Ben Kralım!


Yuhanna 18:28-40

28 Sabah erkenden Yahudiler İsa'yı Kayafa'nın yanından alarak vali konağına götürdüler. Dinsel kuralları bozmamak ve Fısıh yemeğini yiyebilmek için kendileri vali konağına girmediler.

29 Bunun üzerine Pilatus dışarı çıkıp yanlarına geldi. «Bu adamı neyle suçluyorsunuz?» diye sordu.

30 Ona şu karşılığı verdiler: «Bu adam kötülük eden biri olmasaydı, O'nu sana getirmezdik.»

31 Pilatus onlara, «O'nu siz alın, kendi yasanıza göre yargılayın» dedi.
Yahudiler, «Bizim hiç kimseyi ölüm cezasına çarptırmaya yetkimiz yok» dediler.

32 Bu, İsa'nın nasıl öleceğini belirtmek için söylediği sözler yerine gelsin diye oldu.

33 Pilatus yine vali konağına girdi. İsa'yı çağırıp O'na, «Sen Yahudilerin Kralı mısın?» diye sordu.

34 İsa şöyle karşılık verdi: «Bunu kendiliğinden mi söylüyorsun, yoksa benim hakkımda başkaları mı sana söyledi?»

35 Pilatus, «Ben Yahudi miyim?» dedi. «Seni bana kendi ulusun ve başkâhinlerin teslim ettiler. Ne yaptın?»

36 İsa, «Benim krallığım bu dünyadan değildir» diye karşılık verdi. «Krallığım bu dünyadan olsaydı, yandaşlarım, Yahudilere teslim edilmemem için savaşırlardı. Oysa benim krallığım buradan değildir.»

37 Pilatus, «Demek sen bir kralsın, öyle mi?» dedi.
İsa, «Söylediğin gibi, ben kralım» karşılığını verdi. «Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.»

38 Pilatus O'na, «Gerçek nedir?» diye sordu.
Bunu söyledikten sonra Pilatus yine dışarıya, Yahudilerin yanına çıktı. Onlara, «Ben O'nda hiçbir suç görmüyorum» dedi.

39 «Ama sizin bir geleneğiniz var, her Fısıh bayramında sizin için birini salıveriyorum. Yahudilerin Kralını sizin için salıvermemi ister misiniz?»

40 Onlar yine, «Bu adamı değil, Barabas'ı isteriz!» diye bağrıştılar.
Oysa Barabas bir hayduttu.

İsa’nın ayetlerdeki kimliği:

32: Yahudiler her şeyin kendi istedikleri biçimde yürüdüğünü düşünmektedirler. Oysa her şey Tanrı ’nın denetim indedir. İsa bazen insanların yanlış davranış ve düşüncelerini de iyi işler için kullanır. İşler umduğum gibi gitmediği zaman, sonuçta Tanrı’nın isteğinin olacağını anlayıp O’na güvenerek esenlikte kalıyor muyum?

37: Pilatus kabul etse de etmese de, İsa Kral’dır. O gerçeğe tanıklık eden Kral'dır. İsa'yı gerçek kral olarak kabul edip günlük hayatımda O’na teslim oluyor muyum?

38: Pilatus İsa'da hiçbir suç bulamamıştır. Pilatus’un konağında benim günahlarım uğruna yargılanan İsa’yı düşünürken kendimi O'na ne dereceye kadar adamaya hazırım?
Bana hangi öğütler verilmektedir?

28: Yahudiler, Fısıh Bayramı’nda hem Rab İsa'yı öldürmek hem de bayrama katılmak isterler. Ben de onlar gibi iman yaşamımda yüzeysel davranışlara kapılıp İsa’yı bir kenara bırakıyor muyum?

38: Pilatus, İsa’ya soru sorduktan sonra cevap almadan dışarı çıkar. Ben her konuda İsa’nın cevabına gerçekten önem veriyor muyum?

38-40: Pilatus, İsa’nın suçsuz olduğunu bildiği halde, kalabalığın bağırışına ses çıkaramaz. Ben Tanrı Sözü sayesinde, özgürce yaşamayı biliyor muyum?

 
Mujde.org