Lütuf Zamanı, Kurtuluş Günü

Yeşaya 49:8-21

8  RAB şöyle diyor: "Lütuf zamanında seni yanıtlayacağım, Kurtuluş günü sana yardım edecek, Seni koruyacağım. Seni halka antlaşma olarak vereceğim. Öyle ki, yıkık ülkeyi yeniden kurasın, Mülk olarak yeni sahiplerine veresin.
9  Tutsaklara, 'Çıkın, Karanlıktakilere, 'Dışarı çıkın diyeceksin. Yol boyunca beslenecek, Her çıplak tepede otlak bulacaklar.
10  Acıkmayacak, susamayacaklar, Kavurucu sıcak ve güneş çarpmayacak onları. Çünkü onlara merhamet eden kendilerine yol gösterecek Ve onları pınarlara götürecek.
11  Bütün dağlarımı yola dönüştüreceğim, Anayollarım yükseltilecek.
12  İşte halkım ta uzaklardan, Kimi kuzeyden, kimi batıdan, kimi de Sinim'den gelecek."
13  Ey gökler, sevinçle haykırın, Neşeyle coş, ey yeryüzü! Ey dağlar, sevinç çığlıklarına katılın, Çünkü RAB halkını avutacak, Ezilene merhamet gösterecek.
14  Oysa Siyon, "RAB beni terk etti, Rab beni unuttu" diyordu.
15  Ama RAB, "Kadın emzikteki çocuğunu unutabilir mi?" diyor, "Rahminden çıkan çocuktan sevecenliği esirger mi? Kadın unutabilir, Ama ben seni asla unutmam.
16  Bak, adını avuçlarıma kazıdım, Duvarlarını gözlüyorum sürekli.
17  Oğulların koşar adım geliyor, Seni yıkıp viran edenlerse çıkıp gidecek.
18  Başını kaldır da çevrene bir bak: Hepsi toplanmış sana geliyor. Ben RAB, varlığım hakkı için diyorum ki, Onların hepsi senin süsün olacak, Bir gelin gibi takınacaksın onları.
19  "Çünkü yıkılmış, viraneye dönmüştün, Ülken yerle bir olmuştu. Ama şimdi halkına dar geleceksin, Seni harap etmiş olanlar senden uzak duracaklar.
20  Yitirdiğini sandığın çocuklarının sesini yine duyacaksın: 'Burası bize dar geliyor, Yaşayacak bir yer ver bize diyecekler.
21  O zaman içinden, 'Kim doğurdu bunları bana? diyeceksin, 'Çocuklarımı yitirmiştim, doğuramıyordum. Sürgüne gönderilmiş, dışlanmıştım. Öyleyse bunları kim büyüttü? Yapayalnız kalmıştım, Nereden çıkıp geldi bunlar?"


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:


8-10: RAB, halkını en doğru zamanda mükemmel bir şekilde yeniler. İsrail halkı zor zamanlardan geçtiklerini düşünürken, RAB lütuf zamanı ve kurtuluş gününün şimdi olduğunu ilan eder. O, halkıyla antlaşma yaparak halkının yıkık ülkeyi yeniden kurup mülk edinmesine yol gösterecek ve onları pınarlara götürecektir. Bugünlerde hayatımın en zor anlarını mı geçiriyorum? Beni günahlarımdan kurtaran, her gün ihtiyacımı karşılayan ve beni koruyan RAB'bin ellerinin her zaman yanımda olduğuna güvenmeliyim.

11-13: RAB, dünyanın dört bucağındaki halkını toplayıp geri getirir, avutur ve onlara merhametini gösterir. RAB, yalnız İsrailliler'in değil O'na sığınmak isteyen tüm ulusların O'na gelmesi için önlerindeki engelleri kaldırır. Bana gösterdiği bu harika işlerden dolayı yarattığı gök, yeryüzü ve dağlar sevinçle haykırır, neşeyle coşar. Rab'de tüm yüreğimle sevine-miyorsam, bunun nedeni ne olabilir?

14-16: RAB'bin kendi halkına olan sevgisi, dünyasal anne-baba sevgisinden daha güçlüdür. Dünyanın başlangıcından önce beni sevmeye karar vermiş olduğu için, adımı avuçlarına kazımakla yetinmez, duvarlarımı da sürekli gözler! O halde beni hiçbir zaman terk etmeyeceği, unutmayacağı kesindir. Bana gösterdiği bu derin sevgisi için O'na bugün nasıl teşekkür edebilirim?

17-21: Yıkılıp viran olmuş ülkeyi (2Ta.36:19,20) RAB yeniler, halkını geri getirtir. Orada sürülerin dinleneceği otlaklar da olacaktır (Yer.33:12). Bu durum Yeni Antlaşma'da Kutsal Ruh'un işlemesiyle gerçekleşmiştir. Çünkü Kutsal Ruh armağanının öteki uluslardan olanların da üzerine dökülmesi, insanları şaşkına çevirmişti (Elç. 10:45). Bugün tüm dünyada hâlâ RAB'be dönenlerin olduğunu duyduğumda sevinçle haykırıp RAB'be övgüler sunuyor muyum?

 
Mujde.org