Gizli ve Yeni Şey Açıklanacak!

Yeşaya 48:1-11

1  "Dinle, ey Yakup soyu! İsrail adıyla anılan, Yahuda soyundan gelen, RAB'bin adıyla ant içen sizler, İsrail'in Tanrısı'na yakarır, Ama bunu doğrulukla, içtenlikle yapmazsınız.
2  Kutsal kentli* olduğunuzu, İsrail'in Tanrısı'na dayandığınızı ileri sürersiniz. O'nun adı Her Şeye Egemen RAB'dir.
3  Olup bitenleri çok önceden bildirdim, Ağzımı açıp duyurdum. Ansızın yaptım ve gerçekleştiler.
4  İnatçı olduğunuzu, Tunç* alınlı, demir boyunlu olduğunuzu bildiğim için
5  Bunları size çok önceden bildirdim, Olmadan önce duyurdum. Yoksa, 'Bunları yapan putlarımızdır, Olmalarını buyuran Oyma ve dökme putlarımızdır derdiniz.
6  Bunları duydunuz, hepsini inceleyin. Peki, kabul etmeyecek misiniz? Şimdiden size yeni şeyler, Bilmediğiniz gizli şeyler açıklayacağım.
7  Bunlar şimdi yaratılıyor, Geçmişte değil; Bugüne kadar duymadınız, Yoksa, 'Bunları biliyorduk derdiniz.
8  Ne duydunuz, ne de anladınız, Öteden beri kulaklarınız tıkalı. Ne denli hain olduğunuzu biliyorum, Doğuştan isyankâr olduğunuz biliniyor.
9  Adım uğruna öfkemi geciktiriyorum. Ünümden ötürü kendimi tutuyorum, Yoksa sizi yok ederdim.
10  Bakın, gümüşü arıtır gibi olmasa da sizleri arıttım, Sıkıntı ocağında denedim.
11  Bunu kendim için, evet, kendim için yapıyorum. Adımı bayağılaştırmanızı nasıl hoş görebilirim? Bana ait olan onuru başkasına vermem."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

3-5: İsrail'in günahkâr doğası RAB'bin Egemenliği'ni kabul etmez, olup bitenleri elleriyle yaptıkları ilahın bir işi olduğunu sanır. Onların imansızlığını bilen Rab, her zaman İsrail'de olacakları çok önceden peygamberlerin aracılığıyla bildirir ve gerçekleştirir. Tunç ve demir gibi inatçı olan bana da durmadan sesini duyurmaya çalışan RAB'bin sadakatine hamtlar sunmalıyım. Bugün bana duyurduğu sözlere kulak vermeliyim.

6,7: RAB, İsrail'in bunca inadına, imansızlığına rağmen yeni ve gizli şeyler tasarladı. Bugüne kadar hiç duyulmamış görülmemiş şaşırtıcı yeni şeyler ortaya çıkacaktır. Bunlardan ilkiyse RAB'bin, İsrail'in hiç hayal etmediği Koreş'i kullanıp halkın salıverilmesini sağlamasıdır. Bu İsa Mesih'in çarmıh yoluyla bizi Şeytan'ın elinden kurtaran şaşırtıcı tasarısına benzer harika bir olaydır. Bilgisizliğimle günahlarıma rağmen çarmıh yoluyla beni kurtaran RAB'be her gün hamtlar sunmalıyım. Bugün şükranlarımı kimlerle paylaşabilirim?

8-11: İsrail'in doğuştan isyankâr doğasını iyi tanıdığı halde RAB öfkesini geciktirir ve günahlarını bağışlar. Mayamı bilen (Mez.l03:14) RAB kendi adından ötürü beni de kurtarır ve yeniler. Bugün de bana acıması için yal-varmalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?


1,2: İsrail halkı kutsal bir halk olduğunu ileri sürer, fakat doğruluk ve içtenlikle Tanrısı'na dayanmazdı. Bende RAB'bin çocuğu olmanın ayrıcalığını kullanan fakat O'nun sevgisini günlük hayatımda yerine getirmeyen sahte bir imana mı sahibim? Gerçekten RAB'bin çocuğuysam O'nun yüce ismini bayağılaştırmamalıyım. Günlük iman hayatımı dikkatle incelemeliyim.

 
Mujde.org