Babil'in Uğrayacağı Felaket

Yeşaya 47:1-15

1  "Ey Babil, erden kız, İn aşağı, toprağa otur. Ey Kildani* kızı, Tahtın yok artık, yere otur. Bundan böyle, 'Nazik, narin demeyecekler sana.
2  Bir çift değirmen taşı al da un öğüt, Çıkar peçeni, kaldır eteğini. Baldırını aç, ırmaklardan geç.
3  Çıplaklığın sergilenecek, mahrem yerlerin görünecek. Öç alacağım, kimseyi esirgemeyeceğim."
4  Bizim kurtarıcımız İsrail'in Kutsalı'dır. O'nun adı "Her Şeye Egemen RAB'dir!"
5  RAB diyor ki, "Ey Kildani kızı, Karanlığa çekilip sessizce otur. Çünkü bundan böyle 'Ülkeler kraliçesi demeyecekler sana.
6  Halkıma öfkelenmiş, Mirasım olduğu halde onu bayağılaştırıp Eline teslim etmiştim. Ama sen onlara acımadın, Yaşlılara bile çok ağır bir boyunduruk yükledin.
7  'Sonsuza dek kraliçe olacağım diye düşünüyordun, Bunları aklına getirmedin, sonuçlarını düşünmedin.
8  "Ey şimdi güvenlikte yaşayan zevk düşkünü, İçinden, 'Kraliçe benim, başkası yok; Hiç dul kalmayacak, Evlat acısı görmeyeceğim diyorsun. Dinle şimdi:
9  Bir gün içinde ikisi birden başına gelecek: Çok sayıda büyüye, etkili muskalarına karşın Hem dul kalacak, Hem evlat acısını alabildiğine yaşayacaksın.
10  "Kötülüğüne güvendin, 'Beni gören yok diye düşündün. Bilgin ve bilgeliğin seni saptırdı. İçinden, 'Kraliçe benim, başkası yok diyordun.
11  Ne var ki, felakete uğrayacaksın. Onu durduracak büyü yok elinde, Başına gelecek belayı önleyemeyeceksin. Üzerine ansızın hiç beklemediğin bir yıkım gelecek.
12  Gençliğinden beri emek verdiğin Muskalarına, çok sayıda büyüye devam et; Belki yararını görür, Kimilerini titretirsin.
13  Aldığın öğütlerin çokluğu Seni tüketti. Yıldız falcıların, yıldızbilimcilerin, Ay başlarında ne olacağını bildirenlerin, Şimdi kalksınlar da Başına geleceklerden seni kurtarsınlar.
14  "Bak, hepsi anızdan farksız, Ateş yakacak onları. Canlarını alevden kurtaramayacaklar. Ne ısınmak için kor, Ne de karşısında oturulacak ateş olacak.
15  Emek verdiğin adamlar böyle olacak. Gençliğinden beri alışveriş ettiğin herkes Kendi yoluna gidecek, Seni kurtaran olmayacak."


Tanrı'nın ayetlerdeki kimliği:

1-7: RAB, tüm ulusların Egemeni olarak Babil'in statüsünü hem yükseltir hem de tamamen aşağılara indirir. Babil'in güçlenmesi Yahuda'mn günahından dolayı Yahuda'yı cezalandırmak isteyen RAB'bin tasarısıydı. O günlerde Babil herkes tarafından kıskanılan erden kız ve kraliçe gibiydi. Fakat kibirli ve acımasız olmaya devam edince Rab onu kayırmadı. Prenses ve kraliçeyken onu hizmetçi ve köle yaptı. Her şeye Egemen Tanrı'nın isteği doğrultusunda dünyanın en güçlü hükümranlığı bile tamamen yok olur. Bu nedenle hayatımı RAB'bin Egemen ellerine adamalıyım.

Bana hangi öğütler verilmektedir?

8-11: Babil'in düşüşü kibirliliğinden kaynaklanmıştır. Bir zamanlar güçlü olmasının sebebiyse RAB'bin böyle istemesiydi. Babil haddini aşan bir gururla İsrail'e fazlasıyla zulüm ederek RAB'bin verdiği yetkiyi kötüye kullanmıştı ve sonunda "benden başkası yok" demeye başlayarak kendini Rab'le kıyaslamaya başlamıştı. Bu yüzden, Babil RAB'bin yargısıyla yok oldu. Bugünlerde RAB'bin bana sağladığı bir başarı veya bir yetki var mı? Aldığım yetkiyi amacına uygun kullanmak için her gün RAB'be bakmam gerekir.

12-15: Babil matematik, yıldızbilim, yıldız falı, büyücülükle ün salmıştı. Fakat bunların hiçbiri RAB'bin Babil'e uğratacağı felaketi engelleyemezdi. Bugün, dünyanın ilerlemiş bilim ve teknolojisi sanki her şeye bir cevap verip insanı kurtarır gibi görünmektedir. Fakat ben ayartılmadan RAB'bin sözüne odaklanmalıyım.

 
Mujde.org