İsyankâr Halk ve İtaatkâr Kul

Yeşaya 50:1-11

1  RAB şöyle diyor: "Boşadığım annenizin boşanma belgesi nerede? Hangi alacaklıma sattım sizi? Suçlarınız yüzünden satıldınız, Anneniz isyanlarınız yüzünden dışlandı.
2  Geldiğimde neden kimse yoktu, Çağırdığımda niçin yanıt veren olmadı? Sizi kurtaramayacak kadar kısa mı elim, Ya da gücüm yok mu sizi özgür kılmaya? Azarlayarak denizi kurutur, Irmakları çöle çeviririm. Su kalmayınca balıklar ölür ve kokar.
3  Göklere karalar giydirir, Çul ederim onların örtüsünü."
4  Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.
5  Egemen RAB kulağımı açtı, Karşı koymadım, geri çekilmedim.
6  Bana vuranlara sırtımı açtım, Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara. Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.
7  Egemen RAB bana yardım ettiği için Utanç duymam. Kararımdan dönmem, Utandırılmayacağımı bilirim.
8  Beni haklı çıkaran yakınımda. Benden davacı olan kim, yüzleşelim, Kimdir hasmım, karşıma çıksın.
9  Bana yardım eden Egemen RAB'dir, Kim suçlu çıkaracak beni? Onların hepsi giysi gibi eskiyecek, Tümünü güve yiyip bitirecek.
10  Aranızda RAB'den korkan, Kulunun sözünü dinleyen kim var? Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan, RAB'bin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.
11  Ama ateş yakan, Alevli oklar kuşanan sizler, hepiniz, Ateşinizin aydınlığında, Tutuşturduğunuz alevli okların arasında yürüyün. Benden alacağınız şudur: Azap içinde yatacaksınız.


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

4: RAB, kuluna eğitilmişlerin (öğrencilerin) dilini vererek yorgunlara sözle destek olmayı öğretiyor. Aynı şekilde kulunun kulağını her sabah uyandırır ki kulu O'nu eğitilmişler (öğrenciler) gibi dinlesin! Kul her sabah RAB'bin öğrencisi olarak öğretmenin sesini dinlemeli ve sözünü iletmeli. İsa Mesih bile Baba Tanrı'nın öğretisinin dışında başka bir şey yapmadı (Yu.8:28). Bu nedenle her gün RAB'bi dinlemezsem yorgun olanlara nasıl destek olabilirim? Bugünlerde RAB bana ne söylüyor?

5-9: RAB'bin kulu (Mesih) görevini yerine getirmek için insanlar tarafından her çeşit zulmü gördü. Ama kendisine yardım eden Egemen RAB'be güvenerek her şeye dayandı. Bugün dünyada biri bana ne söylerse söylesin, beni döverse dövsün hatta beni öldürürse öldürsün, her şeye rağmen yalnızca RAB'be güvenmeye hazır mıyım? Beni haklı çıkaran yanıtlıdayken kimseden korkmuyorum diyebilir miyim?

Bana hangi öğütler verilmektedir?

1-3: İsrail kendi suçlan ve isyanlarından dolayı sürgüne gönderilmişti. Bu yüzden RAB'be homurdanmaya, şikâyet etmeye hakları yoktu. Üstelik RAB durmadan peygamberlerini göndererek onlan tövbe etmeye çağırmıştı ama Rab'bin sözünü dinlememişlerdi (Yer.7:25). En son biricik Oğ-lu'nu gönderdiğindeyse O'nu öldürdüler. Bugün çevremde RAB'bin kurtuluş çağrısına kulaklarını kapatanlar var mı? Yargı günü gelmeden önce tövbe etmeleri için dua ederek Müjde'yi paylaşmalıyım.

10,11: Karanlığın içinde yok olmuş biri bile kutsal sözü dinleyip itaat ederse yaşam yolunu bulacaktır. Kendi gücüyle çare bulmaya çalışanlarsa azap çekecektir. Kendi kendime çare aramayı bırakmalıyım. Çare ancak RAB'dedir.

 
Mujde.org