Beni Bunlardan Daha Çok Seviyor musun?

Yuhanna 21:15-25

15 Yemekten sonra İsa, Simun Petrus'a, «Yuhanna oğlu Simun, beni bunlardan daha çok seviyor musun?» diye sordu.
Petrus, «Evet, Rab» dedi, «seni sevdiğimi bilirsin.»
İsa ona, «Kuzularımı otlat» dedi.

16 İkinci kez yine ona, «Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?» diye sordu.
O da, «Evet, Rab, seni sevdiğimi bilirsin» dedi.
İsa ona, «Koyunlarımı güt» dedi.

17 Üçüncü kez ona, «Yuhanna oğlu Simun, beni seviyor musun?» diye sordu.
Petrus kendisine üçüncü kez, «Beni seviyor musun?» diye sormasına üzüldü. «Rab, sen her şeyi bilirsin, seni sevdiğimi de bilirsin» dedi.
İsa ona, «Koyunlarımı otlat» dedi.

18 «Sana doğrusunu söyleyeyim, gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin. Ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası seni bağlayacak ve istemediğin yere götürecek.»

19 Bunu, Tanrı'yı ne tür bir ölümle yücelteceğini belirtmek için söyledi. Sonra ona, «Ardımdan gel» dedi.

20 Petrus arkasına döndü, İsa'nın sevdiği öğrencinin kendilerini izlediğini gördü. Bu öğrenci, akşam yemeğinde İsa'nın göğsüne yaslanan ve, «Rab, seni ele verecek olan kimdir?» diye soran öğrencidir.

21 Petrus onu görünce İsa'ya, «Rab, ya bu ne olacak?» diye sordu.

22 İsa ona, «Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?» dedi. «Sen ardımdan gel!»

23 Bu yüzden kardeşler arasında o öğrencinin ölmeyeceğine dair bir söylenti çıktı. Ama İsa Petrus'a, «O ölmeyecek» dememişti. Sadece, «Ben gelinceye dek onun yaşamasını istiyorsam, bundan sana ne?» demişti.

24 Bütün bunlara tanıklık eden ve bunları yazan öğrenci budur. Onun tanıklığının doğru olduğunu biliyoruz.

25 İsa'nın yaptığı daha başka çok şey vardır. Bunlar tek tek yazılsaydı, sanırım yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.


Bana hangi öğütler verilmektedir?

15-17: Rab, “Koyunlanmı otlat!” der. Ben yeni iman etmiş kardeşlenme imanda büyümeleri için yardım ediyor muyum?

18-19: Rab, Petrus’un geleceği hakkında çok ciddi bir önbildiride bulunur. Petrus ve diğer öğrenciler, görkemli bir geleceği hayal ederde İsa’yı izlemişler; bu nedenle çarmıh olayını kabullenememişlerdir. Mesih’i izleyenin kendi canını hiçe sayması gerekir. İsa daha önce 12:21, 25; 15:19, 20 ayetlerinde bu konudan söz etmiştir. Benim kişisel çarmıhım nedir? Taşımaya kararlı mıyım?

19, 22: İsa, Petrus’a yaşlılığı ve ölüm konularında başma gelecekleri açıkça söyledikten sonra, ‘Ardımdan gel!’ dedi. Benim de geleceğim Petrus’unki gibi olabilir. Bu durumu imanla kabul edip, Rab’bi izlemeye hazır mıyım?

20-22: Cevap vermekte zorlanan Petrus, yanında duran Yuhanna’yı göstererek, onun ne olacağını sorar. İsa, Yuhanna'nın geleceği ile Petrus’un ilgilenmesine hiç gerek olmadığını söyler. Petrus'un çarmıh yoluna hâlâ hazır olmadığı açıkça görünür. Ama İsa, Petrus’u değiştirip imanını pekiştirerek bu yola girmesi için ona yol gösterecektir. Ben de çarmıh yolunda yürümeye hazır mıyım?

22: Yuhanna’nın yaşamı da kolay olmayacaktır. Şehit olmasa da, acı dolu bir yaşam sürecektir. Her iki öğrencinin de sadakati Rab’be olan güvenleriyle korunmuştur. Rab yaşamınım Rabbi’dir. En uygun olanı benimle de yapacağını bilerek her şeyi kabul etmeye hazır mıyım?

 
Mujde.org