Yıkıntılar Arasındaki Halkın Avuntusu

Yeşaya 51:1-16

1  "Doğruluğun ardından giden, RAB'be yönelen sizler, beni dinleyin: Yontulduğunuz kayaya, Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.
2  Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın. Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim, Ama ben onu kutsayıp çoğalttım."
3  RAB Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak. Siyon çölünü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine döndürecek. Orada coşku, sevinç, Şükran ve ezgi olacak.
4  "Beni dinle, ey halkım, Bana kulak ver, ey ulusum! Yasa benden çıkacak, Halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim.
5  Zaferim yaklaştı, Kurtarışım ortaya çıktı. Halkları gücümle yöneteceğim. Kıyı halkları bana umut bağladı, Umutla gücümü bekliyorlar.
6  Başınızı kaldırıp göklere bakın, Aşağıya, yeryüzüne bakın. Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak, Giysi gibi eskiyecek yeryüzü; Üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek. Ama benim kurtarışım sonsuz olacak, Ardı kesilmeyecek zaferimin.
7  "Ey sizler, doğru olanı bilenler, Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni! İnsanların aşağılamalarından korkmayın, Yılmayın sövgülerinden.
8  Güvenin yediği giysi gibi, Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler. Oysa zaferim sonsuza dek kalacak, Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."
9  Uyan, ey RAB'bin gücü, uyan, kudreti kuşan! Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan! Rahav'ı parçalayan, Deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin?
10  Denizi, engin suların derinliklerini kurutan, Kurtulanların geçmesi için Denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin?
11  RAB'bin kurtardıkları dönecek, Sevinçle haykırarak Siyon'a varacaklar. Yüzlerinde sonsuz sevinç olacak. Onların olacak coşku ve sevinç, Üzüntü ve inilti kaçacak.
12  RAB diyor ki, "Sizi avutan benim, evet benim. Siz kimsiniz ki, ölümlü insandan, Ottan farksız insanoğlundan korkarsınız?
13  Sizi yaratan, gökleri geren, Dünyanın temellerini atan RAB'bi Nasıl olur da unutursunuz? Sizi yok etmeye hazırlanan zalimin öfkesinden Neden gün boyu yılıp duruyorsunuz? Hani nerede zalimin gazabı?
14  Zincire vurulmuş tutsaklar Çok yakında özgürlüğe kavuşacak. Ölüm çukuruna inmeyecek, Aç kalmayacaklar.
15  Tanrınız RAB benim. Dalgalar gürlesin diye denizi çalkalayan benim." O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir!
16  "Sözlerimi ağzına koydum, Seni elimin gölgesiyle örttüm; Gökleri yerleştirmen, Yeryüzünün temellerini atman Ve Siyon'a, 'Halkım sensin demen için..."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-3: RAB, çölü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine dönüştürendir. Tek kişi olan İbrahim'i çağırıp kutsayıp çoğalttı. Bu nedenle Babil'de ümitsiz halkı bereketleyerek kendisine kurtuluş ümidiyle sığınmalarını sağladı. Bugün, içinde bulunduğum durumun anlamsız olduğunu düşünüyor muyum? RAB benimle olduğu müddetçe yepyeni bir geleceğe sahip olabilirim. RAB'be dua etmeliyim.

4-6: RAB, kendisine güvenenleri 'halkım', 'ulusum' diye çağırarak kurtarır. Gök ve yer kaybolsa da O'nun kurtuluşu ve doğruluğu kaybolmayacaktır. Bu nedenle yargı gününde yanıp kül olacak bu dünyaya (2Pe.3:12) güvenmeyip RAB'bin ağzından çıkan söze sımsıkı bağlamam gerekir. Bu konuda bugün ne yapabilirim?

9-11: RAB, kendisine isyan eden Rahav ve deniz canavarını yok eder, kendi halkını sevinç çığlıklarıyla Siyon'a geri getirir. Eskiden Mısır'da denizin derinliklerini yola çevirerek halkını kurtaran RAB'be bugün de beni Şeytan'ın ellerinden kurtaracağı için hamtlar sunmalıyım. Bugün ne şekilde O'na tapmalıyım?

Bana hangi öğütler verilmektedir?


7,8: RAB'bin önünde doğru yaşamak isteyenler insanların aşağılamalarına ve sövgülerine maruz kalacaktır. Fakat onlar güve veya kurtçuğu gibi kaybolup gideceklerdir. Bunun için onlardan korkulacak hiçbir neden yoktur. Yürekli olup RAB'bin sonsuz doğruluğuna doğru koşmalıyım.

12-16: Dünyanın temellerini atanın, hatta beni yaratanın gücüne güvenmeyip ottan farksız ölümlü insanlardan korkuyor muyum? Tanrı'nın gerçekten kim olduğunu unutursam korkar, mutsuz olurum. Bugün bana, "Sen halkımsın" diyen RAB'bin sesine kulak vermeliyim.

 
Mujde.org