Korkak Pilatus


Yuhanna 19:1-11

1 O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı.

2 Askerler de dikenlerden bir taç örüp O'nun başına geçirdiler. Sonra O'na mor bir kaftan giydirdiler.

3 Önüne geliyor, «Selam, ey Yahudilerin Kralı!» diyor, yüzüne tokat atıyorlardı.

4 Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, «İşte, O'nu dışarıya, size getiriyorum. O'nda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz» dedi.

5 Böylece İsa, başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara, «İşte o adam!» dedi.

6 Başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce, «Çarmıha ger, çarmıha ger!» diye bağrıştılar.
Pilatus, «O'nu kendiniz alın, çarmıha gerin!» dedi. «Ben O'nda bir suç görmüyorum!»

7 Yahudiler şu karşılığı verdiler: «Bizim bir yasamız var, o yasaya göre O'nun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı Oğlu olduğunu ileri sürüyor.»

8 Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu.

9 Yine vali konağına girip İsa'ya, «Sen nereden geliyorsun?» diye sordu.
İsa ona cevap vermedi.

10 Pilatus, «Benimle konuşmayacak mısın?» dedi. «Seni salıvermeye yetkim olduğu gibi, çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun?»

11 İsa, «Sana gökten verilmemiş olsaydı, benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı» diye karşılık verdi. «Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür.»

Isa’nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: İsa, kendisinde hiçbir suç bulunmadığı halde kamçılanmış, ona dikenlerden bir taç giydirilmiş ve onunla alay edilmiştir. Bu haksızlıktır. Isa'nın benim günahlarımdan dolayı elem çektiğini unutmamalıyım (lPe.2:19-24).

9: İsa artık Pilatus’un sorusuna cevap vermemektedir. Bunu yapmaktaki amacı, Tanrı’nın istediğine itaat ederek insanlığın günahlarını örtmektir (lPe.2:22-23).   

11: İsa günaha karşı susmuş; ama gerçeği açıkça söylemiştir (18:36, 37). Bu davranış, Petrus'un davranışından çok farklıdır. Bilmemiz gereken gerçekler. Kutsal Kitap'ta açıkça bildirilmiştir. O’nun Krallığı’nın gerçeğini öğrenmek için her zaman O’nu dinlemem gerekir.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-5: Pilatus gerçekten korkak bir memurdur. Kendi yerini korumak için, hiçbir suçu bulunmayan İsa’yı ölüm cezasına çarptırır. Ben de başkalarına zarar vereceğini bildiğim halde Pilatus gibi haksızlık yapıyor muyum? İsa’yı tanımayanlarla birlikte Tanrı’yla alay edip O’nu yargılıyor muyum?

6: Başkalarını kışkırtıp istediğimi elde etmeye çalışıyor muyum? Aile içinde, işyerinde, okulda, toplantılarda ya da kilisede böyle bir şey yaptıysam. hemen tövbe etmeliyim.

 
Mujde.org