öğrencilerine Üçüncü Kez Görünen İsa

Yuhanna 21:1-14

1>2 Bundan sonra Taberiye gölünün kenarında İsa öğrencilerine yine göründü. Bu da şöyle oldu: Simun Petrus, İkiz diye anılan Tomas, Celile'nın Kana köyünden Natanyel, Zebedi'nin oğulları ve İsa'nın öğrencilerinden iki kişi daha birlikte bulunuyorlardı.

3 Simun Petrus ötekilere, «Ben balık tutmaya gidiyorum» dedi.
Onlar, «Biz de seninle geliyoruz» dediler.
Dışarı çıkıp kayığa bindiler. Ama o gece bir şey tutamadılar.

4 Sabah olurken İsa kıyıda duruyordu. Ne var ki öğrenciler, O'nun İsa olduğunu anlamadılar.

5 İsa, «Çocuklar, balığınız yok mu?» diye sordu.
«Yok» cevabını verdiler.

6 İsa, «Ağı kayığın sağ yanına atın, tutarsınız» dedi.
Bunun üzerine ağı attılar. O kadar çok balık tuttular ki, artık ağı çekemez olmuşlardı.

7 İsa'nın sevdiği öğrenci, Petrus'a, «Bu Rab'dir!» dedi.
Simun Petrus O'nun Rab olduğunu işitince üzerinden çıkarmış olduğu üstlüğü giyip göle atladı.

8 Öbür öğrenciler balık dolu ağı çekerek kayıkla geldiler. Çünkü karadan ancak iki yüz arşın kadar uzaktaydılar.

9 Karaya çıkınca orada yanan bir kömür ateşi, ateşin üzerinde balık ve ekmek gördüler.

10 İsa onlara, «Şimdi tuttuğunuz balıklardan getirin» dedi.

11 Simun Petrus kayığa atladı ve tam yüz elli üç iri balıkla yüklü ağı karaya çekti. Bu kadar çok balık olduğu halde ağyırtılmamıştı.

12 İsa onlara, «Gelin, yemek yiyin» dedi.
Öğrencilerden hiçbiri O'na, «Sen kimsin?» diye sormaya cesaret edemedi. Çünkü O'nun Rab olduğunu biliyorlardı.

13 İsa gidip ekmeği aldı, onlara verdi. Aynı şekilde balıkları da verdi.

14 İşte bu, İsa'nın ölümden dirildikten sonra öğrencilere üçüncü görünüşüydü.


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

1: İsa daha önce öğrencilerine Celile'de görüneceğini söylediği halde (Mat28:7,10), öğrencileri bu konuya ilgisiz kalırlar. Sonunda eski mes-leklerine (balıkçılık) dönen öğrenciler Celile’ye giderler. İsa onlara o zaman görünür. İsa bu sabah bana da gelmiştir. Ben O’nun vaatlerine bakarak O’nu bekliyor muydum?

12, 14: İsa, öğrencilerine kahvaltı hazırlayarak onları çağırır. Rab bugün bana nasıl yardım etmek istiyor? Her şeyden önce O’ndan yaşam ekmeğini alıp yemeliyim.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

2: öğrenciler eski yaşamlarına geri dönmüşlerdir. Petrus, Yakup, Yuhanna ve diğer yedi öğrenci bir aradadır. Tomas da onlarla birliktedir. Peki, Tomas neden sendelemiştir? İsa’ya elleriyle dokunup gözleriyle görmüştür. İsa’nın söylediği gibi elle dokunup gözle görmek, imanda kalabilmek için yeterli değildir. Güvenimizi yalnızca Kutsal Kitap pekiştirebilir.

3: öğrenciler hiç balık tutamazlar. Rab’den uzak olan yaşam boştur. Benim yaşamım nasıl?

7: İsa bana görünse, ben de bu kadar sevinir miyim? Krallarını kaybeden öğrenciler, bir tek balık bile tutamayıp hayal kırıklığına uğradıkları bir anda, İsa’nın görünmesi onlar için büyük bir teselli kaynağı olur. Benim zor zamanlarımda teselli kaynağım kim?

10-13: öğrenciler, Rab’bin gelmesi ile birlikte ağlarını balıkla doldururlar ve kahvaltı yapabilirler. Fakat dirilmiş olan Rab’bi anlamakta hâlâ güçlük çekmektedirler (12). Rab’bi doğru bir şekilde tanıyıp izliyor muyum?

 
Mujde.org