mısır’da kaldıklan 430 yıl boyunca, Tanrı İsrail halkını bereketledi ve sayılan altı yüz bine ulaştı. Buna kadın ve çocuklar da ilave edildiğinde sayılan iki milyona yaklaşıyordu. Bu şaşırtıcı bir artıştı, özellikle 7. ayette nüfus artışının önemli bir biçimde vurgulanmasının nedeni, Tanrı’nın İbrahim’e verdiği vaadin yerine gelmesidir. Ruhsal olarak İbrahim’in soyu olan imanlıların çoğalmasını ve güçlenmesini sağlayan Tanrı’ya övgüler olsun.

8-13: Yusuf hakkında bilgisi olmayan yeni bir kralın tahta geçmesi ve bundan dolayı İsrailliler’in sıkıntı çekmesi de Tanrı’nın kurtuluş planının bir parçasıydı. Tanrı’nın bereketinin yalnızca refah içinde olmamız ve işlerimizin yolunda gitmesi olduğunu mu düşünüyoruz? Yeni katıldığımız ortamlar bize sıkıntı verse bile, bu sıkıntıların içinde gizli olan Tanrı’nın bereketlerini düşünelim. İçinde bulunduğumuz durumlar zorluklarından dolayı bize ağır gelse de, Tanrı’nın vaadine sadık kalıp planını gerçekleştireceğinden kuşku duymayalım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-14: İsrailliler’in sayıca çoğalmalarından ötürü firavun ve halkı korkuya kapıldılar. Çoğalmalarını önlemek amacıyla firavun İsrailliler’e ağır işler vererek onlara acımasızca davrandı. Ben de işleri iyi giden kişileri kıskanıp ilerlemelerini engellemeye çalışıyor muyum? Tanrı’nın halkının özgürlüğünü kısıtlayan yapısal engellerden dolayı sıkıntı çekiyor muyum? Doğruluk uğruna acı çektiğim durumlarda Rab’bin yanımda olduğunu unutmamalıyım.

 
Mujde.org