Tamamlandı!


Yuhanna 19:23-30

23 Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra O'nun giysilerini aldılar. Her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanını da aldılar. Mintan boydan boya dikişsiz bir dokumaydı.

24 Birbirlerine, «Bunu yırtmayalım» dediler, «kiminolacak diye kura çekelim.»
Bu olay, şu Kutsal Yazı yerine gelsin diye oldu:

«Giysilerimi aralarında paylaştılar,
elbisem üzerine kura çektiler.»

Bunları askerler yaptı.

25 İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, annesinin kızkardeşi, Klopa'nın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu.

26 İsa, annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine, «Anne, işte oğlun!» dedi.

27 Sonra öğrenciye, «İşte, annen!» dedi.
O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı.

İsa'nın ölümü

(Mat.27:45-56; Mar.15:33-41; Luk.23:44-49)

28 Daha sonra İsa, her şeyin artık tamamlandığını bilerek Kutsal Yazı'nın yerine gelmesi için, «Susadım!» dedi.

29 Orada ekşi şarapla dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri zufa dalına takarak O'nun ağzına uzattılar.

30 İsa şarabı tadınca, «Tamamlandı!» dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti.

Isa’nın ayetlerdeki kimliği:

23 ,24: Askerler İsa’nın iç çamaşırını bile alır ve İsa çarmıhta çıplak olarak ölür. Adem ile Havva günah işledikten sonra yapraklarla kendilerini gizlemek istemişlerdir; İsa ise benim yerime utanca maruz kalmış ve beni doğrulukla giydirmiştir (Va.3:l8). Hala kendimi suçlu ya da utanç içinde hissediyor muyum? Rab’bin huzuruna gelip O’nun sağladığı doğruluğu giyinmeliyim.

26, 27: İsa sevdiği öğrencisi olan Yuhanna’ya annesini emanet eder. İsa şimdi Tanrı’nın sağında oturup benim için dua etmekte ve benimle ilgilenmektedir. Ben ailem için kendime düşen görevleri yerine getiriyor muyum? Rab’den yardım isteyerek sorumluluklarımı daha iyi yerine getirmeliyim.

28: İsa çarmıhta acı içindeyken bile, son ana kadar Baba’ya itaat edip Kutsal Yazı’yı yerine getiriyordu. Ben de ölüme kadar Rab’bin isteğine bağlı kalabilir miyim? Bugünlerde yüreğime acı veren sıkıntı ya da zorluklar var mı? Görevini itaatle tamamlayan İsa’ya bakmalıyım.

30: Bu, şanlı kurtuluşun tamamlandığı andır. Tanrı, kendi Oğlu’nun ölümü ile vaadini pekiştirmiştir. İsa kurtuluşumu tamamlamıştır. Benim yapmam gereken yalnızca O’na güvenmektir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

23,24: Rab’bin elemini kendi çıkarım için kullanıyor muyum?

27: İsa bugün bana kimi emanet ediyor?

 
Mujde.org