Acı Çeken RAB'bin Kulu

Yeşaya 52:13-53:12

13  Bakın, kulum başarılı olacak; Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.
14  Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor; Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki, İnsana benzer yanı kalmadı;
15  Pek çok ulus ona şaşacak, Onun önünde kralların ağızları kapanacak. Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecek, Duymadıklarını anlayacaklar.
1  Verdiğimiz habere kim inandı? RAB'bin gücü kime açıklandı?
2  O RAB'bin önünde bir fidan gibi, Kurak yerdeki kök gibi büyüdü. Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu. Gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu.
3  İnsanlarca hor görüldü, Yapayalnız bırakıldı. Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı. İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü, Ona değer vermedik.
4  Aslında hastalıklarımızı o üstlendi, Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, Vurulup ezildiğini sandık.
5  Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi, Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza Ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.
6  Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık, Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.
7  O baskı görüp eziyet çektiyse de Ağzını açmadı. Kesime götürülen kuzu gibi, Kırkıcıların önünde sessizce duran koyun gibi Açmadı ağzını.
8  Acımasızca yargılanıp ölüme götürüldü. Halkımın isyanı ve hak ettiği ceza yüzünden Yaşayanlar diyarından atıldı. Onun kuşağından bunu düşünen oldu mu?
9  Şiddete başvurmadığı, Ağzından hileli söz çıkmadığı halde, Ona kötülerin yanında bir mezar verildi, Ama öldüğünde zenginin yanındaydı.
10  Ne var ki, RAB onun ezilmesini uygun gördü, Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu* olarak sunarsa Soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. RAB'bin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek.
11  Canını feda ettiği için Gördükleriyle hoşnut olacak. RAB'bin doğru kulu, kendisini kabul eden birçoklarını aklayacak. Çünkü onların suçlarını o üstlendi.
12  Bundan dolayı ona ünlüler arasında bir pay vereceğim, Ganimeti güçlülerle paylaşacak. Çünkü canını feda etti, başkaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı, Başkaldıranlar için de yalvardı.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

13-15: RAB'bin insanların kurtuluşu için görevlendirdiği kulu insana benzer yanı kalmayacak kadar acı çekecek fakat görevini yerine getirdikten sonra görkemli bir şekilde yüceltilecektir. Bunu gören uluslar ve krallar şaşacak, ona diz çökecekler (Flp.2:9-ll). Müjde için acı çekmeye hazır olana yüceliğini gösteren RAB'be güvenerek çektiğim acılara katlanabilirim.

53:1-3: Kulu aracılığıyla dünyayı kurtaran RAB'bin yöntemi gerçekten akıl erdirilmez. RAB'bin kurtuluşunu gerçekleştireceği kulu ortaya çıktığında O'nda RAB'bin kulu olarak bekledikleri bir özellik görmediklerinden, herkes O'nu hor görüp O'na sırt çevirdi. Fakat RAB zayıf görünen kulunu kullanarak Şeytan'ın kalelerini yıkan kuvvetli kurtuluş işini gerçekleştiriyor. Hâlâ zayıf ve yetersizim diye RAB'bin işinin bir parçası olamam diyor muyum? RAB'bin işleri insansal yetenekle değil, RAB'bin gücüyle tamamlanacaktır. RAB'bin çağrısını hissediyor muyum?

53:4-6: RAB, günahlı ve suçlu olan benim yerime bütün acı, üzüntü, hastalığı ve eziyeti kulu üzerine yükledi. Onun sayesinde bana esenlik, şifa ve günahtan arınma lütuf yoluyla verildi. O'nun lütfuna hiçbir şey başarmadan sahip oldum. RAB'bin merhamet ve sevgisine nasıl teşekkür edebilirim?

53:7: RAB, canını feda eden doğru kulu aracılığıyla onu kabul eden birçok insanı da doğru kıldı (lPe.3:18). Mesih'in kesime götürülen kuzu gibi sessizce canını vermesi, günahlı olan beni Baba Tanrı'nın önünde doğru kılmak içindi. Bu kadar büyük bir sevgiyi ne kadar derin düşünsem de tamamen anlayamam, ancak yüreğimin derinliklerinden RAB'be şükürler sunabilirim.

 
Mujde.org