Size Esenlik Olsun!

Yuhanna 20:15-23

15 İsa, «Kadın, niçin ağlıyorsun?» dedi. «Kimi arıyorsun?»
Meryem O'nu bahçıvan sanarak, «Efendim» dedi, «eğer O'nu sen götürdünse, nereye koyduğunu söyle de gidip O'nu alayım.»

16 İsa ona, «Meryem!» dedi.
O da döndü, İsa'ya İbranice, «Rabbuni!» dedi. Rabbuni, `Öğretmenim' demektir.

17 İsa, «Bana dokunma!» dedi. «Çünkü daha Baba'nın yanına çıkmadım. Kardeşlerime git ve onlara söyle, benim Babamın ve sizin Babanızın, benim Tanrımın ve sizin Tanrınızın yanına çıkıyorum.»

18 Mecdelli Meryem öğrencilerin yanına gitti. Onlara, «Rab'bi gördüm!» dedi. Sonra Rab'bin kendisine söylediklerini onlara anlattı.

19 Haftanın o ilk günü akşam olunca, öğrencilerin Yahudilerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi, ortalarında durup onlara, «Size esenlik olsun!» dedi.

20 Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve böğrünü gösterdi. Öğrenciler Rab'bi görünce sevindiler.

21 İsa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizigönderiyorum.»

22 Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek, «Kutsal Ruh'u alın!» dedi.

23 «Kimin günahlarını bağışlarsanız, bağışlanmış olur; kimin günahlarını bağışlamazsanız, bağışlanmamış kalır.»


İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

15: İsa, kendini Meryem’e açıklar ve tanıması için yardım eder. Bugün İsa bana da gelip, ‘Neden ağlıyorsun?’ diye soruyor. Ben O’na ne cevap vereceğim? Meryem İsa’yı kaybettiğini düşündüğü için ağlıyordu. Ben İsa ile tanıştıktan sonra O’nu hiç kaybettim mi? Dirilmiş olan İsa’yla yeniden tanışmalı ve O’nda teselli bulmalıyım.

17: İsa, öğrencilerinin dirilişe iman etmelerini sağlamak için, ölümden dirildikten sonra bir süre daha dünyada kalır. Şimdi ise Tanrı’nın sağında oturmaktadır ve benim yanlındadır. İsa, kendi Babası olan Tanrı’nın bizim de Babamız olduğunu söyler. İsa’nın dirilişi ile birlikte Tanrı benim de Babam olmuştur. Tanrı ile aramda kurulan bu yakın ilişkiyi günlük hayatımda hissedebiliyor muyum?

19-21: İsa, korkmuş olan öğrencilerine gelip, ‘Size esenlik olsun!’ der; 14:27 ve 16:33’de vaat ettiği esenliği verir. Bugünlerde ben de böyle bir esenliği tadıyor muyum? Hâlâ korkularım var mı? Diriliş konusunu doğru kavramadan, bu korkulardan kurtulmam mümkün değildir.

22, 23: îsa, Kutsal Ruh aracılığıyla diğer insanları bağışlayabilme gücünü verir. Mesih’in dirilişine ortak olup dirilmiş olanlar Kutsal Ruh’la vaftiz edilir (Yu.7:37-39).

Bana hangi öğütler verilmektedir?

21: Dirilişe ortak olan kişi, diriliş müjdesini yaymaya gönderilir. Kutsal Ruh’la beraber olan kişilerde, bağışlanmanın ve kurtuluşun gücü görünecektir. Müjde’yi duyurduğum zaman tövbe ve bağışlanmayı ilan etmeli, kurtuluş ve diriliş ile ilgili gerçeği açıkça duyurmalıyım.

 
Mujde.org