Yehova (RAB) Tanrı

Mısır'dan Çıkış 6:1-13

1 RAB Musa'ya, "Firavun'a ne yapacağımı şimdi göreceksin" dedi, "Güçlü elimden ötürü ısrail halkını salıverecek, güçlü elimden ötürü onları ülkesinden kovacak."

2 Tanrı ayrıca Musa'ya, "Ben RAB'bim" dedi,

3 "ıbrahim'e, ıshak'a ve Yakup'a Her şeye Gücü Yeten Tanrı olarak göründüm, ama onlara kendimi Yahve adıyla tanıtmadım.

4 Yabancı olarak yaşadıkları Kenan ülkesini kendilerine vermek üzere onlarla antlaşma yaptım.

5 Mısırlılar'ın köleleştirdiği ısrailliler'in iniltilerini duydum ve antlaşmamı hep andım.

6 "Onun için ısrailliler'e de ki: 'Ben RAB'bim. Sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaracak, onların kölesi olmaktan kurtaracağım. Onları ağır biçimde yargılayacak ve güçlü elimle sizi özgür kılacağım.

7 Sizi kendi halkım yapacak ve Tanrınız olacağım. O zaman sizi Mısırlılar'ın boyunduruğundan çıkaran Tanrınız RAB'bin ben olduğumu bileceksiniz.

8 Sizi ıbrahim'e, ıshak'a ve Yakup'a vereceğime ant içtiğim topraklara götüreceğim. Orayı size mülk olarak vereceğim. Ben RAB'bim.'"

9 Musa bunları ısrailliler'e anlattı, ama umutları kırıldığı ve ağır baskı altında oldukları için onu dinlemediler.

10-11 RAB Musa'ya, "Git, Mısır Firavunu'na ısrailliler'i ülkesinden salıvermesini söyle" dedi.

12 Ama Musa, "ısrailliler beni dinlemedikten sonra, Firavun nasıl dinler?" diye karşılık verdi, "Zaten iyi konuşan biri değilim."

13 RAB Musa ve Harun'la ısrailliler ve Mısır Firavunu hakkında konuştu. ısrailliler'i Mısır'dan çıkarmalarını buyurdu.

Yehova (RAB) Tanrı

Bu metinde Tanrı'nın, hayal kırıklığına uğrayan Musa'yı teşvik ettiğini görüyoruz. 5 bölüm, Tanrı'nın firavuna savaş açacağının ilanı, 6. bölüm ise firavunla yapacağı savaşın başladığını gösteren ön bildirimlerdir.

Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1. ayet: Tanrı'nın güçlü eli firavuna karşı kalktığı zaman firavunun gururu kırılacak ve ısrailliler'in Mısır'dan çıkmalarına izin verecektir. Tanrı istediği zaman istediğini yapabilir. Hiç kimse Tanrı'nın iradesine karşı koyamaz. Tanrı'nın, halkına vermiş olduğu vaadin gerçekleşmesini kimse engelleyemez. Hemen hayal kırıklığına kapılmayalım ve Tanrı'nın güçlü eline güvenelim.

2-8. ayetler: Tanrı Musa'ya Kendisini RAB (Yehova) olarak tanıttı. Daha önce ıbrahim'e, îshak'a ve Yakup'a, Her şeye Gücü Yeten Tanrı olarak görünmüştü. Musa'ya kendisini tekrar tekrar RAB (Yehova) olarak tanıtmasının nedeni, ıbrahim'le yaptığı antlaşmayı gerçekleştirecek, "Mutlak Olan" olduğunu göstermekti Tanrı'nın bu ayetlerde Musa'ya, ısrailliler'in iniltisini duyduğunu ve onları Mısır'dan kurtararak Kendi halkı yapacağını söylediğini görüyoruz. Burada, ısrailliler'i kurtarmak isteyen Rab'bin ne kararlı olduğu görülmektedir.

10-13. ayetler: Tanrı Musa'nın tekrar firavuna gitmesini buyurdu. Firavun ısrailliler'e ne kadar baskı yaparsa yapsın, Kendi halkını kurtarmak isteyen Tanrı'nın kararının hiç değişmediğini görüyoruz.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

9. ayet: ısrail halkının umutlan kırılmıştı. Baskı altında olduklar için, Musa'yı dinlemek istemediler. Tatlı olanı yutup da acı olanı kusup atan ısrailîiler'in bu davranışı daha sonra çöldeki yaşamlarında da aynen devam etti. O an sadece karşı karşıya oldukları sorunlara yoğunlaşmışlardı ve Tanrı'nın isteğini düşünmek için hiçbir çaba sarf etmiyorlardı. Böyle bir durumda ben nasıl davranıyorum?

12. ayet: 5. bölümde Musa firavunun tepkisinden dolayı hayal kırıklığına uğramıştı. Burada ise kendi halkının tepkisinden dolayı hayal kırıldığına uğradığını ve zaten iyi konuşan biri olmadığını yinelemektedir. Tanrı'dan çok insanların sözlerine kulak verirsem, Tanrı'nın işini O'nun istediği gibi yapmam zorlaşır. Bugünlerde insanların verdiği tepkilerden dolayı yapmakta tereddüt ettiğim işler var mı?

Dua: Rab, her gün senin sözlerinden teşvik almamı sağla.

 

 
Mujde.org