Kölelik Hayatı

Mısır'dan Çıkış 5:15-23

15 Bunun üzerine ısrailli görevliler Firavun'un yanına varıp yakındılar: "Neden kullarına böyle davranıyorsun?

16 Neden bize saman verilmediği halde, 'Kerpiç yapın!' deniyor? ışte kulların dövülüyor, oysa suçlu senin kendi halkındır."

17 Firavun, "Tembelsiniz siz, tembel!" diye karşılık verdi, "Bu yüzden 'Gidip RAB'be kurban keselim' diyorsunuz.

18 Haydi, işinizin başına dönün. Size saman verilmeyecek; yine de aynı sayıda kerpiç üreteceksiniz."

19 Kendilerine, "Her gün üretmeniz gereken kerpiç sayısını azaltmayacaksınız" dendiğinde ısrailli görevliler zor durumda olduklarını anladılar.

20 Firavun'un yanından ayrılınca, kendilerini bekleyen Musa'yla Harun'a çıkıştılar.

21 "RAB yaptığınızı görsün, cezanızı versin!" dediler, "Bizi Firavun'la görevlilerinin gözünde rezil ettiniz. Bizi öldürmeleri için ellerine bir kılıç verdiniz."

Tanrı Kurtuluş Sözü Veriyor

22 Musa RAB'be döndü ve, "Ya Rab, niçin bu halka kötü davrandın?" dedi, "Beni bunun için mi gönderdin?

23 Senin adına Firavun'la konuşmaya gittim gideli Firavun bu halka kötü davranıyor. Sen de kendi halkını kurtarmak için hiçbir şey yapmadın."

Kölelik Hayatı

ısrail halkı uzun süredir köle olarak yaşadıklar için, köleliğe alışmışlardı. Bu yüzden, kendilerine ağır işler veren yöneticilere dalkavukluk yaparak, onları Mısır'dan çıkarmak için çabalayan Musa ve Harun'a çıkıştılar. Tanrı'nın kurtarıcı eli kendilerine uzandığında, sorunların daha da büyümüş ve şiddetlenmiş gibi görünmesinin nedeni, şeytan'ın Tanrı'nın kurtarışını engellemek için gösterdiği direnişti.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

15,16. ayetler: ısrailli görevliler, kendilerine çok baskı yapılınca firavuna giderek yakındılar. Kendilerini firavuna, "Senin kulların" diye tanıtıp onurlarını alçalttılar. Artık onlarda Tanrı'nın halkında bulunması gereken onur bulunmuyordu. Yalnızca yüreklerinin derinliklerine işlemiş olan kölelik ruhu kalmıştı. Bende de hâlâ dünyanın kölesi olarak yaşadığım zamanlardan kalan alışkanlıklar bulunuyor mu? Artık günaha kölelik etmeden, doğruluğun kölesi olarak yaşamalıyım (Romalılar 6:19).

17,18. ayetler: Firavun, ısrailliler'in çektiği ıstırabı anlamak yerine tembel olduklarını, işten kaçmak için böyle yakındıklarını söyledi. Firavun her şeyi kendi ölçüsüne göre yargılayan insafsız biriydi. Ben de başkalarının durumunu anlama konusunda firavun gibi merhametsiz mi davranıyorum?

20, 21. ayetler: ısrailli görevliler durumlarının daha kötüye gittiğini anlayınca Musa'yla Harun'u suçladılar ve Tanrı'nın ismini ağızlarına alarak şikayet ettiler. "Rab yaptığınızı görsün, cezanızı versin"' sözü, bu kişilerin dev bir imana sahipmiş gibi görünmelerine yol açabilir; aslında kendi düşüncelerine göre konuştukları için, Tanrı'nın ismini boş yere kullanıyorlardı. Geçici sıkıntılara katlanamayıp Musa'yla Harun'u eleştiriyorlardı. ışler istediğim gibi yürümüyor diye, hayatımda ters giden şeyler için Tanrı'ya şikayette bulunuyor muyum?

22,23. ayetler: Musa sorunlarla karşılaşınca RAB'be dönerek, "Beni bunun için mi gönderdin?'' dedi Bu sorudan, Musa'nın insanlann şikayetlerinden dolayı yüreğinin sarsılmakta olduğunu görebiliriz. Sıkıntı ya da engellerle karşı karşıya geldiğimde benim tutumum nasıl oluyor? Kolayca hayal kırıklığına uğruyor muyum? Rab yeni bir güç verecek. ınsanları biz değiştiremeyiz. Bunu ancak Tanrı başarabilir. Musa halkın gösterdiği tepkiden dolayı görevini bırakmayı düşünmüş olmalı. Ama Tanrı'ya güvenerek ayakta kalmayı başarmıştı. Zorluklarla karşılaştığımda yüzümü Rab'be çevirirsem, O beni yeniden güçlendirecektir ınsanları ben değiştiremem Bunu yalnız Tanrı yapabilir.

Dua : Rab, hâlâ sürdürmekte olduğum, kölelere özgü tavırları değiştir.

 

 
Mujde.org