İsa ile Petrus


Yuhanna 18:15-27

15 Simun Petrus'la başka bir öğrenci İsa'nın ardından gidiyorlardı. O öğrenci başkâhinin tanıdığı olduğu için İsa'yla birlikte başkâhinin avlusuna girdi.

16 Petrus ise dışarıda, kapının yanında duruyordu. Başkâhinin tanıdığı öğrenci dışarı çıkıp kapıcı kızla konuştu ve Petrus'u içeri getirdi.

17 Kapıcı kız Petrus'a, «Sen de bu adamın öğrencilerinden değil misin?» diye sordu.
Petrus, «Hayır, değilim» dedi.

18 Hava soğuk olduğu için köleler ve nöbetçiler yaktıkları kömür ateşinin çevresinde durmuş ısınıyorlardı. Petrus da onlarla birlikte durmuş ısınıyordu.

Başkâhinin soruşturması

(Mat.26:59-66; Mar.14:55-64; Luk.22:66-71)

19 Başkâhin İsa'ya, öğrencileri ve öğretisiyle ilgili sorular sordu.

20 İsa ona şöyle cevap verdi: «Ben söylediklerimi dünyaya açıkça söyledim. Her zaman bütün Yahudilerin toplandıkları havralarda ve tapınakta ders verdim. Gizli hiçbir şey söylemedim.

21 Beni neden sorguya çekiyorsun? Konuştuklarımı işitenlerden sor. Onlar ne söylediğimi biliyorlar.»

22 İsa bunları söyleyince, yanında duran görevlilerden biri, «Başkâhine nasıl böyle karşılık verirsin?» diyerek O'na bir tokat attı.

23 İsa ona, «Eğer yanlış bir şey söyledimse, yanlışımı göster!» diye cevap verdi. «Ama söylediklerim doğruysa, niçin bana vuruyorsun?»

24 Bunun üzerine Hanna O'nu bağlı olarak başkâhin Kayafa'ya gönderdi.

Petrus'un ikinci ve üçüncü inkârı

(Mat.26:71-75; Mar.14:69-72; Luk.22:58-62)

25 Simun Petrus hâlâ ateşin yanında durmuş ısınıyordu. O'na, «Sen de O'nun öğrencilerinden değil misin?» dediler.
«Hayır, değilim» diyerek inkâr etti.

26 Başkâhinin kölelerinden biri, Petrus'un, kulağını kestiği adamın akrabasıydı. Bu köle Petrus'a, «Bahçede, seni O'nunlabirlikte görmedim mi?» diye sordu.

27 Petrus yine inkâr etti ve tam o anda horoz öttü.

İsa'nın ayetlerdeki kimliği:

20: İsa, Tarın’nın Egemenliği’ni gizlice değil, açıkça bildirmiştir. Bunu günümüzde de açık ve net olarak yapmaktadır. Müjde’yi duyup kabul etmeyenlerin ya da duyup da yanlış anlayanların sorumlulukları kendilerine aittir.

23: İsa bazen nedensiz yere kötü muamele gördüğü zaman sakin, ama güçlü biçimde karşı koymuştur. Mesih’in, söz dinlemenin kurbanlardan daha iyi olduğunu söylerken ifade etmek istediği şey, itaatin gerçeğe itaat olduğudur. Bu, Tanrı’ya olan itaattir. İsa’da hiçbir yanlışlık gördüm mâ? Görmediysem, O’nu O’na güvenerek izlemem gerekmez mi?


Bana hangi öğütler verilmektedir?

17,25, 27: “Senin için canımı veririm” (Yu. 13:37), “Herkes senden ötürü sendeleyip düşse de, ben asla düşmem” (Mat.26:33) diyerek kendinden emin konuşan Petrus, Rab’bi inkar eder. Bugünlerde İsa'yı tanımıyormuşum gibi hareket ettiğim zamanlar oldu mu?

18,25: Petrus ateşin yanında ısınırken İsa'yı inkâr ettiği zaman, yanlış yaptığını anlayıp oradan hemen ayrılması gerektiği halde, ateşin yanında durup devamlı sorgulanarak daha da düşer. Hataya düşebilecek bir yerdeysek ve o anki durumla kendi imanımız ile başa çıkamayacak durumdaysak, oradan hemen ayrılmak daha iyi olur. Bugün benim sakınıp uzaklaşmam gereken bir durum var mı?

21: İsa’nın sözlerini duyan kişi, O’nun hakkında tanıklık etmeye mecburdur. İsa’nın sözlerini bugün kime duyurmalıyım?

 
Mujde.org