Oradan Çıkın!

Yeşaya 52:1-12

1  Uyan, ey Siyon, uyan, kudretini kuşan. Ey Yeruşalim, kutsal kent, güzel giysilerini giy. Çünkü sünnetsizlerle* murdarlar* Kapılarından asla içeri girmeyecek artık.
2  Üzerindeki tozu silk! Kalk, ey Yeruşalim, tahtına otur, Boynundaki zinciri çöz, Ey Siyon, tutsak kız.
3  RAB diyor ki, "Karşılıksız satılmıştınız, Parasız kurtulacaksınız."
4  Egemen RAB diyor ki, "Halkım gurbette yaşamak için önce Mısır'a inmişti. Şimdi de Asurlular onları ezdi.
5  Halkım boş yere alınıp götürüldü, Benim burayla ne ilgim kaldı?" diyor RAB, "Yöneticileri feryat ediyor, Adıma günboyu sövülüyor" diyor RAB.
6  "Bundan ötürü halkım adımı bilecek, O gün, 'İşte ben diyenin ben olduğumu anlayacak."
7  Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir! O müjdeci ki, esenlik duyuruyor. İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor. Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor.
8  Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor, Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar. Çünkü RAB'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler!
9  Ey Yeruşalim yıkıntıları, Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın! Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim'i kurtardı.
10  Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı, Dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek.
11  Çekilin, çekilin, oradan çıkın, Murdara dokunmayın. Oradan çıkıp temizlenin, Ey RAB'be tapınma araçlarını taşıyan sizler!
12  Aceleyle çıkmayacak, Kaçıp gitmeyeceksiniz; Çünkü RAB önünüzden gidecek, İsrail'in Tanrısı artçınız olacak.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1,2: RAB, kendi günahlarından ötürü sürgüne gönderdiği İsrail halkını sevdiği kızı olarak çağırır, onu eski gönencine kavuşturmak için lütfunu göstermektedir. Artık üstlerindeki kölelik giysilerini çıkartır, zinciri de çözer ki onlar tahta tekrar otursun. Hâlâ günahkâr olduğum halde bana sevgiyle bakar, beni ayağa kaldırır ve bana temiz kıyafetler giydirir. Mesih'in çarmıhta canını vererek bana kazandırdığı doğruluk giysilerini giyinmem için yalnızca kirli olan günahlı kıyafetimi üzerimden çıkartmam gerekir. Bunu hemen yapmalıyım!

3-6: RAB kendi halkını karşılıksız kurtarır. Halkını Mısır'dan kurtararak tüm dünyada tek Tanrı olduğunu kanıtlamış olan Rab, yine onları Babil'in köleliğinden kurtararak kendini göstermektedir. Rab Tanrı Babil'le hiçbir şekilde anlaşma yapmadı, ama yalnızca uzun zamandır Egemen bir şekilde halkına bildirdiği sözleri gerçekleştirdi. Bugün biz Mesih'in çarmıhtaki lütfü aracılığıyla kurtuluşa kavuştuk. Her gün bu sevinci yaşayarak RAB'be şükrediyor muyum?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

7-10: RAB'bin halkına kurtuluş müjdesini duyuruşundan, özellikle RAB'bin Siyon'a dönüşünden bahsediliyor. RAB'bin bizden vazgeçmediğini ve gelip bizi avuttuğunu duymak kadar günahkâr olan bizlere sevinç veren başka bir müjde olabilir mi? Hayatımda beni sevindiren nedir? Bu müjdeyi bugün kiminle paylaşmak isterim?

11,12: İsrailliler'in RAB'bin halkı olarak kurtulacakları gün Babil'e götürülmüş RAB'bin Tapınağı'ndaki hazinelerle birlikte oradan çıkması gerekir. Artık önemli olan RAB'bin kurtardığı halkın kutsal olmasıdır. RAB'bin "Temizlenin!" diyen buyruğuna bugün nasıl itaat etmeliyim?

 
Mujde.org