Rabbim ve Tanrım!

Yuhanna 20:24-31

24 Onikilerden biri, İkiz diye anılan Tomas, İsa geldiğinde onlarla birlikte değildi.

25 Öbür öğrenciler ona, «Biz Rab'bi gördük!» dediler.
Tomas ise, «O'nun ellerinde çivilerin izini görmedikçe, çivilerin izine parmağımla dokunmadıkça ve elimi böğrüne sokmadıkça inanmam» dedi.

26 Sekiz gün sonra İsa'nın öğrencileri yine evdeydiler. Tomas da onlarla birlikteydi. Kapılar kapalıyken İsa gelip ortalarında durdu, «Size esenlik olsun!» dedi.

27 Sonra Tomas'a, «Parmağını uzat» dedi, «ellerime bak, elini uzat, böğrüme koy. İmansız olma, imanlı ol!»

28 Tomas O'na, «Rabbim ve Tanrım!» diye cevap verdi.

29 İsa ona, «Beni gördüğün için mi iman ettin?» dedi. «Görmeden iman edenlere ne mutlu!»

30 İsa, öğrencilerinin önünde, bu kitapta yazılı olmayan başka birçok mucizeler yaptı.

31 Ne var ki yazılanlar, İsa'nın, Tanrı'nın Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz ve iman ederek O'nun adıyla yaşama kavuşasınız diye yazılmıştır.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

26: İsa, dirilişine inanmayan öğrencilerine bir hafta sonra tekrar görünür. Bu, özellikle Tomas için iyi bir fırsat olur. İsa, ben imanda büyüyünceye dek bana tekrar tekrar gelir. İmanımın büyüyememesinin nedeni ise, O’na ciddiyetsizce yaklaşmamdır. O’nu fiziksel ve ruhsal, tüm yaşamımın merkezi olarak kabul ediyor muyum?

27: İsa Tomas’a tekrar fırsat verip, ‘İmansız olma, imanlı ol!’ diyerek onu cesaretlendirir. İsa bugün bana da aynı sözleri söylemektedir. Kutsal Kitap’ı dikkatle okuyup soru sorarak, dua ile derin düşünmeliyim. Din Tanrı ile ancak böyle diri bir ilişki kurduğumda, sağlam ve sürekli büyüyerek gelişen bir imana sahip olabilirim.

28: Ben de Tomas gibi imanımı açıkça dile getiriyor muyum?

30, 31: Rab benim inanmam için Kutsal Yazı’yı (Yuhanna) vermiştir. Bugüne kadar Yuhanna’yı okuyup derin düşünmekle, İsa’nın Tanrı Oğlu ve Mesih olduğuna iman edebildim mi?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

25: Tomas gibi şüphe etmek yerine, Veriya’daki inanlılar gibi, bir şeyin doğru olup olmadığını araştırmak gerekir (Elç.l7:ll). Ben gerçekleri araştırıp bulmaya çalışan biri miyim?

29: Tomas’ın yaşadığı günlerde sadece Eski Antlaşma vardır. Eski Antlaşma’ya dayanarak iman etmenin doğru bir yol olduğu söylendiğine göre (Luk.24:25,45), benim de Kutsal Kitap’a dayanarak iman etmem doğru bir davranış olur. Şüpheye düştüğüm zaman Kutsal Kitap’ı inceleyerek üzerine derin düşünüyor muyum?

 
Mujde.org